BASF
BASF
BASF

AGRA

ARCHITECT

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 9 m.

DO:
- Ochranná vzdálenost při použití přípravku Architect v tank-mixu s pomocným prostředkem Turbo mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Ochranná vzdálenost při použití samotného přípravku Architect mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

2× nebo dělená aplikace do celkové dávky 4,0 l/ha

14 dnů

slunečnice

100–400 l/ha

postřik

21 dnů

Nižší dávka z uvedeného rozmezí u řepky se použije při nižším infekčním tlaku/nižším riziku vymrznutí nebo polehnutí porostu.

Přípravek dosahuje v řepce proti cylindrosporióze a alternáriové skvrnitosti průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje proti fomovému černání stonků řepky průměrné účinnosti při použití pouze jedné aplikace nebo nižší dávky z uvedeného rozmezí při vysokém infekčním tlaku.

Přípravek dosahuje ve slunečnici proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti, hlízence obecné, rzivosti a septorióze průměrné účinnosti.

Přípravek lze aplikovat v TM kombinaci s pomocným prostředkem Turbo obsahujícím síran amonný v dávce 0,375–0,75 kg/ha s ohledem na tvrdost použité vody.

Přípravek vykazuje vliv na prodloužení vegetačního období ošetřovaných porostů slunečnice, listová plocha je delší dobu zelená (green-efekt).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, slunečnice

9

5

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Minoritní registrace - řepice olejná, hořčice bílá, hořčice sareptská, brukev černá, len setý, mák setý, lnička setá, ředkev olejná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

řepice olejná, hořčice bílá, hořčice sareptská, brukev černá, len setý, mák setý, lnička setá, ředkev olejná

100–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepice olejná, hořčice bílá, hořčice sareptská, brukev černá, len setý, mák setý, lnička setá, ředkev olejná

9

5

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukev černá Fomové černání stonku 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brukev černá Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brukev černá Cylindrosporióza 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brukev černá Plíseň zelná 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Cylindrosporióza 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l hořčice bílá, hořčice sareptská; regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Plíseň zelná 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l hořčice bílá, hořčice sareptská; regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Fomové černání stonku 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l hořčice bílá, hořčice sareptská; regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l hořčice bílá, hořčice sareptská; regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Cylindrosporióza 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Plíseň zelná 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Fomová hniloba 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Cylindrosporióza 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Plíseň zelná 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Fomová hniloba 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Fomová hniloba 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Cylindrosporióza 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Plíseň zelná 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Fomové černání stonku 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Cylindrosporióza 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Plíseň zelná 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepice olejná Fomové černání stonku 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepice olejná Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepice olejná Cylindrosporióza 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepice olejná Plíseň zelná 21–59 BBCH AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Cylindrosporióza 21–59 BBCH na jaře AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, jarní Cylindrosporióza 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 21–59 BBCH na jaře AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, jarní Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH na jaře AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, jarní Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 13–20 BBCH na podzim AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 13–20 BBCH na podzim, 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 13–20 BBCH na podzim AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza 21–59 BBCH na jaře AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 13–20 BBCH na podzim AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 13–20 BBCH na podzim, 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza 13–20 BBCH na podzim AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 21–59 BBCH na jaře AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza 13–20 BBCH na podzim AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza 13–20 BBCH na podzim, 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 21–59 BBCH na jaře AT 1-2 l 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 21–59 BBCH na jaře AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 13–20 BBCH na podzim AT Dělená poalikace 2× 1,0 l/ha 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání, zvýšení jistoty přezimování
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 31–59 BBCH AT 1-2 l (1,2 l/ha do BBCH 40) 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 31–59 BBCH AT 1-2 l (1,2 l/ha do BBCH 40) 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Slunečnice Rzivost slunečnice 31–59 BBCH AT 1-2 l (1,2 l/ha do BBCH 40) 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 31–59 BBCH AT 1-2 l (1,2 l/ha do BBCH 40) 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Slunečnice Septorióza 31–59 BBCH AT 1-2 l (1,2 l/ha do BBCH 40) 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 31–59 BBCH AT 1-2 l (1,2 l/ha do BBCH 40) 100–400 l regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání
detail