BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby

Xilon® GR biologická prevence výskytu houbových chorob v polních plodinách

Xilon® GR biologická prevence výskytu houbových chorob v polních plodinách

14. 03. 2021 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; VP Agro, spol. s r. o. Choroby Zobrazeno 1515x

V říjnu 2019 byl zaregistrován a uveden v seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin biofungicid Xilon® GR rakouského výrobce KWIZDA, kterého účinnou složkou je houba Trichoderma asperellum kmene T34, registrována jako účinná látka v Annexu I. Evropské unie. V roce 2020 jsme získali první zkušenosti pěstitelů silážní a zrnové kukuřice, sóje a slunečnice.

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

06. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 1671x

K nejznámějším a nejoblíbenějším fungicidům za posledních 25 let bezesporu patřil přípravek Tango® Super. Bylo to z důvodu velmi dobré účinnosti na choroby, velké univerzálnosti v použití a také příznivé ceny. Jeho cesta bohužel musela z legislativních důvodů skončit v roce 2020.

Proseeds
Energen

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy.

Flexity® a Priaxor® - úspěch na dohled

Flexity® a Priaxor® - úspěch na dohled

04. 03. 2021 Ing. Stanislav Malík, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 2117x

V minulém roce firma BASF úspěšně zavedla nový fungicid s účinnou látkou metrafenon – Flexity®. Metrafenon je fungicidní látka se systémovým působením ze skupiny tzv. benzofenonů (fungicidní skupina B6). Z této skupiny je metrafenon jedinou účinnou látkou, která se v našich podmínkách používá v ochraně obilnin proti houbovým chorobám, je tedy velmi vhodná jako základ antirezistení strategie.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Choroby bramboru (6): Houbové choroby bramboru I.

Choroby bramboru (6): Houbové choroby bramboru I.

03. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 8391x

V porostu bramboru se běžně vyskytuje vločkovitost hlíz bramboru (starším názvem kořenomorka bramborová). Původcem choroby je polyfágní houba Thanatephorus cucumeris, (nepohlavní stadium se nazývá Rhizoctonia solani).

Choroby pivoňky

Choroby pivoňky

10. 02. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 6325x

Pivoňky (Paeonia) se přirozeně vyskytují v oblastech jižní Evropy, od Portugalska až po Albánii, v Malé Asii a Arménii a na sever zasahující až k Alpám. V 19. století byla z Asie do Evropy dovezena pivoňka bělokvětá (Paeonia lactiflora Pall.), která ve své domovině - Číně byla známa již před rokem 540. Pivoňky jsou považovány za symbol jara, bohatství a štěstí.

Choroby bramboru 5: Plíseň bramboru

Choroby bramboru 5: Plíseň bramboru

05. 02. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2756x

Nejzávažnější chorobou brambor je plíseň bramboru, celosvětově rozšířená choroba vyskytující se ve všech pěstitelských oblastech bramboru. Původcem choroby je Phytophthora infestans. Dříve byl tento patogen řazen do hub (říše Fungi), dnes patří do skupiny „houbám podobným organizmů“ (říše Chromista). Patogen napadá jak nadzemní části rostlin, tak i hlízy. Za příznivých podmínek, zejména ve vlhkých letech, dochází k velmi rychlému šíření choroby.

Výskyt chorob máku na zkušební stanici v Chrlicích u Brna v roce 2020

Výskyt chorob máku na zkušební stanici v Chrlicích u Brna v roce 2020

03. 02. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 2419x

V letošním roce se na zkušební stanici ÚKZÚZ v Chrlicích ve vysoké míře vyskytovalo mnoho původců chorob, které vedly k nouzovému dozrávání rostlin máku. I když se to nezdálo, letošní charakter počasí byl z dlouhodobého normálu víceméně typický pro střední Evropu.

Choroby bramboru 4: Bakteriální choroby bramboru (III.)

Choroby bramboru 4: Bakteriální choroby bramboru (III.)

23. 11. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 4135x

Původcem běžně rozšířené choroby bramboru aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru je Streptomyces scabiei. Bakterie vytváří mnoho kmenů a ras, které se vyznačují především rozdílnou agresivitou vůči hostiteli.

Choroby a škůdci konvalinky

Choroby a škůdci konvalinky

13. 11. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2714x

Konvalinka vonná (Convallaria majalis L.) je nedílnou součástí rostlinných společenstev v listnatých lesích a na jaře její přítomnost často prozradí příjemná vůně. Původním místem výskytu byla Evropa a Asie. V současné době se konvalinka pěstuje i jako okrasná rostlina ve volné půdě, rychlená v květináčích či k řezu, s květy bílými i růžovými, jednoduchými i plnými.

