BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2019/20

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2019/20

05. 08. 2021 Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 874x

Již osmým rokem se uskutečnily poloprovozní polní pokusy odrůdami řepky deklarovanými jako rezistentní proti patogenu Plasmodiophora brassicae Wor., který způsobuje chorobu s názvem nádorovitost kořenů brukvovitých, tedy i řepky. Jedná se o půdního patogena, jehož spory v půdě přežívají až 20 let a organizmus je tedy z půdy prakticky neodstranitelný.

Vliv chorob obilnin na výnos

Vliv chorob obilnin na výnos

28. 07. 2021 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 763x

Houbové choroby jsou spolu s plevely nejdůležitějšími škodlivými činiteli, které mohou způsobit znatelné ztráty na výnosech kulturních plodin. Zatímco z hlediska potlačení plevelů nemívá agronom prakticky žádné pochybnosti o ekonomické návratnosti herbicidního zásahu, u houbových chorob nemusí být jistota dobře vynaložených finančních prostředků na aplikaci fungicidů vždy samozřejmostí.

Proseeds
Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1062x

Virové choroby řepy se vyskytují ve všech pěstitelských oblastech řepy cukrovky. Výskyt virových chorob úzce souvisí s výskytem jejich přenašečů. Mezi nejzávažnější virové choroby řepy v současné době patří virová rizomanie řepy, dále v porostu řepy můžeme zaznamenat kadeřavost řepy, virovou žloutenku řepy, virové mírné žloutnutí řepy či mozaiku.

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 660x

Jestli má zemědělství opravdu nějaké specifikum, tak jsou to nekončící a nepředvídatelné zvraty. Ať už hovoříme o změnách v cenách komodit (což jsou samozřejmě změny velice vítané, pokud hovoříme o pohybu směrem nahoru) nebo o výkyvech v počasí.

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 834x

Společnost BASF zavádí tento rok novou účinnou látku Revysol® (mefentrifluconazol). V segmentu moření osiv se jedná teprve o druhou účinnou látku proti sněti zakrslé (doposud byl registrován pouze difenoconazol). Relenya® je registrována pro použití do pšenice ozimé (včetně pšenice tvrdé, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky).

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 1006x

Moření osiva ozimých obilnin je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zásadní vliv na zdravotní stav, klíčivost a vitalitu rostlin. Podobně jako ve foliární fungicidní ochraně, tak i v oblasti mořidel dojde v následujících letech k mnohým změnám, neboť s velkou pravděpodobností i v tomto segmentu skončí několik hojně používaných fungicidních účinných látek.

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

01. 07. 2021 Ing. Pavel Egert; Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o. Choroby Zobrazeno 581x

Zajištění optimálního zdravotního stavu porostů na jaře je stejně důležité jako udržení ozimých obilnin bez plevelů. Letos máme po několika letech za sebou „normální“ zimu s dostatečnou sněhovou pokrývkou, ale s porosty setými poměrně pozdě. V průběhu dubna porosty posilovaly kořenový systém, odnožovaly a jsou často po morforegulačním zásahu.

Faktory snižující účinnost fungicidů vůči bílé hnilobě řepky

Faktory snižující účinnost fungicidů vůči bílé hnilobě řepky

24. 06. 2021 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1249x

Bílá hniloba řepky je onemocnění, jež se v ČR vyskytuje ve všech oblastech pěstování řepky s častými silnými výskyty a patří mezi klíčové choroby (Rimmer a kol. 2007). Je způsobena patogenem Sclerotinia sclerotiorum, který parazituje na více než 300 druzích rostlin.

Účinné postupy regulace fuzárií v klasech pšenice: Obecné souvislosti a praktická doporučení

Účinné postupy regulace fuzárií v klasech pšenice: Obecné souvislosti a praktická doporučení

23. 06. 2021 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Choroby Zobrazeno 1530x

Napadení klasů obilnin mohou být způsobena několika různými druhy rodu Fusarium, nejčastějšími jsou z celosvětového pohledu tři následující: Fusarium graminearum Schwabe (Teleomorph. Gibberella zeae (Schwein.) Petch), Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc., Fusarium avenaceum (Fr.:Fr.)Sacc. (Teleomorph. Gibberella avenacea Cook).

