BASF
BASF
BASF

AGRA

DIFCOR 250 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jádrovin a celeru.
SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m - celer, 10 m - jádroviny.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

celer

400–600 l/ha

postřik

jádroviny

200–1000 l/ha

postřik, rosení

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

2× do celkové dávky 1,0 l/ha

14 dnů

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

celer

zákaz konzumace natě

Přípravek dosahuje v řepce olejce průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, celer

4

4

4

4

jádroviny

10

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka olejka

5

5

5

5

Při aplikaci do řepky olejky: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Při aplikaci do celeru: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Při aplikaci do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Celer Septoriová skvrnitost celeru 14 0,2 l 400–600 l max. 3×, zákaz konzumace natě
Hrušeň Strupovitost hrušně 14 0,2 l 200–1000 l max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně 14 0,2 l 200–1000 l max. 4×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku do 69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná do 69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, jarní Čerň řepková do 69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku jaro, do 69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná podzim AT 0,25 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná jaro, do 69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková podzim AT 0,25 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková jaro, do 69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku podzim AT 0,25 l 200–400 l max. 2× do celkové dávky 1,0 l/ha
detail