BASF
BASF
BASF

AGRA

TYBERIUS

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Orius 25 EW.
Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě se systémovým účinkem k ochraně obilnin proti listovým a klasovým chorobám a k ochraně řepky olejky proti fomové hnilobě s morforegulačním účinkem.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do obilnin a jarní aplikaci do řepky olejky. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
Jarní řepka olejka: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Obilniny: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
SPe1: Podzimní aplikace do řepky olejky: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující účinnou látku tebukonazol vícekrát než jednou za dva roky.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Staccato je systémový fungicidní přípravek s protektivní, kurativní a eradikativní účinností, určený proti listovým a klasovým chorobám v obilninách a v řepce olejce proti fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans). Obsahuje triazolovou účinnou látku tebuconazole, která se vyznačuje dvěma mechanismy účinku inhibice biosyntézy ergosterolu houbových chorob (inhibitor demethyace). Tebuconazole je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny. Protože účinná látka má pouze nepatrnou tendenci k rychlému hromadění ve vrcholových částech rostliny, dochází k jejímu rovnoměrnému rozdělení v celé rostlině. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3-4 týdnů po aplikaci.
Přípravek vykazuje v řepce růstově regulační efekt, který při podzimním ošetření omezuje vybíhání rostlin a tím podporuje odolnost řepky proti vyzimování, aplikace v jarním období zvyšuje pevnost stonku a redukuje prodlužovací růst internodií čímž dochází ke zvýšení odolnosti řepky proti poléhání.

Spektrum účinnosti

Staccato účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilnin jako např. braničnatka plevová (Septoria nodorum, anam. Leptosphaeria nodorum), braničnatka pšeničná (Septoria tritici, anam. Mycosphaerella graminicola), rzi (Puccinia spp.), hnědá skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), rynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis), fuzariózy v klase (Fusarium spp.), hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), fomová hniloba (Phoma lingam), čerň řepková (Altermaria brassicae, A. brassicicola), plíseň šedá (Botrytis cinerea) a další.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

V obilninách se přípravek aplikuje v BBCH 30–69, max. 1× v plodině.

Proti rzi pšeničné a rzi žitné v dávce 0,5 l/ha je možné aplikovat max. 2× v plodině v intervalu 14 dní.

V řepce olejce se přípravek aplikuje max. 1× - na podzim v BBCH 12–18 nebo na jaře v BBCH 30–69. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny, řepka olejka
4
4
4
4

Obilniny: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Jarní řepka olejka: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 30–69 AT 0,5 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 30–69 AT 0,5 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku na podzim v BBCH 12–18 nebo na jaře v BBCH 30–69 56 1 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim v BBCH 12–18 nebo na jaře v BBCH 30–69 56 1 l Max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná BBCH 30–69 AT 0,5 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní
Tritikale ozimé Padlí travní BBCH 30–69 AT 1 l Max. 1×
Žito ozimé Rez žitná BBCH 30–69 AT 0,5 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní
detail