Chemap Agro s.r.o.

FAXER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito, tritikale

150–500 l/ha

postřik

Zákazy, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

pšenice, žito, tritikale

nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu

pšenice, žito, tritikale

nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu

Přípravek dosahuje proti stéblolamu i braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Vliv aplikace přípravku na výnos, kvalitu výnosu, procesy zpracování a množitelský materiál u pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Citlivost odrůd pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny, jarní aplikace

8

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
detail