BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

EUSKATEL PRO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 metry s použitím trysek na snížení úletu nebo ochrannou vzdálenost rozšířit na 5 metrů (bez nutnosti trysek na snížení úletu)

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik, rosení

-

pšenice ozimá, ječmen jarní, tritikale, žito

150–400 l/ha

postřik, rosení

14 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen jarní, tritikale, žito, řepka olejka ozimá

4

4

4

4

Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost ?3°). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

 

Ječmen jarní, žito jarní, tritikale jarní:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost ?3°). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

 

Řepka olejka ozimá:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost ?3°). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1 l 150–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1 l 150–400 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 55–59 BBCH 56 0,8 l 200–400 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1 l 150–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 1 l 150–400 l
Žito jarní Rez žitná 30–69 BBCH 35 1 l 150–400 l
Žito ozimé Rez žitná 30–69 BBCH 35 1 l 150–400 l
detail