Chemap Agro s.r.o.

Padlí máku

Latinský název: Erysiphe polygoni
Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák setý

Popis

Patogen (Erysiphe polygoni) napadá rostliny máku až v pozdních růstových fázích. Nejprve se objevuje na starších spodních listech, později i na mladších a vyvíjejících se listech. Škodlivost se u máku setého projevuje zejména při napadení nejvýše položených listů a makovic.

Životní cyklus

Původcem onemocnění je polyfágní organizmus, který napadá široké spektrum kulturních i plevelných rostlin. Spory se přenáší vzduchem, k infekci je nutné ovlhčení rostliny a náchylné rostliny.

Práh škodlivosti

Zdroj infekce: Napadené rostliny máku a plevelů, kleistothecia na rostlinných zbytcích.

Nepřímá ochrana

Vyrovnaná výživa, zejména vliv hnojiv s obsahem síry a draslíku má pozitivní vliv na omezení rozvoje padlí. Proti vnikání mycelia do pletiv je vhodné přihnojení hnojivy v thiosíranové nebo síranové formě.

Chemická ochrana

Velmi dobré účinky mají všechny fungicidy registrované do máku proti helmintosporióze a sklerotiniové hnilobě.

Fungicidy

FOLICUR EXTRA    |  TILMOR    | 
Relativně časné napadení listů padlím maku může způsobit snížení výše i kvality sklizně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Relativně časné napadení listů padlím maku může způsobit snížení výše i kvality sklizně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Časné napadeni v období butonizace může deformovat nebo zcela zničit i makovice (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Časné napadeni v období butonizace může deformovat nebo zcela zničit i makovice (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

detail