BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Choroby bramboru 8: Houbové choroby bramboru (III.)

Choroby bramboru 8: Houbové choroby bramboru (III.)

30. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1065x

Choroba rakovina bramboru je karanténní onemocnění vyskytující se převážně ve vlhčích a chladnějších oblastech. V České republice byl v posledních deseti letech potvrzen výskyt choroby v roce 2010 a 2013. Patogenem je houba Synchytrium endobioticum z říše Fungi, oddělení Chytridiomycota.

Výsledky dvouletého pokusu - hledání antistresových opatření

Výsledky dvouletého pokusu - hledání antistresových opatření

29. 03. 2021 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing. Petr Martinek, CSc.; Zemědělský výzkumný ústav, s.r.o. Kroměříž Choroby Zobrazeno 840x

Zaměření mnoha vědních oborů je v současné době orientováno na klimatické změny, jež ovlivňují životní styl, infrastrukturu i zemědělské postupy ve všech klimatických pásmech.

Proseeds
Zdravá a silná řepka je základem vysokého výnosu

Zdravá a silná řepka je základem vysokého výnosu

28. 03. 2021 Ing. Petr Vecek; Corteva AgriScience Choroby Zobrazeno 1173x

Řepka ozimá je pro české zemědělství velmi důležitou tržní plodinou, proto je nutné jí věnovat patřičnou pozornost. Po zákazu účinných látek chlorpyrifos a thiacloprid bude řepka čelit bezprecedentnímu náletu stonkových škůdců.

Choroby bramboru (7): Houbové choroby bramboru II.

Choroby bramboru (7): Houbové choroby bramboru II.

26. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 984x

Skvrnitosti na listu bramboru způsobují kromě plísně bramborové (Phytophthora infestans) i houby rodu Alternaria. Alternaria alternata způsobuje hnědou skvrnitost bramboru a Alternaria solani terčovitou skvrnitost bramboru.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2019/20

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2019/20

17. 03. 2021 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Choroby Zobrazeno 935x

Průběh počasí zásadním způsobem ovlivňuje vývoj vegetace i výskyt škodlivých organizmů na dané lokalitě. Ročník 2019/20 byl ve srovnání s předchozími extrémně suchými a horkými ročníky diametrálně odlišný. Vysoké úhrny srážek zejména ve druhé polovině vegetace výrazně ovlivnily jak vývoj porostů, tak výskyt a aktivitu jednotlivých škodlivých organizmů.

Xilon® GR biologická prevence výskytu houbových chorob v polních plodinách

Xilon® GR biologická prevence výskytu houbových chorob v polních plodinách

14. 03. 2021 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; VP Agro, spol. s r. o. Choroby Zobrazeno 806x

V říjnu 2019 byl zaregistrován a uveden v seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin biofungicid Xilon® GR rakouského výrobce KWIZDA, kterého účinnou složkou je houba Trichoderma asperellum kmene T34, registrována jako účinná látka v Annexu I. Evropské unie. V roce 2020 jsme získali první zkušenosti pěstitelů silážní a zrnové kukuřice, sóje a slunečnice.

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

06. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 997x

K nejznámějším a nejoblíbenějším fungicidům za posledních 25 let bezesporu patřil přípravek Tango® Super. Bylo to z důvodu velmi dobré účinnosti na choroby, velké univerzálnosti v použití a také příznivé ceny. Jeho cesta bohužel musela z legislativních důvodů skončit v roce 2020.

Flexity® a Priaxor® - úspěch na dohled

Flexity® a Priaxor® - úspěch na dohled

04. 03. 2021 Ing. Stanislav Malík, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 1016x

V minulém roce firma BASF úspěšně zavedla nový fungicid s účinnou látkou metrafenon – Flexity®. Metrafenon je fungicidní látka se systémovým působením ze skupiny tzv. benzofenonů (fungicidní skupina B6). Z této skupiny je metrafenon jedinou účinnou látkou, která se v našich podmínkách používá v ochraně obilnin proti houbovým chorobám, je tedy velmi vhodná jako základ antirezistení strategie.

Choroby bramboru (6): Houbové choroby bramboru I.

Choroby bramboru (6): Houbové choroby bramboru I.

03. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2477x

V porostu bramboru se běžně vyskytuje vločkovitost hlíz bramboru (starším názvem kořenomorka bramborová). Původcem choroby je polyfágní houba Thanatephorus cucumeris, (nepohlavní stadium se nazývá Rhizoctonia solani).

Choroby pivoňky

Choroby pivoňky

10. 02. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2412x

Pivoňky (Paeonia) se přirozeně vyskytují v oblastech jižní Evropy, od Portugalska až po Albánii, v Malé Asii a Arménii a na sever zasahující až k Alpám. V 19. století byla z Asie do Evropy dovezena pivoňka bělokvětá (Paeonia lactiflora Pall.), která ve své domovině - Číně byla známa již před rokem 540. Pivoňky jsou považovány za symbol jara, bohatství a štěstí.

Choroby bramboru 5: Plíseň bramboru

Choroby bramboru 5: Plíseň bramboru

05. 02. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1106x

Nejzávažnější chorobou brambor je plíseň bramboru, celosvětově rozšířená choroba vyskytující se ve všech pěstitelských oblastech bramboru. Původcem choroby je Phytophthora infestans. Dříve byl tento patogen řazen do hub (říše Fungi), dnes patří do skupiny „houbám podobným organizmů“ (říše Chromista). Patogen napadá jak nadzemní části rostlin, tak i hlízy. Za příznivých podmínek, zejména ve vlhkých letech, dochází k velmi rychlému šíření choroby.

Výskyt chorob máku na zkušební stanici v Chrlicích u Brna v roce 2020

Výskyt chorob máku na zkušební stanici v Chrlicích u Brna v roce 2020

03. 02. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 1189x

V letošním roce se na zkušební stanici ÚKZÚZ v Chrlicích ve vysoké míře vyskytovalo mnoho původců chorob, které vedly k nouzovému dozrávání rostlin máku. I když se to nezdálo, letošní charakter počasí byl z dlouhodobého normálu víceméně typický pro střední Evropu.

Choroby bramboru 4: Bakteriální choroby bramboru (III.)

Choroby bramboru 4: Bakteriální choroby bramboru (III.)

23. 11. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1762x

Původcem běžně rozšířené choroby bramboru aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru je Streptomyces scabiei. Bakterie vytváří mnoho kmenů a ras, které se vyznačují především rozdílnou agresivitou vůči hostiteli.

Choroby a škůdci konvalinky

Choroby a škůdci konvalinky

13. 11. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1565x

Konvalinka vonná (Convallaria majalis L.) je nedílnou součástí rostlinných společenstev v listnatých lesích a na jaře její přítomnost často prozradí příjemná vůně. Původním místem výskytu byla Evropa a Asie. V současné době se konvalinka pěstuje i jako okrasná rostlina ve volné půdě, rychlená v květináčích či k řezu, s květy bílými i růžovými, jednoduchými i plnými.

Fuzariózy klasu u pšenice

Fuzariózy klasu u pšenice

19. 10. 2020 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 1989x

Fuzariózy klasu (růžovění klasů pšenice) patří k závažným onemocněním pšenice. K rozšíření klasových fuzarióz přispívá ústup od tradičního střídání plodin a standardního zpracování půdy. Závažná je produkce mykotoxinů, ke které dochází při napadení patogeny z rodu Fusarium.

Choroby bramboru 3: Bakteriální choroby bramboru (II.)

Choroby bramboru 3: Bakteriální choroby bramboru (II.)

07. 10. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2033x

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz je běžně rozšířená choroba bramboru, která se vyskytuje především s vyšší relativní vlhkostí. Původci choroby jsou druhy rodu Pectobacterium, Dickeya a Pseudomonas.

Virové choroby řepky, jejich výskyt, přenos, přirozené rezervoáry a ochrana

Virové choroby řepky, jejich výskyt, přenos, přirozené rezervoáry a ochrana

30. 09. 2020 Ing. Lucie Slavíková a kol. Choroby Zobrazeno 1946x

Virové choroby řepky jsou pro pěstitele poměrně nový problém. Jejich výskyt je podrobněji a pečlivěji sledován od roku 2016, kdy došlo k masivnímu rozšíření virové žloutenky vodnice.

