Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

SCENIC GOLD

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

řepka olejka, hořčice

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Fomové černání stonku moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Hořčice Plíseň zelná moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Hořčice Alternáriová skvrnitost moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Hořčice Rhizoktoniová hniloba brukvovitých moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, jarní Plíseň zelná moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, jarní Alternáriová skvrnitost moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, jarní Rhizoktoniová hniloba brukvovitých moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, ozimá Rhizoktoniová hniloba brukvovitých moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
Řepka olejka, ozimá Plíseň zelná moření osiva AT 1,0 l/100 kg výsevek 3–6 kg/ha
detail