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

11. 06. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1317x

Původci skládkových chorob infikují hlízy během vegetace, při sklizni i posklizňové úpravě. Infikované sadbové hlízy mohou negativně ovlivnit výnos. Při nevhodném skladování patogeny poškozují dužinu hlíz, často dochází k rozkladu pletiv. Znehodnocené hlízy se projevují mokrou nebo suchou hnilobou.

Choroby violky

Choroby violky

09. 06. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1099x

Brzy na jaře, ale i později, někdy až do podzimu, se objevují silně vonící fialové květy violky vonné (Viola odorata L.), známější pod označením fialka. Z míst původního výskytu (jižní a jihozápadní Evropa, severní Afrika, severní část Turecka a Kavkaz) se rozšířila ať už jako planá, či pěstovaná rostlina, téměř do celého světa.

Choroby cibule

Choroby cibule

27. 05. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2141x

Spíše než léčivá rostlina je cibule známa jako zelenina, která je v dnešní době nepostradatelnou součástí každé kuchyně. Za pravděpodobné místo původního výskytu planých druhů je považována západní Asie, a je nepochybně nejstarším kultivovaným druhem z rodu Allium. Chaldejci pěstovali cibuli již kolem roku 4000 př. n.l. a na některých egyptských nástěnných malbách a freskách je vyobrazena i jako léčivá rostlina.

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

21. 05. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 1068x

Současné zemědělství se vyrovnává s nárůstem extrémních jevů, které mohou vést ke snížení výnosů a ke snížení kvalitativních parametrů. Klimatické změny s sebou přinášejí i větší proměnlivost v populacích patogenů. Výskyt původců houbových chorob může ovlivnit dlouhodobé zvyšování teploty i průběh počasí v konkrétním ročníku. Projevují se také změny v agrotechnice (zúžené osevní postupy, minimalizace, vliv intenzivního ošetření).

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

20. 05. 2021 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Choroby Zobrazeno 363x

S přicházejícími restrikcemi v používání některých účinných látek jsou na dnešního pěstitele kladeny nové nároky při modelování jednotlivých pěstitelských technologií a to v řadě plodin. Cílem společnosti AgroProtec s.r.o. je přinášet zemědělské praxi alternativní řešení v mnoha oblastech ochrany rostlin.

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

19. 05. 2021 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 802x

Aj napriek tomu, že kondičný stav porastov repiek v období kvitnutia a po odkvitnutí v roku 2020 bol na mnohých miestach na Slovensku, ale aj v ČR poznačený nepriaznivými poveternostnými podmienkami, nakoniec dosiahnuté úrody semena repky boli priemerné až mierne nadpriemerné.

Efektivní fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách

Efektivní fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách

16. 05. 2021 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 687x

Základem úspěchu fungicidní ochrany obilnin je využití přípravků, které jsou schopné zabezpečit fungicidní ochranu odpovídající intenzitě pěstování v nejrůznějších podmínkách. Široké spektrum účinnosti a flexibilní použití jsou proto základní podmínkou, kterou musí splňovat moderní fungicid. Efektivní fungicidní ochrana je tedy systém ošetření spojující účelnost, účinnost a ekonomiku zásahu proti všem důležitým chorobám obilnin.

Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance

Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance

14. 05. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Choroby Zobrazeno 655x

Konec dubna a květen jsou tradičně špičkou v ochraně porostů obilnin proti houbovým chorobám. V letošním roce je zdravotní stav ozimů po přezimování vcelku uspokojivý bez větších příznaků napadení chorobami. Proto se v aplikačním termínu T1 asi moc ošetřovat nebude, aplikace se v této fázi zaměří spíše na zvýšení hustoty porostů - aplikace Celstaru 750 SL.

Rezistence původců stéblolamu vůči fungicidům

Rezistence původců stéblolamu vůči fungicidům

12. 05. 2021 Mgr. Jana Palicová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 1006x

Ochrana porostů obilnin proti houbovým chorobám je v současné době komplikována několika faktory: nedostatečným střídáním plodin v osevních sledech a následným přenosem patogenů do další sezony, omezením fungicidních přípravků na bázi účinných látek zakázaných EU a v neposlední řadě vznikem rezistentních kmenů houbových patogenů vůči používaným fungicidům.

