BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ALMIRO Fungicides

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku MOLLIS 450 SC.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do obilnin.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, ječmen jarní

200–300 l/ha

postřik

12–32 dnů

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

-

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu a braničnatce plevové v tritikale ozimém průměrné účinnosti.

V dávce 0,9 l/ha dosahuje přípravek průměrné účinnosti proti padlí travnímu v pšenici ozimé, braničnatce pšeničné v tritikale ozimém a proti rzi ječné v ječmeni jarním.

Dávkování se volí podle intenzity napadení plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, ječmen jarní, řepka olejka

4

4

4

4

Pro aplikaci do obilnin: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 45 0,9-1 l
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH 45 0,9-1 l
Ječmen jarní Padlí travní 31–59 BBCH 45 0,9-1 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–59 BBCH 61 0,9-1 l
Pšenice ozimá Padlí travní 31–59 BBCH 61 0,9-1 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–59 BBCH 61 0,9-1 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–59 BBCH 61 0,9-1 l
Řepka olejka, jarní Plíseň šedá - řepka olejka 55–69 BBCH 68 0,9-1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 55–69 BBCH 68 0,9-1 l
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka 55–69 BBCH 68 0,9-1 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 55–69 BBCH 68 0,9-1 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 31–59 BBCH 65 0,9-1 l
Tritikale ozimé Padlí travní 31–59 BBCH 65 0,9-1 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 31–59 BBCH 65 0,9-1 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 31–59 BBCH 65 0,9-1 l
Žito ozimé Rez žitná 31–59 BBCH 67 0,9-1 l
Žito ozimé Padlí travní 31–59 BBCH 67 0,9-1 l
detail