Fuzariózy klasu u pšenice

Fuzariózy klasu u pšenice

19. 10. 2020 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 4489x

Fuzariózy klasu (růžovění klasů pšenice) patří k závažným onemocněním pšenice. K rozšíření klasových fuzarióz přispívá ústup od tradičního střídání plodin a standardního zpracování půdy. Závažná je produkce mykotoxinů, ke které dochází při napadení patogeny z rodu Fusarium.

Choroby bramboru 3: Bakteriální choroby bramboru (II.)

Choroby bramboru 3: Bakteriální choroby bramboru (II.)

07. 10. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 3843x

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz je běžně rozšířená choroba bramboru, která se vyskytuje především s vyšší relativní vlhkostí. Původci choroby jsou druhy rodu Pectobacterium, Dickeya a Pseudomonas.

Virové choroby řepky, jejich výskyt, přenos, přirozené rezervoáry a ochrana

Virové choroby řepky, jejich výskyt, přenos, přirozené rezervoáry a ochrana

30. 09. 2020 Ing. Lucie Slavíková a kol. Choroby Zobrazeno 3268x

Virové choroby řepky jsou pro pěstitele poměrně nový problém. Jejich výskyt je podrobněji a pečlivěji sledován od roku 2016, kdy došlo k masivnímu rozšíření virové žloutenky vodnice.

Choroby řebříčku

Choroby řebříčku

11. 09. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 3591x

Řebříček obecný, Achillea millefolium L. (Asteraceae) je vytrvalá bylina hojně se vyskytující podél cest, na loukách, pastvinách a v suchých trávnících. Z původních míst výskytu (Evropa, Asie) se rozšířil téměř kosmopolitně, včetně Severní Ameriky a Austrálie. Název řebříčku je odvozen z řeckého Achillés - lékař, který řebříčkem léčil krvavé rány, a latinského mille = tisíc a folium = lístky.

Nové postupy ochrany proti Plasmodiophora brassicae - poloprovozní testy

Nové postupy ochrany proti Plasmodiophora brassicae - poloprovozní testy

06. 09. 2020 Ing. Jonáš Hnátek a kol. Choroby Zobrazeno 2737x

Plasmodiophora brassicae - původce onemocnění nádorovitost košťálovin se řadí k limitujícím faktorům pěstování brukvovitých plodin u nás. Tento patogen se vyskytuje přibližně na 11 % produkčních ploch, kde jsou tyto plodiny pěstovány.

Choroby bramboru (2): Bakteriální choroby bramboru (I.)

Choroby bramboru (2): Bakteriální choroby bramboru (I.)

04. 09. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2720x

Bakterie jsou prokaryotní (předjaderné), jednobuněčné organizmy, které u brambor způsobují ztráty na výnosu a snižují kvalitu hlíz. Porost bramboru může být napadán bakteriemi způsobujícími měkké hniloby, strupovitost a vadnutí rostlin. V tomto článku se zaměříme na karanténní bakterie způsobující vadnutí a odumírání rostlin.

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

02. 09. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 2379x

Kmín kořenný (Carum carvi) patří mezi nejstarší pěstované plodiny. Své uplatnění nachází ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, nicméně jeho nezastupitelné místo je také v potravinářství, kde se používá jako koření.

Volba číslo jedna v regulaci a ochraně řepky

Volba číslo jedna v regulaci a ochraně řepky

01. 09. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s.r.o. Choroby Zobrazeno 1665x

Caryx® od BASF je nejpoužívanějším řešením pro podzimní morforegulaci a ochranu řepky v České republice. Obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metconazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporují vznik pupenů výnosotvorných větví, zesilují kořenový krček a napomáhají zvyšovat objem kořenové hmoty.

Má smysl při výběru odrůd obilnin zvažovat odolnost virózám?

Má smysl při výběru odrůd obilnin zvažovat odolnost virózám?

27. 08. 2020 Ing. Jan Ripl, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1908x

Virové zakrslosti obilnin představují v České republice značné riziko, zejména u ozimých obilnin. Pravidelný monitoring prováděný posledních 20 let prokázal přítomnost viru žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus - BYDV) a viru zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus - WDV), původců virových zakrslostí, v podstatě na celém území ČR. Jejich škodlivý výskyt byl na plochách ozimů zaznamenán především v nižších polohách.

