Chemap Agro s.r.o.

LAUDIS

Účinná látka

Charakteristika

Herbicidní přípravek k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Kukuřice a mák:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

mák setý

100–400 l/ha

postřik

Použití v bělosemenných odrůdách máku konzultujte s držitelem povolení!

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, svízel přítula, ptačinec žabinec, penízek rolní, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka;

- méně citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, pohanka opletka, rozrazil perský, violka rolní.

Růstové fáze plevelů: po vzejití; ježatka kuří noha max. BBCH 22, tj. 2. odnož

Pro použití v kukuřici:

Déšť 2 hodiny po aplikaci již nemá negativní vliv na účinnost přípravku.

Neprovádějte aplikaci na rostliny kukuřice stresované nízkými nebo vysokými teplotami, resp. velkými rozdíly mezi denními a nočními teplotami, případně stresované jinými faktory. V takových případech se po aplikaci mohou projevit na listech kukuřice prožloutlé skvrny, případně drobné nekrózy, přičemž kukuřice není ve svém vývoji většinou negativně ovlivněna.

Citlivost odrůdy kukuřice konzultujte s držitelem povolení přípravku!

Pro použití v máku:

Po aplikaci v máku se může objevit dočasné prožloutnutí rostlin, zpomalení růstu, výjimečně nekrózy na okrajích listů máku. Neprovádějte aplikaci přípravkem Laudis v porostech máku poškozených nebo oslabených jinými biotickými nebo abiotickými faktory.

Citlivost odrůd máku setého jarního konzultujte s držitelem povolení!

Aplikaci v porostech máku určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní a následné plodiny: V případě, že je nutno plochu ošetřenou přípravkem Laudis znovu oset, nejvhodnější náhradní plodinou je kukuřice, kterou lze vysévat týden po aplikaci. 2 týdny po aplikaci po orbě lze vysévat hrách, fazole, řepku. Bezorebně lze vysévat 1 měsíc po aplikaci hrách, 2 měsíce po aplikaci fazole, ozimou řepku, 3 měsíce po aplikaci řepku, slunečnici, cukrovku, vojtěšku, jílek, sóju. V běžném osevním postupu lze po aplikaci přípravku Laudis vysévat bez omezení ozimé obilniny a v následujícím vegetačním období jarní plodiny bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

Čištění aplikační techniky:

1. Vystříkejte veškerou postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2. Demontujte sací a výtlačné a tryskové filtry a důkladně je vyčistěte ve vodě.

3. Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže a postřikovač důkladně propláchněte (použijte rotační čistící trysku, pokud je instalována).

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.

5. Vypláchněte postřikovač ještě jednou, opakování kroku 3 a 4.

6. Znovu zkontrolujte filtry a odstraňte z nich všechny případné zbytky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice a mák

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice a mák

10

5

5

0

Pro aplikaci do kukuřice a máku: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Minoritní registrace - svazenka shloučená

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

svazenka shloučená

200–300 l/ha

postřik

Rozmezí dávkování: podle intenzity zaplevelení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

svazenka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

svazenka

5

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <14 m.

Minoritní registrace - kmín

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kmín

300 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

kmín

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kmín

5

0

0

0

Pro aplikaci do kmínu: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kmín POST 13–19 BBCH AT 2,25 l 300 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kukuřice POST BBCH 12-18 AT 2,25 l 100–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, merlík bílý, plevele dvouděložné jednoleté
Mák POST BBCH 16-18 AT 2,25 l 200–300 l max. 1×, pouze mák setý jarní
Svazenka POST 16–18 BBCH AT 1-1,5 l 200–300 l max. 1×, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail