BASF
BASF
BASF

AGRA

MIRADOR FORTE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 1×

Dávka vody: v obilninách 200–300 l/ha, v řepce olejce 200–400 l/ha

Přípravek se aplikuje v obilninách v BBCH 30–69, v řepce olejce v BBCH 60–69.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny, řepka
4
4
4
4

Při použití přípravku do řepky: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Plíseň šedá - řepka olejka BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Plíseň zelná BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň zelná BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku BBCH 60–69 56 2 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30–69 35 2 l 200–300 l max. 1×
detail