Mykotoxiny v potravinářských obilovinách

Mykotoxiny v potravinářských obilovinách

25. 08. 2020 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing. Irena Sedláčková; Agrotest fyto, s. r. o. Choroby Zobrazeno 3162x

V nezpracovaných obilninách určených pro výrobu potravin je nařízením Evropské Komise č. 1881/2006 limitován obsah aflatoxinů, ochratoxinu A, deoxynivalenolu a zearalenonu, v kukuřici také obsah fumonisinů. Jak jsou na tom s ohledem na tyto limity obiloviny vypěstované v našich podmínkách? A jak se může situace vyvíjet v následujících letech, v podmínkách klimatické změny?

Cukrovka a Cercospora beticola v roce 2019

Cukrovka a Cercospora beticola v roce 2019

19. 08. 2020 Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.; Ditana spol. s r.o. Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 1762x

Pěstování cukrovky má v oblasti Hané dlouholetou tradici a agronomové zvládají pěstování této náročné plodiny excelentně. Přesto porosty v roce 2019 (srpen až září) neodpovídaly péči, která jim byla poskytnuta. Stav porostů byl rozdílný (obr. 1a, b) a mnoho porostů bylo v září se silně poškozeným listovým aparátem a následnou retrovegetací, což se odrazilo na nízkém výnosu a extrémně nízké cukernatosti, která často nedosahovala ani 15 %.

Hlavní příčiny nízké cukernatosti cukrovky v roce 2019

Hlavní příčiny nízké cukernatosti cukrovky v roce 2019

18. 08. 2020 Ing. Vít Bittner; MariboHilleshög ApS CZ Choroby Zobrazeno 1995x

V roce 2019 byly zaznamenány nebývale nízké cukernatosti cukrovky při sklizni v oblasti Moravy a Slezska a jednou z hlavních příčin byla extrémně silná retrovegetace listů cukrovky po mimořádném napadení houbou Cercospora beticola. Epidemie tohoto patogena byla zaznamenána v celé oblasti střední Evropy, první pozorovatelné výskyty byly zjištěny i ve Skandinávii.

Choroby bramboru (1): Virové choroby bramboru

Choroby bramboru (1): Virové choroby bramboru

10. 08. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 5454x

Virové choroby bramboru se projevují různými formami mozaiky i nekrózami listů, případně deformací listů a stonků. Dochází k redukci asimilační plochy, a tím i snížení výnosu, a to jak velikosti hlíz, tak i jejich výtěžnosti. Brambor může být napaden jedním nebo i více viry, u směsných infekcí se zvyšuje jejich škodlivost. Podle symptomů a škodlivosti rozlišujeme virové choroby na lehké a těžké.

Možnosti ochrany obilnin proti snětím mazlavým bez použití fungicidů

Možnosti ochrany obilnin proti snětím mazlavým bez použití fungicidů

07. 08. 2020 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 2123x

U nás se na obilninách vyskytují celkem tři druhy snětí mazlavých. Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries syn. T. tritici) a mazlavá sněť hladká (Tilletia laevis syn. T. foetida) jsou původci mazlavé snětivosti pšenice. Sněť zakrslá (Tilletia controversa) je původcem zakrslé snětivosti pšenice a zakrslé snětivosti žita. Navzájem jsou si velice blízce příbuzné, ale jsou mezi nimi některé důležité rozdíly.

Zdravotní stav jetele lučního v ČR s přihlédnutím ke krčkovým a kořenovým hnilobám a jejich původcům, houbám rodu Fusarium

Zdravotní stav jetele lučního v ČR s přihlédnutím ke krčkovým a kořenovým hnilobám a jejich původcům, houbám rodu Fusarium

06. 08. 2020 Ing. Miroslava Strejčková a kol. Choroby Zobrazeno 2486x

Jetel luční je pro dobytek chutná, dobře stravitelná pícnina s vysokým obsahem dusíkatých látek a vodorozpustných cukrů. Jeho předností je pomalé stárnutí hmoty, nižší lignifikace. Je výbornou předplodinou a dobrým přerušovačem úzkých osevních sledů, které je možné v posledních desetiletích na polích vidět.

Plíseň slunečnice v České republice

Plíseň slunečnice v České republice

31. 07. 2020 Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 3094x

Slunečnice je v současnosti pěstována v ČR na rozloze kolem 20 tis. ha, přičemž největší škody v porostech působí houbové choroby. Plíseň slunečnice plodinu poškozuje již při vzcházení, působí systémové infekce a vede k vysokým ztrátám výnosu buď již v dané sezoně, nebo trvalými oosporami z posklizňových zbytků, které mohou zamořit půdu pozemku na řadu let.

1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 16
detail