BASF
BASF
BASF

AGRA

ELATUS ERA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

100–400 l/ha

postřik

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale

8

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Rez žitná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 31–69 BBCH 42 1 l 100–400 l max. 1×
detail