BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PRIDE

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, tritikale, žito, ječmen jarní, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

10 dní

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti rzi pšeničné.

V obilninách proti padlí travnímu a hnědé skvrnitosti ječmene neaplikujte vícekrát než 1× v průběhu vegetace.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka, pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito

4

4

4

4

Řepka olejka: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice ozimá Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 61–69 BBCH 35 0,7 l 200–400 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Tritikale ozimé Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Žito jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
Žito ozimé Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l 200–400 l
detail