BASF
BASF
BASF

AGRA

SPORTAK EW

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ječmen ozimý, oves ozimý, pšenice ozimá, tritikale, žito ozimé

8

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Stéblolam 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Oves ozimý Stéblolam 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 39–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Stéblolam 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 39–59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Stéblolam 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Stéblolam 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 59 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito ozimé Stéblolam 31–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
detail