BASF
BASF
BASF

AGRA

GLOBAZTAR 250 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

14 dnů

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu průměrné účinnosti.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ječmen, pšenice, žito, tritikale, oves

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen jarní Padlí travní 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Padlí travní 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Oves jarní Rez ovesná 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Oves ozimý Rez ovesná 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez plevová 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez plevová 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Padlí travní 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Padlí travní 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito jarní Rez pšeničná 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito jarní Padlí travní 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito ozimé Rez pšeničná 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito ozimé Padlí travní 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
detail