BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FANDANGO 200 EC

Účinná látka

Balení

COEX HDPE/PA kanystr 5 l

Charakteristika

Postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Odstup srážek od aplikace: 1 hodina

Působení

Fandango 200 EC v sobě kombinuje dvě velmi účinné látky s odlišným mechanismem působení. Fluoxastrobin je širokospektrý systemický fungicid ze skupiny dihydrodioxazinů (analog strobilurinů), má projektivní a kurativní účinek. Způsobuje inhibici mitochondrionálního dýchání patogenů. Působí v počátečných stádiích infekce. Brání klíčení spor, růstu klíčků spóry a penetraci do listů. Současně účinně inhibuje i růst mycelia. Zajišťuje tak velmi rychlý iniciální účinek a také dostatečně dlouhé reziduální působení. Vedle fungicidního účinku současně vykazuje i fyziologické účinky („green efekt“), vedoucí ke zvýšení výnosu. Spolehlivě likviduje braničnatky, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost, Microdochium, rzi a další. Prothioconazole je mimořádně širokospektrální systemický fungicid ze skupiny triazolinthionů (analogy triazolů). U nás je znám z přípravku Proline. Má projektivní, kurativní i eradikativní účinek. I prothioconazole má aditivní fyziologické vlastnosti zvyšující výnos. Působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu. Blokuje tak výstavbu buněčných stěn patogenů. Velmi rychle proniká do pletiv a je rovnoměrně akropetálně rozváděn rozváděn i do dalších částí rostlin a nových přírůstků. Vyznačuje se dlouhým reziduálním působením. Účinně hubí široké spektrum chorob obilnin – braničnatky, padlí, fuzária, plíseň sněžnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost, stéblolam, Rhizoctonii, rzi, DTR a další. Předností přípravku je společné působení fluoxastrobinu a prothioconazolu proti řadě chorob. Odlišný mechanismus účinku obou látek, které působí současně, zajišťuje vysokou jistotu fungicidního zásahu. Dalším bonusem je i zdvojený stimulační účinek, který snižuje nebezpečí vzniku nespecifických poškození listů a zvyšuje výkon fotosyntézy. Fandango je výrazně výnosový fungicid.

Doporučení

Pšenice
Fandango výborně hubí padlí travní, braničnatku pšeničnou i plevovou, rez pšeničnou, DTR a výrazně snižuje nebezpečí výskytu celého komplexu chorob pat stébel. Aplikaci proti těmto chorobám je možno provádět v širokém aplikačním okně mezi BBCH 30–55. Pro dosažení maximální účinnosti je třeba Fandango aplikovat preventivně nebo co nejdříve po zjištění počátečních příznaků infekce. Doporučená dávka přípravku je 1,2 l/ha. Fandango v dávce 1,2 l/ha je registrováno také pro aplikaci v době květu (BBCH 61–65) proti fuzáriím.

Ječmen jarní
Použití Fandanga v porostech ječmene přináší vzhledem k výborné účinnosti proti skvrnitostem, rzem a padlí spojeném s fyziologickým působením proti nespecifickým skvrnám a Ramularii collo-cygni pěstitelům nejvyšší možnou míru ochrany rostlin. Tento fungicid je v současnosti používán jako základní fungicid v porostech jarního ječmene v nejvyspělejších evropských zemích. Ochrana proti fuzáriím, kterou ocení zejména pěstitelé sladovnických ječmenů, je další předností Fandanga. Vhodná dávka použitá proti listovým chorobám je 1–1,2 l/ha, proti fuzáriím 1,2 l/ha.
Aplikace se provádí preventivně nebo na počátku výskytu prvních příznaků chorob.

Fandango je registrováno také v žitě a tritikale.

Návod k použití

Přípravek lze aplikovat běžnými postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné dávkování. Dávka vody je 200–400 l/ha v závislosti na typu postřikovače a stavu porostu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná preventivně 35 1 l 200-400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní preventivně 35 1 l 200-400 l max. 2×
Ječmen jarní Fusariózy klasů preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost preventivně 35 1 l 200-400 l max. 2×
Ječmen ozimý Stéblolam preventivně 35 1 l 200-400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost preventivně 35 1 l 200-400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní preventivně 35 1 l 200-400 l max. 2×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice jarní Fusariózy klasů preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice jarní Stéblolam preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná preventivně 35 1,5 l 200-400 l max. 2×
Pšenice ozimá Stéblolam preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná preventivně 35 1,5 l 200-400 l max. 2×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná preventivně 35 1,5 l 200-400 l max. 2×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Tritikale ozimé Stéblolam preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Žito ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná preventivně 35 1,5 l 200-400 l max. 2×
Žito ozimé Stéblolam preventivně 35 1,2 l 200-400 l max. 2×
detail