BASF
BASF
BASF

AGRA

TAZER

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

(-) - ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

chřest

600–800 l/ha

postřik

ječmen

100–300 l/ha

postřik

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

21–42 dnů

pšenice

100–300 l/ha

postřik

rajče

400–1200 l/ha

postřik

8–12 dnů

řepka olejka

100–500 l/ha

postřik

Plodina

Zákaz

kukuřice

Zákaz zkrmování

Při použití nízkých dávek vody konzultujte s držitelem povolení vliv zvýšené koncentrace na bezpečnost plodiny.

V kukuřici proti skvrnitosti kukuřice (Kabatiella zeae) dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Tazer. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, řepka olejka, chřest, kukuřice

4

4

4

4

Řepka olejka, chřest, kukuřice: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Je třeba důkladně vypláchnout obaly od přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chřest Rez chřestová 60–91 BBCH - 1 l 600–800 l max. 3×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Kukuřice Skvrnitost listů kukuřice 39–87 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l 100–300 l max. 1×
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 40–88 BBCH 3 1 l 400-1200 l max. 3×, skleníky
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 61–69 BBCH 21 1 l 100–500 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 61–69 BBCH 21 1 l 100–500 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 61–69 BBCH 21 1 l 100–500 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 61–69 BBCH 21 1 l 100–500 l max. 1×
detail