BASF
BASF
BASF

AGRA

BELANTY

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-25 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci do jabloni, hrušni, třešni, švestky, broskvoní, meruňky.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

100–400 l/ha

postřik

7 dnů

broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň

200–2 000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7 dnů

jabloň, hrušeň

150–2 000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7 dnů

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

réva

100–1 200 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

10 dnů

cukrovka, řepka olejka, slunečnice

100–400 l/ha

postřik

14 dnů

LWA = (ošetřená výška koruny × 2 × 10 000)/šířka meziřadí

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.

Nepřekračujte maximální uvedenou dávku na ha.

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti proti verticiliovému vadnutí a cylindrosporióze řepky; proti červenohnědé skvrnitosti a fomové hnilobě slunečnice; proti padlí a stemfyliové skvrnitosti na hrušních a proti moniliové hnilobě na peckovinách.

Citlivost odrůd jádrovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Možný vliv ošetření na fermentační procesy u révy konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň, třešeň, slivoň, broskvoň, meruňka

25

18

14

5

réva

7

4

4

4

brambor, řepka olejka, slunečnice, cukrovka

4

4

4

4

Při aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, slivoně, broskvoně a meruňky:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Při aplikaci do révy:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Alternáriová skvrnitost 21–93 BBCH 3 1,25 l
Broskvoň Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Broskvoň Moniliová hniloba plodů peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Cukrovka Padlí řepné 39–49 BBCH 28 1,5 l
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH 28 1,5 l
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH 28 1,5 l
Cukrovka Rez řepná 39–49 BBCH 28 1,5 l
Hrušeň Stemphyliová skvrnitost hrušně 53–85 BBCH 28 2,34 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 1× za rok
Hrušeň Padlí jabloňové 53–85 BBCH 28 2 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 2× za rok
Hrušeň Padlí jabloňové 53–85 BBCH 28 2,34 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 1× za rok
Hrušeň Strupovitost hrušně 53–85 BBCH 28 2 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 2× za rok
Hrušeň Strupovitost hrušně 53–85 BBCH 28 2,34 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 1× za rok
Hrušeň Stemphyliová skvrnitost hrušně 53–85 BBCH 28 2 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 2× za rok
Jabloň Padlí jabloňové 53–85 BBCH 28 2 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 2× za rok
Jabloň Padlí jabloňové 53–85 BBCH 28 2,34 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 1× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně 53–85 BBCH 28 2,34 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 1× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně 53–85 BBCH 28 2 l 1,3 l/10 000 m2 LWA max. 2× za rok
Kukuřice Spála kukuřičná 31–69 BBCH AT 1,5 l na zrno, na siláž
Kukuřice Fuzariózy palic kukuřice 31–69 BBCH AT 1,5 l na zrno, na siláž
Kukuřice Skvrnitost listů kukuřice 31–69 BBCH AT 1,5 l na zrno, na siláž
Meruňka Moniliová hniloba plodů peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Meruňka Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Réva vinná Padlí révové 61–83 BBCH 21 2 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Réva vinná Černá hniloba révy vinné 61–83 BBCH 21 2 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Réva vinná Padlí révové 14–61 BBCH 21 1 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Réva vinná Černá hniloba révy vinné 14–61 BBCH 21 1 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 57–75 BBCH AT 2 l
Řepka olejka, jarní Verticiliové vadnutí 31–55 BBCH AT 1,5 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 57–75 BBCH AT 2 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 31–55 BBCH AT 1,5 l
Řepka olejka, jarní Cylindrosporióza 31–55 BBCH AT 1,5 l
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza 13–18 BBCH na podzim, 31–55 BBCH na jaře AT 1,5 l podzimní aplikaci možno rozdělit na 2× 0,75 l/ha, v intervalu 7–14 dní
Řepka olejka, ozimá Verticiliové vadnutí 13–18 BBCH na podzim, 31–55 BBCH na jaře AT 1,5 l podzimní aplikaci možno rozdělit na 2× 0,75 l/ha, v intervalu 7–14 dní
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 57–75 BBCH AT 2 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 13–18 BBCH na podzim, 31–55 BBCH na jaře AT 1,5 l podzimní aplikaci možno rozdělit na 2× 0,75 l/ha, v intervalu 7–14 dní
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 57–75 BBCH AT 2 l
Slivoň Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 31–69 BBCH AT 1,5 l
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 31–69 BBCH AT 1,5 l
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 31–69 BBCH AT 1,5 l
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 31–69 BBCH AT 1,5 l
Třešeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 55–89 BBCH 3 1,8 l 1,0 l/10 000 m2 LWA
detail