Chemap Agro s.r.o.

AZAKA

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Řepka ozimá: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
Obilniny ozimé a jarní, řepka jarní: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, pšenice, oves, žito, tritikale, řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

max. 2×

10 dnů

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu v ječmeni a ovsu průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti černání pat stébel a v ječmeni proti rynchosporiové skvrnitosti.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí- li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny, řepka

4

4

4

4

Obilniny ozimé a jarní, řepka jarní: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Řepka ozimá: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Oves jarní Rez ovesná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×, pouze oves setý jarní
Oves jarní Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×, pouze oves setý jarní
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Černě na obilninách 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Černě na obilninách 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez žitná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Agro Aliance
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
Prograin-Zia s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
19%
5%
3%
20%
3%
51%
detail