BASF
BASF
BASF

AGRA

Padlí révové

Latinský název: Uncinula necator
Slovenský název: Múčnatka viniča
Německý název: Echter Mehltau an Wein
Anglický název: Powdery mildew of grapevine
Proseeds

Hostitelské rostliny

Vinná réva

Popis

Na letorostech, listech, květenstvích a hroznech se tvoří bělavé moučnaté povlaky podhoubí parazitické houby. Postižená pletiva šednou a dochází k jejich deformacím. Květenství sprchávají a mladé bobule zasychají, praskají a dochází k jejich vyhřeznutí. Letorosty jsou kratší s tmavými skvrnami.

Životní cyklus

Houba přezimuje myceliem v pupenech. Na jaře prorůstá nové letorosty a je zdrojem konidií, které se dále šíří. Mycelium odolává mrazům pouze do -16 °C. První konidie se tvoří od doby 4 týdnů po vyrašení.

Choroba se nejvíce šíří za vyšších teplot (24–28 °C) a vyšší relativní vlhkosti (70–95 %). Nejmasivnější je šíření infekce v průběhu července.

Chemická ochrana

U porostů s pravidelným výskytem padlí je třeba začít s ochranou již ve fázi 5 až 6 listů a do květu provést dvě ošetření. U středně náchylných porostů se doporučuje těsně před květem jeden postřik. Po odkvětu se provádí ošetření v závislosti na podmínkách šíření a náchylnosti odrůd v intervalech 7 až 14 dnů až do fáze zaměkání.

Fungicidy

BELANTY    |  BIOAN  Koupit přípravek  |  CABRIO TOP  Koupit přípravek  |  COLLIS    |  COSAVET DF    |  CUSTODIA    |  DOMARK 10 EC  Koupit přípravek  |  DYNALI  Koupit přípravek  |  FLOSUL    |  KARATHANE NEW  Koupit přípravek  |  KUMAR    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  |  LUNA EXPERIENCE    |  LUNA MAX    |  MISHA 20 EW    |  POL-SULPHUR 80 WG    |  PROSPER    |  PROSPER TEC    |  SERCADIS  Koupit přípravek  |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  |  SPIROX D    |  SULFURUS  Koupit přípravek  |  TAEGRO    |  TALENDO EXTRA    |  TALENT  Koupit přípravek  |  THIOVIT JET    |  TOPAS 100 EC  Koupit přípravek  |  UNICORN DF    |  VITISAN  Koupit přípravek  |  VIVANDO    |  YANKEE    |  YUKON    |  ZATO 50 WG    | 
Padlí révové na hroznu

Padlí révové na hroznu

padlí révové - příznaky na letorostech (foto Jaroslav Rod)

padlí révové - příznaky na letorostech (foto Jaroslav Rod)

detail