BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AMISTAR GOLD

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do ozimé řepky olejky.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky ozimé, řepky olejky jarní a slunečnice.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

cukrovka, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

slunečnice

200–600 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje v řepce olejce proti fomové hnilobě brukvovitých průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti proti červenohnědé skvrnitosti slunečnice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, slunečnice, cukrovka

4

4

4

4

Pro aplikaci do slunečnice, cukrovky:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní registrace - řepa krmná, brukev řepák, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptsá, konopí seté, len setý, lnička setá, mák setý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brukev řepák, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, konopí seté, len setý, lnička setá, mák setý

200–400 l/ha

postřik

-

řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepa krmná, brukev řepák, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptsá, konopí seté, len setý, lnička setá, mák setý

4

4

4

4

Pro aplikaci do krmné řepy:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukev řepák Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Cukrovka Padlí řepné 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Rizoktoniová hniloba 38–39 BBCH 35 1 l
Cukrovka Rez řepná 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH 35 1 l
Hořčice Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l hořčice sareptská, minor. reg.:ÚKZÚZ
Hořčice Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l hořčice bílá, hořčice černá - na semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Konopí Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Len Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lnička setá Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Rez řepná 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Padlí řepné 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Rizoktoniová hniloba 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–55 BBCH AT 1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 59–69 BBCH AT 1 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 59–69 BBCH AT 1 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–55 BBCH AT 1 l 1× na podzim nebo 1× na jaře
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
detail