BASF
BASF
BASF

AGRA

EMPARTIS

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

100-300 l/ha

postřik

1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale,

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–49 BBCH 56 1,5 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–49 BBCH 56 1,5 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Pšenice jarní Stéblolam 30–32 BBCH 56 1,5 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH 56 1,5 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–49 BBCH 56 1,5 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–49 BBCH 56 1,5 l
Žito jarní Rez žitná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Žito ozimé Rez žitná 30–49 BBCH 56 1,5 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–49 BBCH 56 1,5 l
detail