BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ZATO 50 WG

Účinná látka

Balení

Papírová krabice s AL vložkou 150 g, 1 kg

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně jabloní a révy vinné proti houbovým chorobám.

ZATO 50 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci na angrešt a ovocné stromy: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci na trávník, zelí, brokolici, kapustu, zelí, pór, mrkev, květák, celer, okurky, tykvovitou zeleninu, cukety, petržel, pastiňák, rajčata, salát, jahodník: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení:
- Při aplikaci na okurky, tykvovitou zeleninu, cukety, petržel, pastiňák, jahodník:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Působení

Zato 50 WG je fungicid ze skupiny strobilurinů. Přípravek dlouhodobě účinkuje proti širokému spektru patogenů.

Působí originálním tzv. mesostemickým účinkem charakterizovaným vysokou slučivostí účinné látky trifloxystrobinu s voskovými vrstvičkami na povrchu rostlin. Vlivem působení pohybu par dochází k dalšímu rozprostření a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Malé, ale přesto biologicky aktivní množství trifloxystrobinu proniká dovnitř rostlinných tkání a působí translaminárně. Cévní soustavou rostlin se šíří velmi málo nebo vůbec. Trifloxystrobin obzvláště účinně zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání. Biochemický způsob účinku spočívá v blokování transferu elektronů v buněčných mitochondriích patogenů.

Trifloxystrobin se vyznačuje výjimečnou schopností vytvářet na povrchu rostliny (listů i plodů) stabilní vrstvičku, odolnou povětrnostním vlivům. Zcela zvláštní a nové na tomto rezervoáru účinné látky je její uložení ve třech různě hlubokých vrstvách stejně jako nepřetržité uvolňování účinné látky z těchto vrstev. Proto je trvale chráněn nejen povrch rostliny, ale i vnitřní rostlinná pletiva a částečně dokonce neošetřené části rostlin přímo sousedící s ošetřenými.

Uložení účinné látky na povrchu rostliny - trvalá ochrana.
Jedna část účinné látky je ukládána do voskové vrstvičky. Tento proces probíhá bezprostředně po aplikaci a je zcela nezávislý na vlhkosti a teplotě prostředí. Takto uložená účinná látka efektivně chrání rostlinná pletiva proti infekcím a zároveň je trvale chráněna proti smyvu srážkami.

Dlouhodobé uvolňování účinné látky z uložené části - ochrana zevnitř.
Z množství účinné látky uloženého na povrchu listu a ve voskové vrstvičce neustále určitá část proniká do vnitřních pletiv a translaminárně proniká až na druhou, neošetřenou stranu listu. Tímto způsobem mohou být účinně kontrolovány i infekce na přímo neošetřených listových partiích.

Redistribuce účinné látky odpařováním - ochrana z vnějšku.
Z povrchové vrstvy je uložená účinná látka neustále odpařována, a tím předávána na sousedící části rostlin. Tak jsou i neošetřené části rostlin po dlouhou dobu účinně chráněny proti infekcím.

Spektrum účinnosti

Zato 50 WG účinkuje proti širokému spektru houbových chorob. Zvlášť pozoruhodná je vynikající a spolehlivá účinnost proti strupovitosti (preventivně i kurativně), která je založena na mesostemickém účinku a jasně se liší od působení kontaktních i systémových fungicidů. Zato nejen ničí klíčící a prorůstající spory, ale navíc zastavuje i růst mycelia pod voskovou vrstvičkou, a tím zabraňuje uvolňování a tvorbě nových konidií. Vedle strupovitosti působí velmi dobře i proti padlí, černím a mušincovitosti jablek. Při předsklizňovém ošetření se velmi dobře uplatňuje proti komplexu skládkových chorob.

