Chemap Agro s.r.o.

AMISTAR GOLD

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do řepky olejky ozimé, slunečnice a cukrovky.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

řepka olejka jarní

200–400 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

slunečnice

200–600 l/ha

postřik

21 dnů

Přípravek dosahuje v řepce olejce proti fomové hnilobě brukvovitých průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti proti červenohnědé skvrnitosti slunečnice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, slunečnice, cukrovka

4

4

4

4

Pro aplikaci do řepky olejky ozimé: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pro aplikaci do slunečnice, cukrovky: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Rez řepná 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Padlí řepné 39–49 BBCH 35 1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 59–69 BBCH 1 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–55 BBCH AT 1 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–55 BBCH AT 1 l 1× na podzim, 1× na jaře
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 59–69 BBCH AT 1 l
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
Slunečnice Fomové černání stonku 20–55 BBCH AT 1 l
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
detail