BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CASINO ROYALE

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 16 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, mrkev

300–600 l/ha

postřik

8 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

cukrovka, mrkev

16

8

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cibule kuchyňská, cibule šalotka, cibule sečka

300–600 l/ha

postřik

 

rajče, baklažán, kozí brada pórolistá

300–600 l/ha

postřik

8 dnů

celer bulvový, řepa salátová

300–600 l/ha

postřik

10 dnů

čekanka, křen, ředkvička, tuřín, vodnice

300–600 l/ha

postřik

14 dnů

petržel, pastinák

600–800 l/ha

postřik

21 dnů

okrasné rostliny

100 l/ha

postřik

2×/rok

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepa salátová, celer bulvový, tuřín, vodnice, rajče, baklažán

18

8

4

4

petržel, pastinák, křen, čekanka, kozí brada pórolistá, ředkvička, cibule kuchyňská, cibule šalotka, cibule sečka

16

8

4

4

okrasné rostliny ?150 cm

30

20

15

8

Řepa salátová, celer bulvový, tuřín, vodnice, rajče baklažán, petržel, pastinák, křen, čekanka, kozí brada pórolistá, ředkvička, cibule kuchyňská, cibule šalotka, cibule sečka: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Okrasné rostliny ?150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Plíseň bramboru 20–70 BBCH 3 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Baklažán Alternáriová skvrnitost 20–70 BBCH 3 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Celer Hlízenka obecná 15–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule Alternáriová skvrnitost cibule 13–48 BBCH 14 1 kg cibule kuchyňská, cibule šalotka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule Rez póru 13–47 BBCH 14 1,5 kg cibule sečka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule Plíseň cibulová 13–48 BBCH 14 1 kg cibule kuchyňská, cibule šalotka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule Alternáriová skvrnitost cibule 13–47 BBCH 14 1,5 kg cibule sečka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule Stemphyliová skvrnitost cibule 13–48 BBCH 14 1 kg cibule kuchyňská, cibule šalotka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule Zasychání špiček listů póru 13–47 BBCH 14 1,5 kg cibule sečka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 31–39 BBCH 14 1,5 kg 300–600 l
Čekanka Alternáriová skvrnitost 20–47 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čekanka Rzivost čekanky 20–47 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kozí brada pórolistá Hlízenka obecná 41–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kozí brada pórolistá Plíseň šedá 41–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kozí brada pórolistá Rizoktoniová hniloba 41–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Křen Alternáriová skvrnitost 15–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Křen Padlí brukvovitých 15–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Křen Plíseň zelná 15–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve 41–49 BBCH 14 1,5 kg 300–600 l
Mrkev Cerkosporová listová skvrnitost 41–49 BBCH 14 1,5 kg 300–600 l
Okrasné rostliny Hlízenka obecná 13–47 BBCH AT 0,15 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Alternáriová skvrnitost 13–47 BBCH AT 0,1 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Plíseň šedá 13–47 BBCH AT 0,15 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Rizoktoniová hniloba 13–47 BBCH AT 0,15 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Padlí 13–47 BBCH AT 0,18 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pastinák Padlí miříkovitých 15–49 BBCH 14 0,75 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pastinák Alternáriová skvrnitost 15–49 BBCH 14 0,75 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Petržel Alternáriová skvrnitost 15–49 BBCH 14 0,75 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Petržel Padlí miříkovitých 15–49 BBCH 14 0,75 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Hlízenka obecná 20–70 BBCH 3 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 20–70 BBCH 3 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Hnědá skvrnitost rajčat 20–70 BBCH 3 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkvička Rizoktoniová hniloba brukvovitých 11–12 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkvička Plíseň šedá 11–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená Padlí řepné 15–49 BBCH 14 1 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tuřín Padlí brukvovitých 15–49 BBCH 14 1 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tuřín Plíseň zelná 15–49 BBCH 14 1 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vodnice Plíseň šedá 11–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vodnice Rizoktoniová hniloba brukvovitých 11–49 BBCH 14 1,5 kg pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail