BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CURBATUR

Účinná látka

Balení

HDPE kanystr 5 l

Charakteristika

Postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně řepky olejné, pšenice, ječmene, žita a tritikale proti širokému spektru houbových chorob.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Proline 250 EC je systémově působící fungicid s kurativním i protektivním působením. Prothioconazole se vyznačuje účinností proti širokému spektru chorob obilnin a řepky olejky. Po aplikaci velmi rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportována i do těch částí rostliny, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Přípravek se vyznačuje dokonalým a rovnoměrným pokrytím listové plochy rostliny. Ihned po aplikaci vstupuje účinná látka velmi rychle do rostlinných pletiv a tím je zabezpečena vysoká míra ochrany před houbovými chorobami. Tento rychlý vstup do rostliny vede k tomu, že případné srážky za 1 hodinu po aplikaci nesnižují účinnost přípravku. Prothioconazole patří do chemické skupiny triazolthionů a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním prvkem stavby buněčných membrán. Podobně jako strobiluriny působí i prothioconazole na rostliny stimulačně a tím podporuje tvorbu výnosu. Na rostlinách nenastávají žádné projevy fytotoxicity a rostliny naopak lépe odolávají nepříznivým vlivům prostředí. Podstatně se snižuje nebezpečí slunečního úpalu nebo různých fyziologických skvrn na listech. Proline 250 EC má výborný toxikologický profil a je vysoce tolerantní k životnímu prostředí.

Doporučení

Řepka olejka
Proline vykazuje vysokou účinnost proti řadě houbových chorob řepky včetně fomové hniloby, černi řepkové a zejména hlízenky obecné. Vzhledem k tomu, že Proline nemá významné růstově regulační účinky, je vhodné využít ho zejména proti hlízence obecné v období květu, případně pro jarní aplikace proti fomové hnilobě. Možné je kombinovat ho také s růstovými regulátory (např.CCC Stefes). Pro aplikaci v řepce se doporučuje dávka 0,7 l/ha, přičemž již dávka 0,5 l/ha působí velmi účinně. Především při aplikaci Proline proti hlízence se dosahuje výborných výsledků a přípravek představuje v aplikaci do květu nejvyšší standard.
K jeho přednostem patří zejména:
• spolehlivá účinnost proti hlízence
• mimořádně dlouhá doba účinku, která zpravid-la pokryje celou dobu kvetení řepky
• vysoká výnosová jistota a stimulace rostlin
• protektivní i kurativní působení
• podpora rovnoměrného dozrávání a zvýšení pevnosti šešulí, významné snížení sklizňových ztrát, zejména při opoždění sklizně
• vzhledem k širokému spektru fungicidní účinnosti není třeba další partner
• není jedovatý pro včely (B4), při kombinacích s insekticidy se toxicita tankmixů nezvyšuje.

Obilniny
Pšenice ozimá a jarní
Proline se v pšenici vyznačuje mimořádně širokým spektrem účinku. Výborně se uplatňuje ve všech aplikačních termínech počínaje chorobami pat stébel, přes listové a klasové choroby až po fuzariózy. Účinnost proti stéblolamu typu R i W je, stejně jako proti dalším chorobám pat stébel, výborná a aplikace v období odnožování až počátku sloupkování (BBCH 25–31) přináší významný výnosový efekt. Tento fungicid je vhodné aplikovat také proti listovým a klasovým chorobám. Prokázal vysokou účinnost proti braničnatce plevové, ale i braničnatce pšeničné, helmintosporióze pšenice, rzem či padlí travnímu. Přípravek je vhodné aplikovat pokud možno preventivně. Plná doporučená dávka je 0,8 l/ha. Aplikuje se s ohledem na tlak chorob ve fázi BBCH 30–59. Aplikace proti fuzariózám klasů se provádí zpravidla později v období květu (BBCH 61–65). Přistupujeme k ní s ohledem na vhodné teplotní a vlhkostní poměry. Účinnost prothioconazolu proti fuzariózám je mimořádná a v dávce 0,8 l/ha předčí dosud používaný standard. Výborná fungicidní účinnost je ještě podpořena tzv. „fyziologickým efektem“ a umožňuje tak dosažení mimořádného výnosu a kvality zrna.

Ječmen ozimý a jarní
I v ječmeni nabízí Proline široké spektrum účinku. Vedle chorob již zmiňovaných u pšenice, dosahuje vysoké účinnosti u celého spektra skvrnitostí ječmene, zejména pak u hnědé skvrnitosti, kde již dávka 0,6 l/ha prokazuje výbornou účinnost. Plná dávka přípravku, vhodná pro ochranu ječmene proti celému spektru chorob, je 0,8 l/ha. Také proti fuzariózám klasů ječmene zabezpečuje aplikace Proline v dávce 0,8 l/ha vysokou míru ochrany. Proline 250 EC i zde výrazně podporuje dosažení vysokého výnosu a kvality zrna. Tento fungicid představuje novou kvalitu ošetření obilnin a řepky, jeho aplikace v systému fungicidní ochrany snižuje nebezpečí rezistence chorob zejména vůči strobilurinům. Nabízí optimální doplnění systému ochrany především pro porosty s vysokými předpoklady výnosu.

Maximální počet aplikací během sezony: 2.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene ve fázi BBCH 30-59 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Ječmen jarní Rez ječná 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 1x za vegetaci
Ječmen jarní Padlí travní ve fázi BBCH 30-59 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 1x za vegetaci
Pšenice jarní Fusariózy klasů ve fázi BBCH 61-65 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 35 0,6-0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Pšenice jarní Padlí travní 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 1x za vegetaci
Pšenice jarní Braničnatka plevová ve fázi BBCH 30-59 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 35 0,6-0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Pšenice ozimá Padlí travní 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 1x za vegetaci
Pšenice ozimá Braničnatka plevová ve fázi BBCH 30-59 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Pšenice ozimá Fusariózy klasů ve fázi BBCH 61-65 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Pšenice ozimá Stéblolam ve fázi BBCH 25-31 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná ve fázi BBCH 65 56 0,7 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná ve fázi BBCH 65 56 0,7 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Tritikale ozimé Stéblolam ve fázi BBCH 25-31 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Tritikale ozimé Padlí travní 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 1x za vegetaci
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 35 0,6-0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Žito ozimé Padlí travní 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 1x za vegetaci
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 35 0,6-0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
Žito ozimé Stéblolam ve fázi BBCH 25-31 35 0,8 l 200-400 l pozemně, max 2x za vegetaci
detail