Chemap Agro s.r.o.

BOOGIE XPRO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Vliv přípravku na klíčivost ječmene, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

6

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail