Chemap Agro s.r.o.

MAKLER 250 SE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen jarní, pšenice ozimá, tritikale

200–300 l/ha

postřik

14–28 dnů

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

-

Přípravek dosahuje proti helmintosporióze pšenice průměrné účinnosti.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice ozimá, tritikale, ječmen jarní, řepka olejka

4

4

4

4

Pro aplikaci do pšenice ozimé, tritikale, ječmene jarního: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 1 l 200–300 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 1 l 200–300 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 58–71 BBCH 35 1 l 200–300 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 58–65 BBCH 35 1 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 58–71 BBCH 35 1 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 58–65 BBCH 35 1 l 200–300 l
Tritikale jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–300 l
detail