Chemap Agro s.r.o.

VITISAN

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

300–1600 l/ha

postřik, rosení

3–7 dnů

Upřesnění dávkování:

Růstová fáze

Dávka přípravku

Dávka vody

Počet aplikací

BBCH 12–60

3,0 kg/ha

max. 400 l vody/ha

max. 1×

BBCH 61–70

6,0 kg/ha

max. 800 l vody/ha

max. 1×

BBCH 71–74

9,0 kg/ha

max. 1200 l vody/ha

max. 2× v intervalu 3–7 dnů

BBCH 75–85

12,0 kg/ha

max. 1600 l vody/ha

max. 2× v intervalu 3–7 dnů

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

chmel otáčivý

2000–2400 l/ha

postřik, rosení

3–7 dnů

chřest

800–1000 l/ha

postřik, rosení

7–10 dnů

drobné ovoce, jahodník

500–1000 l/ha

postřik, rosení

7–10 dnů

tykev

600–1200 l/ha

postřik, rosení

7–10 dnů

jabloň

200–1500 l/ha (max. 500 l/ 1 m výšky koruny/ ha)

postřik, rosení

8–10 dnů

kořeninové rostliny a koření

400–600 l/ha

postřik, rosení

7–10 dnů

okrasné rostliny

1000–2000 l/ha

postřik, rosení

10×

5–7 dnů - chráněné prostory,

7–10 dnů - venkovní prostory

rajče

600–1200 l/ha

postřik, rosení

7–10 dnů

réva

400–600 l/ha

postřik, rosení

3–12 dnů

čekanka salátová, kozlíček polníček

600 l/ha

postřik, rosení

10×

5–7 dnů

peckoviny 300–1000 l/ha postřik, rosení 6× za rok 7–10 dnů

Proti plísni šedé ošetřujte révu pouze v zóně hroznů.

Pokud se snižuje dávku aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí v révě, rajčatech a tykvích, snižuje se úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Americké padlí angreštové 3–93 BBCH 1 5 kg 500–1000 l max. 6×, včetně drobné ovoce, minor. reg.: EU
Broskvoň Padlí 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Broskvoň Houbové choroby 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čekanka Padlí od 12 BBCH 1 3 kg 600 l max. 10×, čekanka salátová, minor. reg.: EU
Chmel Padlí chmelové 72–89 BBCH 1 12 kg 2000–2400 l max. 5×, minor. reg.: EU
Chřest Stemphyliová skvrnitost listů chřestu 1 3 kg 800–1000 l max. 6×, minor. reg.: EU
Jabloň Strupovitost jabloně 72–89 BBCH 1 7,5 kg (2,5 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 6×, minor. reg.: EU
Jahodník Padlí 10–97 BBCH 1 3 kg 500–1000 l max. 6×, minor. reg.: EU
Kořeninové rostliny Padlí 1 3 kg 400–600 l max. 6×, kořeninové rostliny a koření, minor. reg.: EU
Kozlíček polní Padlí od 12 BBCH 1 3 kg 600 l max. 10×, minor. reg.: EU
Meruňka Houbové choroby 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Meruňka Padlí 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Padlí AT 3 kg 1000–2000 l max. 10×, minor. reg.: EU
Rajče Padlí 1 1,5-3 kg 600–1200 l max. 6×, minor. reg.: EU
Réva vinná Padlí révové 12–60 BBCH AT 3 kg max. 400 l max. 1×
Réva vinná Padlí révové 71–74 BBCH AT 9 kg max. 1200 l max. 2× v intervalu 3–7 dnů
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 55–89 BBCH AT 5-12 kg 400–600 l max. 6×, minor. reg.: EU
Réva vinná Padlí révové 61–70 BBCH AT 6 kg max. 800 l max. 1×
Réva vinná Padlí révové 75–85 BBCH AT 12 kg max. 1600 l max. 2× v intervalu 3–7 dnů
Slivoň Houbové choroby 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slivoň Padlí 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň Padlí 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň Houbové choroby 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tykev Padlí 1 1,5-3 kg 600–1200 l max. 6×, minor. reg.: EU
Višeň Padlí 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Višeň Houbové choroby 1 1,5-10 kg 300–1000 l max. 6× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail