BASF
BASF
BASF

AGRA

DOMARK 10 EC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Termín aplikace:

U jabloně proti padlí jabloňovému v BBCH 56–83 od fáze zeleného poupěte (1–2 týdny před květem) do poloviny července.U jabloně proti strupovitosti jabloně v BBCH 53–83 od počátku rašení do konce června.

U révy proti padlí révovému v BBCH 14–85 od fáze 4. až 5. listu do počátku zaměkávání.

Aplikační dávka vody: 300–1000 l/ha

Počet aplikací: max. 2× za rok

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v jádrovinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolů po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Syllit 400 SC nebo Captan 80 WG je třeba použít v souladu s návody k jejich použití. Snížení dávek konzultujte s držitelem povolení.

Minoritní registrace - ovocné školky, okrasné školky, jírovec maďal

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jírovec maďal

100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu

injektáž

1× za rok

okrasné školky, ovocné školky

300–1000 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň Padlí jabloňové BBCH 56–83 od fáze zeleného poupěte (1–2 týdny před květem) do poloviny července 14 0,25 l 300–1000 l max. 2× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně BBCH 53–83 od počátku rašení do konce června 14 0,3 l + 1,45 l/ha Syllit 400 SC 300–1000 l max. 2× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně BBCH 53–83 od počátku rašení do konce června 14 0,3 l + 2,1 kg/ha Captan 80 WG 300–1000 l max. 2× za rok
Jírovec maďál Hnědá skvrnitost listů jírovce 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu AT 10–60 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Padlí AT 0,25-0,4 l 300–1000 l max. 3× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Padlí AT 0,25-0,4 l 300–1000 l max. 3× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Padlí révové do BBCH 61 (počátek kvetení) 30 0,125 l max. 500 l max. 2× za rok
Réva vinná Padlí révové do BBCH 61 (počátek kvetení) 30 0,25 l max. 1000 l max. 2× za rok
detail