BASF
BASF
BASF

AGRA

TALENDO EXTRA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (3 ° svažitosti a více), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <14 m.

Při požití 50 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 14 m, při použití 75 % trysky 12 m a při použití 90 % trysky 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
réva
150–1500 l/ha
postřik, rosení
max. 3×/rok
10–14 dní

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

14

14

12

5

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích ( ? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Padlí révové 55–79 BBCH 30 0,025 % 0,2 l/ha do BBCH 61, 0,4 l/ha od BBCH 61 150–1000 l max. 3×/rok,
detail