Choroby kukuřice

Choroby kukuřice

01. 05. 2021 Ing. Miroslava Strejčková, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Zemědělský výzkum Troubsko, spol. s r. o. Troubsko Choroby Zobrazeno 990x

Kukuřice je jednoděložná tráva z čeledi lipnicovitých, původem z Jižní a Střední Ameriky. Původní obyvatelé Ameriky divokou, či chcete-li planou formu kukuřice, zvanou teosinta sbírali a jako pokrm využívali již před 12 000 lety. Kulturní plodinu pěstovali staří Mayové, Aztékové a Inkové před 4–3 tisíci lety, odvážnější prameny hovoří o době před 8,5–7 tisíci lety.

Kenja - Moudré řešení pro vaši řepku

Kenja - Moudré řešení pro vaši řepku

01. 05. 2021 Ing. Michaela Boušková; BELCHIM Crop Protection Czech Republic Choroby Zobrazeno 688x

V loňském roce společnost Belchim představila novou účinnou látku v boji proti hlízence. Tato látka se jmenuje isofetamid a je obsažena v přípravku Kenja. I přesto, že se jednalo o úplnou novinku, získala si mezi vámi příznivce a velice pozitivní ohlasy. Kenja se všem uživatelům odměnila silnými, zdravými rostlinami a vyšším výnosem při sklizni.

Výborná souhra a jistota

Výborná souhra a jistota

01. 05. 2021 Ing. Vojtěch Štolpa; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 480x

Pomalu jsme si začali zvykat na suché a teplé podzimy, proto nás loňský rok více méně překvapil. Jedním z důležitých jarních vstupů, jak dostat ozimé porosty do kondice, bude volba vhodné fungicidní ochrany a provedení jejich kvalitní regulace. Novinka Protiostar a spolehlivý Lomis jsou sázkou na jistotu.

Balíček Galileo + Sportak EW - nové a účinné řešení chorob ozimé pšenice

Balíček Galileo + Sportak EW - nové a účinné řešení chorob ozimé pšenice

24. 04. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Choroby Zobrazeno 874x

Vysokou a kvalitní produkci obilnin si dnes již nelze představit bez promyšlené a správně načasované aplikace fungicidů. Jejich současná nabídka je velice široká a obsahuje jak nové přípravky (ze skupiny SDHI), tak i přípravky starší, praxí dlouhodobě používané a ověřené.

Žlutá a zelená - to je Propulse

Žlutá a zelená - to je Propulse

23. 04. 2021 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 673x

Je to již téměř rok, kdy jsem psala svůj každoroční „oslavný“ příspěvek na Propulse. Ten příspěvek začínal větou „Je stav nouze.“ Nikdo z nás netušil, že i za rok ve stejnou dobu bych mohla začínat úplně stejnou větou. Příroda je příroda, v dobrém i zlém.

Nabité portfolio UPL pro T1 ochranu obilnin

Nabité portfolio UPL pro T1 ochranu obilnin

10. 04. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 394x

I když opravdu nelze předvídat, jak budou probíhat následující měsíce počátku vegetační sezóny, dá se alespoň s jistotou říci, že minulý rok srážky přinesl, na některých místech dokonce výrazně více než je dlouhodobý průměr, sněhová pokrývka těsně před příchodem silných mrazů v únoru také dorazila, takže elementární prvek pro život (a tedy i dobrý start vegetace), voda, je zajištěna v dostatečné míře.

Nejlepší ochrana začíná od osiva - Systiva® + Revycare®

Nejlepší ochrana začíná od osiva - Systiva® + Revycare®

01. 04. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 468x

S příchodem nového portfolia fungicidů obsahujících moderní isopropanol-azol Revysol® jsme připravili nové doporučení technologie využívající nepostřikový fungicid Systiva® aplikovaný již na osivo s následnou foliární aplikací fungicidu Revycare®.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail