Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

AMISTAR

Účinná látka

AMISTAR

Agromanualshop.cz- Figaro - doprodej rodenticidů
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
Pro aplikaci do cukrovky, ječmene, pšenice, řepky olejky a brambor: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. zdálenosti) vzhledem k nezemědělské půdě.
Pro aplikaci do lupiny a lnu: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Působení

Unikátní vlastností azoxystrobinu je jeho systemický účinek. Jako jediný zástupce ze skupiny strobilurinů je účinná látka Amistaru plně systemická a je v rostlinách dokonale rozváděna. Další významnou předností Amistaru je vysoce spolehlivá účinnost proti velice širokému spektru houbových chorob. Aplikaci provádíme vždy preventivně, to znamená, že Amistar musí být použit ještě před nebo těsně na počátku infekce choroby. Amistar působí dlouhodobě a může zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů.

Doporučení

Pro ošetření porostů jarní i ozimé pšenice je optimálním termínem vývojová fáze plně vymetaného klasu (BBCH 49/51 - 59).

Pro ošetření porostů jarního i ozimého ječmene je optimálním termínem vývojová fáze plně vyvinutého praporcového listu a na počátku metání (BBCH 39/49 - 55).

Kurativního účinku dosáhneme vytvořením „tank-mix“ směsí Amistaru a  fungicidů na bázi azolu či morfolinu (např. Artea 330 EC, Archer Top 400 EC, Bravo 500, apod.). V TM směsích nesmí nikdy klesnout dávka Amistaru pod 0,5 l/ha. Pokud aplikujeme tyto snížené dávky Amistaru v TM směsích, je potřeba ještě alespoň jeden fungicidní vstup Amistarem za vegetaci, nejlépe opět ve směsi s dalšími fungicidy, aby bylo na hektar aplikováno dostatečné množství azoxystrobinu za jedno vegetační období. Neúměrné snižování dávek strobilurinů obecně může vést ke vzniku rezistence chorob k této skupině fungicidů.

Po aplikaci Amistaru jsou porosty déle zelené „green efekt“, což s sebou přináší možnost ukládání asimilátů po delší dobu a následného zvýšení výnosu (každý den asimilace navíc přináší podle zahraničních výzkumů průměrný nárůst výnosu 1,5 q/ha a navýšení HTS). Amistar oddaluje stárnutí pletiv díky jeho antioxidačnímu potenciálu, chránícímu rostliny před škodlivými aktivními formami kyslíku. Po aplikaci Amistaru rovněž dochází ke zvýšení aktivity antistresového enzymu v rostlinách, což opět zajišťuje lepší nalévání zrna v období od metání do mléčné zralosti a  tím ke zvýšení výnosu a HTS.

Porosty řepky olejky ošetřujeme proti hlízence obecné a černi řepkové ve vývojové fázi BBCH 65 (plný květ) dávkou 1 l/ha. Výhodou přípravku Amistar aplikovaného v období kvetení je jeho relativní neškodnost pro včely a možnost vytváření TM směsí s pyrethroidy proti šešulovým škůdcům (bejlomorka kapustová, ...).

Použití v bramborách: Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy. Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje. Při použití sazeče méně šetrného k hlízám nebo nesprávně předklíčené nebo nesprávně skladované sadby, dále při přerušení dormance sadby nebo po předchozím namoření sadby nelze vyloučit, zpravidla přechodný, negativní vliv na vzcházení sadby.
Aplikaci v porostech brambor, určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení.

V cukrovce se Amistar používá přednostně preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků choroby, obvykle od fáze BBA 43 (skoro úplné zapojení porostu – nad 12 listů na rostlinu) do fáze BBA 49 (6 – 8 týdnů po zapojení porostů). Dávka 0,8 l/ha se aplikuje při nižším infekčním tlaku. Při silném infekčním tlaku se používá dávka 1 l/ha. Při trvajícím tlaku a podmínkách vhodných pro rozvoj choroby je možné postřik opakovat (maximálně dva za sebou jdoucí postřiky).

Přípravek Amistar potvrzuje po celé Evropě vynikající fungicidní účinky, širokospektrálnost a vysokou efektivnost jeho aplikace při použití v  řadě dalších plodin – zelenina, slunečnice, mák, drobné ovoce, trávníky apod.

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky včetně mořidel, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a  fenamidon), vícekrát než 2× za vegetační sezonu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky včetně mořidel, které obsahují účinné látky typu typu QoI (strobiluriny, famoxadon a  fenamidon), po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Minoritní použití - ředkev olejná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ředkev olejná

200–400 l/ha

postřik

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ředkev olejná
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ředkev olejná
5
0
0
0

Minoritní použití - brambor

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

400–600 l/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní použití - lupina

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
lupina
200–400 l/ha
postřik
14 dní

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lupina
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
lupina
5
0
0
0

Minoritní použití - maliník, ostružiník

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

maliník, ostružiník

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 2×

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

maliník, ostružiník

8

6

6

6

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Návod k použití

Odolnost dešťovým srážkám: 2 hod po aplikaci

Popis mísitelnosti

Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem Amistar: Hnojivo DAM 390 a síran hořečnatý („hořká sůl“), přípravky Alert S, Archer Top 400 EC, Artea 330 EC, Bravo 500, Caramba, Flamenco, Folicur, Sportak 45 EW, Tango Super, Moddus, Ronilan FL, Rovral Flo, Grasp, Starane, Cerone, Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS, Pirimor 50 WG, přípravky na bázi úč.l. CCC, ethephon, MCPA.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Koletotrichové vadnutí brambor aplikace do půdy při výsadbě AT 3 l 50–150 l max. 1×
Brambor Kořenomorka bramborová aplikace do půdy při výsadbě AT 3 l 50–150 l max. 1×
Brambor Hnědá skvrnitost listů bramboru 7 0,5 l 400–600 l max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 32 0,8-1 l 200–400 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Ječmen jarní Rez ječná 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Ječmen ozimý Rez ječná 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Lupina bílá Antraknóza luskovin preventivně nebo při zjištění výskytu 35 1 l 200–400 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Antraknóza luskovin preventivně nebo při zjištění výskytu 35 1 l 200–400 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Rez maliníková 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Antraknóza 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Plíseň šedá 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Antraknóza 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Plíseň šedá 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Rez maliníková 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Rez plevová 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Pšenice ozimá Rez plevová 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 0,8 l TM 0,8 + 0,5 l Artea 330 EC 200–400 l
Ředkev Čerň řepková 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Hlízenka obecná 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 55 1 l 200–400 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 55 1 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 55 1 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 55 1 l 200–400 l
Trávy Rez travní při ohrožení ve fázi sloupkování nebo při prvním výskytu onemocnění 35 0,5-1 l 200–400 l jen semenné porosty, rzi, listové skvrnitosti, plísňovitosti trav, max 2×, odstup 14 dní, pozemně, minor. reg.: SPTJS
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
6%
2%
21%
3%
50%
detail