Doporučení

1. Proti strupovitosti ošetřujeme zásadně preventivně. První postřik přípravkem Zato 50 WG je ideální aplikovat ve fázi růžového poupěte. Další dvě aplikace je vhodné zařadit do období konce květu až velikosti plodů 1 cm. Odstupy mezi jednotlivými ošetřeními volíme v rozmezí 7–10 dní dle velikosti infekčního tlaku.
2. Podmínkou je dodržování zásady maximálního počtu tří ošetření přípravkem Zato 50 WG za sezónu s tím, že bezprostředně po sobě mohou následovat pouze dvě ošetření. Mezi první a druhou nebo druhou a třetí aplikací je nutné zařadit přípravek z jiné skupiny účinných látek. Z důvodu zabezpečení antirezistentní strategie doporučujeme upřednostnit při každé aplikaci přípravku Zato 50 WG kombinaci s kontaktním fungicidem - Merpan 80 WG, Euparen Multi nebo jiný zaregistrovaný kontaktní fungicid.
3. Zato 50 WG působí vedle strupovitosti zároveň i proti padlí, černím a mušincovitosti. Aplikace v období po konci kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména kruhové hniloby (Pezicula spp.). Případná aplikace 28–14 dní před sklizní je účinná proti skládkové strupovitosti (Venturia inaegualis) a hnilobám plodů (Gloeosporium, Monilia, Alternaria, Penicillium).
4. Kompletní sled fungicidního ošetření jádrovin je uveden v doporučení.
5. Proti padlí révovému ošetřujeme preventivně, optimální první zařazení přípravku Zato 50 WG je v období konce kvetení. Zato 50 WG lze použít maximálně 3× za sezónu a sled ošetření je nutné minimálně jednou přerušit přípravkem nebo kombinací přípravků z jiné skupiny účinných látek (např. Falcon + Aliette Bordeaux). Dle intenzity infekčního tlaku ošetřujeme v intervalu 10–14 dnů. Nižší z uvedeného rozpětí dávek lze použít v období mimo hlavní infekční tlak. Pro zabezpečení plného fungicidního účinku zejména na peronosporu doporučujeme kombinace s Euparen Multi, Aliette Bordeaux nebo jinými peronosporovými přípravky.
6. V daném rozpětí dávek je přípravek velmi dobře účinný i proti černé hnilobě (Guignardia bidwellii) a červené spále (Pseudopeziza tracheiphila). Podstatnou vedlejší účinnost vykazuje i proti plísni révové (Plasmopara viticola), černé skvrnitosti (Phomopsis viticola) a plísni šedé (Botrytis cinerea).
7. Přípravek je neškodný pro dravé roztoče Typhlodromus pyri a další užitečné organizmy.
8. Kompletní sled fungicidního ošetření révy vinné je uveden v doporučení.

Maximální počet aplikací: 3× v průběhu vegetace

Rozšířené použití - trávník, brokolice, kapusta, zelí, mrkev, květák, celer, salát, tykvovitá zelenina, cuketa, petržel, pastinák, rajče, jahodník, angrešt, rybíz, ovocné stromy

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jahodník

500–2000 l/ha

postřik

max. 3×/rok

7–10 dnů

petržel, pastinák

200–800 l/ha

postřik

max. 2×

7–14 dnů

rajče

200–1500 l/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

rybíz, angrešt

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 3×/rok

7–14 dnů

trávníky

200–1000 l/ha

postřik

max. 2×/rok

10–14 dnů

třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, slivoň

200–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

max. 2×/rok

7–14 dnů

zelenina tykvovitá, cuketa

200–1200 l/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

zelí, brokolice, celer, kapusta hlávková, kapusta růžičková, mrkev, salát

200–600 l/ha

postřik

max. 2×

7–14 dnů

květák

200–600 l vody/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

trávník, brokolice, kapusta, zelí, mrkev, květák, celer, salát, tykvovitá zelenina, cuketa, petržel, pastinák, rajče, jahodník

4

4

4

4

angrešt, rybíz, ovocné stromy

6

6

6

6

Při aplikaci na, tykvovitou zeleninu, cukety, petržel, pastiňák, jahodník: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Rozšířené použití - ovocné a okrasné školky

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ovocné školky, okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 3× za rok

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ovocné a okrasné školky (rostliny nad 50 cm)