Choroby řebříčku

Choroby řebříčku

11. 09. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1527x

Řebříček obecný, Achillea millefolium L. (Asteraceae) je vytrvalá bylina hojně se vyskytující podél cest, na loukách, pastvinách a v suchých trávnících. Z původních míst výskytu (Evropa, Asie) se rozšířil téměř kosmopolitně, včetně Severní Ameriky a Austrálie. Název řebříčku je odvozen z řeckého Achillés - lékař, který řebříčkem léčil krvavé rány, a latinského mille = tisíc a folium = lístky.

Nové postupy ochrany proti Plasmodiophora brassicae - poloprovozní testy

Nové postupy ochrany proti Plasmodiophora brassicae - poloprovozní testy

06. 09. 2020 Ing. Jonáš Hnátek a kol. Choroby Zobrazeno 1793x

Plasmodiophora brassicae - původce onemocnění nádorovitost košťálovin se řadí k limitujícím faktorům pěstování brukvovitých plodin u nás. Tento patogen se vyskytuje přibližně na 11 % produkčních ploch, kde jsou tyto plodiny pěstovány.

Choroby bramboru (2): Bakteriální choroby bramboru (I.)

Choroby bramboru (2): Bakteriální choroby bramboru (I.)

04. 09. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1365x

Bakterie jsou prokaryotní (předjaderné), jednobuněčné organizmy, které u brambor způsobují ztráty na výnosu a snižují kvalitu hlíz. Porost bramboru může být napadán bakteriemi způsobujícími měkké hniloby, strupovitost a vadnutí rostlin. V tomto článku se zaměříme na karanténní bakterie způsobující vadnutí a odumírání rostlin.

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

02. 09. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 1389x

Kmín kořenný (Carum carvi) patří mezi nejstarší pěstované plodiny. Své uplatnění nachází ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, nicméně jeho nezastupitelné místo je také v potravinářství, kde se používá jako koření.

Volba číslo jedna v regulaci a ochraně řepky

Volba číslo jedna v regulaci a ochraně řepky

01. 09. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s.r.o. Choroby Zobrazeno 866x

Caryx® od BASF je nejpoužívanějším řešením pro podzimní morforegulaci a ochranu řepky v České republice. Obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metconazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporují vznik pupenů výnosotvorných větví, zesilují kořenový krček a napomáhají zvyšovat objem kořenové hmoty.

Má smysl při výběru odrůd obilnin zvažovat odolnost virózám?

Má smysl při výběru odrůd obilnin zvažovat odolnost virózám?

27. 08. 2020 Ing. Jan Ripl, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1285x

Virové zakrslosti obilnin představují v České republice značné riziko, zejména u ozimých obilnin. Pravidelný monitoring prováděný posledních 20 let prokázal přítomnost viru žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus - BYDV) a viru zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus - WDV), původců virových zakrslostí, v podstatě na celém území ČR. Jejich škodlivý výskyt byl na plochách ozimů zaznamenán především v nižších polohách.

Mykotoxiny v potravinářských obilovinách

Mykotoxiny v potravinářských obilovinách

25. 08. 2020 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing. Irena Sedláčková; Agrotest fyto, s. r. o. Choroby Zobrazeno 1800x

V nezpracovaných obilninách určených pro výrobu potravin je nařízením Evropské Komise č. 1881/2006 limitován obsah aflatoxinů, ochratoxinu A, deoxynivalenolu a zearalenonu, v kukuřici také obsah fumonisinů. Jak jsou na tom s ohledem na tyto limity obiloviny vypěstované v našich podmínkách? A jak se může situace vyvíjet v následujících letech, v podmínkách klimatické změny?

Cukrovka a Cercospora beticola v roce 2019

Cukrovka a Cercospora beticola v roce 2019

19. 08. 2020 Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.; Ditana spol. s r.o. Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 915x

Pěstování cukrovky má v oblasti Hané dlouholetou tradici a agronomové zvládají pěstování této náročné plodiny excelentně. Přesto porosty v roce 2019 (srpen až září) neodpovídaly péči, která jim byla poskytnuta. Stav porostů byl rozdílný (obr. 1a, b) a mnoho porostů bylo v září se silně poškozeným listovým aparátem a následnou retrovegetací, což se odrazilo na nízkém výnosu a extrémně nízké cukernatosti, která často nedosahovala ani 15 %.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail