BASF
BASF
BASF

AGRA

AMISTAR GOLD

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do ozimé řepky olejky.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky ozimé, řepky olejky jarní a slunečnice.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

cukrovka, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

slunečnice

200–600 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje v řepce olejce proti fomové hnilobě brukvovitých průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti proti červenohnědé skvrnitosti slunečnice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, slunečnice, cukrovka

4

4

4

4

Pro aplikaci do slunečnice, cukrovky:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, konopí seté, len setý, mák setý, řepka olejka jarní, slunečnice, sója

200–400 l/ha

postřik

 

brukev řepák, lnička setá

200–400 l/ha

postřik

2× (1× na podzim, 1× na jaře)

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

konopí seté, len, mák, sója, slunečnice, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, brukev řepák, lnička setá, řepka olejka jarní, řepa krmná

4

4

4

4

Pro aplikaci do slunečnice a krmné řepy:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

 

Pro aplikaci do lničky seté ozimé a brukve řepáku:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukev řepák Fómová hniloba slunečnice 14–29 BBCH na podzim, 31–69 BBCH na jaře AT 1 l max. 2×, minor. reg.:ÚKZÚZ
Brukev řepák Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Brukev řepák Alternáriová skvrnitost 14–29 BBCH na podzim, 31–69 BBCH na jaře AT 1 l max. 2×, minor. reg.:ÚKZÚZ
Cukrovka Rez řepná 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Rizoktoniová hniloba 38–39 BBCH 35 1 l
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH 35 1 l
Cukrovka Padlí řepné 39–49 BBCH 35 1 l
Hořčice Alternáriová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská - na semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Hořčice Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská - na semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Hořčice Fomová hniloba 31–69 BBCH AT 1 l hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská - na semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Konopí Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Konopí Fomová hniloba 31–55 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Len Fomová hniloba 31–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Len Septoriová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Len Antraknóza 31–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Len Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Len Alternáriová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l na olej, vlákno, semeno, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lnička setá Fómová hniloba slunečnice 14–29 BBCH na podzim, 31–69 BBCH na jaře AT 1 l lnička setá ozimá, max. 2×, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lnička setá Alternáriová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l lnička setá jarní, max. 1×, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lnička setá Alternáriová skvrnitost 14–29 BBCH na podzim, 31–69 BBCH na jaře AT 1 l lnička setá ozimá, max. 2×, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lnička setá Fómová hniloba slunečnice 31–69 BBCH AT 1 l lnička setá jarní, max. 1×, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lnička setá Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná 59–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Mák Fomová hniloba 31–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Mák Alternáriová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Mák Padlí máku 31–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Rez řepná 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Padlí řepné 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Rizoktoniová hniloba 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH 35 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 31–69 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–55 BBCH AT 1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 59–69 BBCH AT 1 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–55 BBCH AT 1 l 1× na podzim nebo 1× na jaře
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 59–69 BBCH AT 1 l
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
Slunečnice Padlí slunečnice 31–65 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 31–65 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 20–55 BBCH AT 1 l
Slunečnice Rzivost slunečnice 31–65 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Sója Antraknóza 31–65 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Sója Hlízenka obecná 31–65 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Sója Cerkosporová listová skvrnitost 31–65 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
Sója Purpurová skvrnitost sóje 31–65 BBCH AT 1 l minor. reg.:ÚKZÚZ
detail