6

6

6

6

Popis mísitelnosti

Přípravek Zato 50 WG je mísitelný s většinou běžných insekticidů a akaricidů. V případě pochybností je třeba provést test mísitelnosti v malém měřítku. Odvážené (odměřené) množství přípravku se přidá do předmíchávacího zařízení, pokud je jím rosič vybaven nebo přímo nádrže rosiče naplněné do jedné čtvrtiny vodou, důkladně se míchá po dobu alespoň 5 minut a doplní vodou na stanovený objem. Přípravek se aplikuje až po dokonalém rozpuštění všech granulí (po min. pěti minutách míchání). Během přípravy postřikové kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.
Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Rez vejmutovková 19–81 BBCH 14 0,2 kg 200–1000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Angrešt Americké padlí angreštové 19–81 BBCH 14 0,2 kg 200–1000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brokolice Alternariová skvrnitost košťálovin 16–49 BBCH 14 0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brokolice Plíseň zelná 16–49 BBCH 14 0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Broskvoň Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Broskvoň Padlí broskvoně 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Celer Septoriová skvrnitost celeru 16–49 BBCH 14 0,25 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, celer bulvový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cuketa Padlí 21–89 BBCH 7 0,25 kg 200–1200 l max. 3×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Dýně Padlí 21–89 BBCH 7 0,25 kg 200–1200 l max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jabloň Strupovitost jabloně 14 0,15 kg 300–1000 l
Jabloň Padlí jabloňové 14 0,15 kg 300–1000 l
Jahodník Padlí jahodníkové 19–89 BBCH 3 0,3 kg 500–2000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Antraknóza jahodníku 19–89 BBCH 3 0,3 kg 500–2000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Bílá skvrnitost listů jahodníku 19–89 BBCH 3 0,3 kg 500–2000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kapusta Alternariová skvrnitost košťálovin 16–49 BBCH 14 0,4 kg 200–600 l max. 2×, kapusta hlávková, kapusta růžičková, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Květák Alternariová skvrnitost košťálovin 16–49 BBCH 14 0,4 kg 200–600 l max. 3×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Meloun Padlí 21–89 BBCH 7 0,25 kg 200–1200 l max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Meruňka Hnědnutí listů meruňky 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Meruňka Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev Padlí miříkovitých 16–49 BBCH 21 0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve 16–49 BBCH 21 0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny - 0,15 kg (0,015 %) 200–1000 l max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Padlí - okrasné rostliny preventivně nebo při počátečních příznacích 2 0,15 kg 0,015 % - do skanutí Max. 3x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny preventivně nebo při počátečních příznacích 2 0,15 kg 0,015 % - do skanutí Max. 3x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů
Okrasné rostliny Skvrnitost listů preventivně nebo při počátečních příznacích 2 0,15 kg 0,015 % - do skanutí Max. 3x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů
Ovocné školky Rzi - ovocné dřeviny - 0,15 kg (0,015 %) 200–1000 l max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Pastinák Padlí miříkovitých 16–49 BBCH 21 0,25-0,4 kg 200–800 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Petržel Padlí miříkovitých 16–49 BBCH 21 0,25-0,4 kg 200–800 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Padlí rajčete 21–89 BBCH 3 0,3 kg 200–1500 l max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Hnědá skvrnitost rajčat 21–89 BBCH 3 0,3 kg 200–1500 l max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Čerň rajčatová 21–89 BBCH 3 0,3 kg 200–1500 l max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Padlí révové 35 0,125-0,15 kg 300–1000 l
Rybíz černý Americké padlí angreštové 19–81 BBCH 14 0,2 kg 200–1000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz černý Rez vejmutovková 19–81 BBCH 14 0,2 kg 200–1000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz červený Rez vejmutovková 19–81 BBCH 14 0,2 kg 200–1000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz červený Americké padlí angreštové 19–81 BBCH 14 0,2 kg 200–1000 l max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Antraknóza salátu 16–49 BBCH 7 0,3-0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Septoriová skvrnitost listů 16–49 BBCH 7 0,3-0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slivoň Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slivoň Rez slivoně 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slivoň Červená skvrnitost slivoně 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Trávníky Houbové choroby - 0,7 kg 200–1000 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň Hnědnutí listů meruňky 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tykvovitá zelenina Padlí 21–89 BBCH 7 0,25 kg 200–1200 l max. 3×, venkovní prostory, pouze zelenina tykvovitá s jedlou slupkou mimo okurky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tykvovitá zelenina Padlí 21–89 BBCH 7 0,25 kg 200–1200 l max. 3×, skleníky, pouze zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou, minor. reg.: ÚKZÚZ
Višeň Hnědnutí listů meruňky 55–81 BBCH 7 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1500 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Zelí Alternariová skvrnitost košťálovin 16–49 BBCH 14 0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Zelí Padlí 16–49 BBCH 14 0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Zelí Septoriová skvrnitost listů 16–49 BBCH 14 0,4 kg 200–600 l max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail