Chemap Agro s.r.o.

AMISTAR

Účinná látka

AMISTAR

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do pšenice, ječmene, řepky olejky a lupiny.

Působení

Unikátní vlastností azoxystrobinu je jeho systemický účinek. Jako jediný zástupce ze skupiny strobilurinů je účinná látka Amistaru plně systemická a je v rostlinách dokonale rozváděna. Další významnou předností Amistaru je vysoce spolehlivá účinnost proti velice širokému spektru houbových chorob. Aplikaci provádíme vždy preventivně, to znamená, že Amistar musí být použit ještě před nebo těsně na počátku infekce choroby. Amistar působí dlouhodobě a může zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

50–150 l/ha

aplikace do půdy

-

pšenice, ječmen

200–300 l/ha

postřik

14 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Použití v bramborách: Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy.

Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje. Při použití sazeče méně šetrného k hlízám nebo nesprávně předklíčené nebo nesprávně skladované sadby, dále při přerušení dormance sadby nebo po předchozím namoření sadby nelze vyloučit, zpravidla přechodný, negativní vliv na vzcházení sadby. Aplikaci v porostech brambor, určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, řepka olejka, brambor

4

4

4

4

Pro aplikaci do pšenice, ječmene, řepky olejky: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Minoritní použití - ředkev olejná, trávy semenné porosty, brambor, jahodník, salát ledový, maliník, ostružiník

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ředkev olejná

200–400 l /ha

postřik

5–14 dnů

trávy semenné porosty

200–400 l/ha

postřik

14 dnů

maliník, ostružiník

200–1000 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

brambor

400–600 l/ha

postřik

7–14 dnů

salát ledový

200–600 l/ha

postřik

-

jahodník

400–800 l/ha

postřik

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ředkev olejná, trávy semenné porosty, brambor, jahodník, salát ledový

4

4

4

4

maliník, ostružiník

6

6

6

6

Pro aplikaci do ředkve olejné a bramboru: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pro aplikaci do jahodníku: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Návod k použití

Odolnost dešťovým srážkám: 2 hod po aplikaci

Popis mísitelnosti

Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem Amistar: Hnojivo DAM 390 a síran hořečnatý („hořká sůl“), přípravky Alert S, Archer Top 400 EC, Artea 330 EC, Bravo 500, Caramba, Flamenco, Folicur, Sportak 45 EW, Tango Super, Moddus, Ronilan FL, Rovral Flo, Grasp, Starane, Cerone, Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS, Pirimor 50 WG, přípravky na bázi úč.l. CCC, ethephon, MCPA.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Koletotrichové vadnutí brambor aplikace do půdy při výsadbě AT 3 l 50–150 l max. 1×
Brambor Hnědá skvrnitost listů bramboru 31–91 BBCH, preventivně, nebo při prvních příznacích choroby 7 0,5 l 400–600 l max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brambor Kořenomorka bramborová aplikace do půdy při výsadbě AT 3 l 50–150 l max. 1×
Jahodník Padlí jahodníkové 3 1 l 400–800 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Antraknóza jahodníku 3 1 l 400–800 l max. 2×, antraknózová skvrnitost jahodníku, antraknózová hniloba jahod, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Bílá skvrnitost listů jahodníku 3 1 l 400–800 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Maliník Antraknóza 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Plíseň šedá 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Padlí 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Rez maliníková 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Antraknóza 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Padlí 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Plíseň šedá 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Rez maliníková 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Rez plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ředkev Čerň řepková 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Hlízenka obecná 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Salát Plíseň salátová 14 1 l 200–600 l pouze salát ledový, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Padlí 14 1 l 200–600 l pouze salát ledový, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Alternáriová skvrnitost 14 1 l 200–600 l pouze salát ledový, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Trávy Rez travní 35 0,5-1 l 200–400 l pouze semenné porosty,plené pro: rzi, listové skvrnitosti, plísňovitosti trav, max 2×, odstup 14 dní, pozemně, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail