Chemap Agro s.r.o.

Choroby bramboru (7): Houbové choroby bramboru II.

26. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 629x

Skvrnitosti na listu bramboru způsobují kromě plísně bramborové (Phytophthora infestans) i houby rodu Alternaria. Alternaria alternata způsobuje hnědou skvrnitost bramboru a Alternaria solani terčovitou skvrnitost bramboru.

Proseeds

Skvrnitosti bramboru

Skvrnitosti na listu bramboru způsobují kromě plísně bramborové (Phytophthora infestans) i houby rodu Alternaria. Alternaria alternata způsobuje hnědou skvrnitost bramboruAlternaria solani terčovitou skvrnitost bramboru. Alternáriové skvrnitosti se vyskytují především v suchých a teplých letech a při silném napadení natě mohou způsobit snížení výnosu.

Příznaky napadení se projevují nejprve na spodních starších listech a později se šíří do vyšších pater. Na listech se tvoří zpočátku žluté, později tmavohnědé nekrotické skvrny s typickou kresbou soustředných kruhů. Tvar a velikost skvrn i jejich rozmístění může být podle náchylnosti odrůdy a povětrnostních podmínek velmi proměnlivé. Pokud se při počátečních příznacích skvrny tvoří od okraje listů, mohou být zaměněny za příznaky plísně bramboru. Při silné infekci se skvrny rozšiřují a listy odumírají. Při napadení hlíz se na slupce vytváří podobné příznaky jako na listech.

Houby přežívají v půdě na rostlinných zbytcích, mohou také přežívat na plevelných rostlinách bramboru a v infikovaných hlízách. Během vegetace se šíří konidiemi přenášenými větrem a dešťovými kapkami a infikují listy, případně hlízy po smyvu do půdy. Pro intenzivní tvorbu konidií jsou příznivé vysoké teploty, optimum 25–29 °C.

Konidie houby Alternaria alternata jsou kyjovité až hruškovité, tmavě zbarvené s příčnými i podélnými přehrádkami (se strukturou cihlového zdiva), dlouhé 20–40 µm a 9–12 µm široké. Konidie houby Alternaria solani jsou olivově hnědé, kyjovité s 9–11 příčnými přehrádkami, dlouhé 120–300 µm a široké 15–20 µm. Při optimální teplotě konidie klíčí během 35 až 45 minut. Primární infekce se za příznivých podmínek (teplo a vlhko) obvykle objevuje na listech během dvou nebo tří dnů. Pět až sedm dnů po infekci následuje sekundární šíření konidiemi produkovanými na primárních místech.

Ochrana spočívá v preventivních opatřeních, jako je vysazování zdravé sadby a vyrovnaná výživa. Pokud při prvním výskytu nastanou vhodné podmínky pro šíření, použijeme přípravky proti plísni bramboru s deklarovanou vedlejší účinností proti hnědé a terčovité skvrnitosti bramboru.

Koletotrichové vadnutí bramboru

V porostu bramboru se běžně vyskytuje i další patogen Colletotrichum coccodes, způsobující koletotrichové vadnutí bramboru. Tento patogen na rozdíl od hub rodu Alternaria napadá kořeny, stolony, podzemní část stonků a někdy i hlízy.

Příznaky napadení se projevují ve druhé polovině vegetace. Na napadených trsech začínají nejprve listy slabě žloutnout a svinovat se, rostliny ponenáhlu vadnou a posléze usychají. Příznaky se mohou objevovat v porostu ohniskově. Povrchové vrstvy kořenů, stolonů a podzemní části stonků se odlupují a tyto části rostlin postupně odumírají. Na zasychajícím pletivu stonku můžeme pozorovat drobné černé acervuli (nepohlavní stadium houby), případně mikrosklerocia. Pokud houba infikuje hlízy, napadá pouze slupku bramboru nebo jen výjimečně dužinu pod slupkou. Příznaky napadení se projevují nekrózami připomínající otlaky nebo stříbřitým zabarvením slupky, podobným příznakům způsobené patogenem Helminthosporium solani.

Patogen přežívá na posklizňových zbytcích v půdě a na hlízách bramboru. Napadá brambory v druhé polovině vegetace, do rostliny proniká přes kořeny. Na všech rozrušených částech (kořenů, stolonů a stonků) se tvoří pod pokožkou acervuli, které v době zralosti konidií prorážejí pokožku. Acervuli rodu Colletotrichum tvoří tmavé dlouhé štětinky (setae). Konidie jsou hyalinní (bezbarvé), podlouhlé až vejčité, o velikosti 12–27 µm × 3 –7,5 µm.

Ochrana spočívá v preventivních opatřeních, jako je střídání plodin, zdravá sadba a vyrovnaná výživa. Přímá ochrana se neprovádí.

Příznaky napadení houbami rodu Alternaria
Příznaky napadení houbami rodu Alternaria

Příznaky napadení patogenem Colletotrichum coccodes
Příznaky napadení patogenem Colletotrichum coccodes

Acervuli na rostlinném pletivu
Acervuli na rostlinném pletivu

Acervuli na mediu
Acervuli na mediu

Acervulus pod mikroskopem
Acervulus pod mikroskopem

Acervulus pod mikroskopem
Acervulus pod mikroskopem

Konidie Alternaria alternata
Konidie Alternaria alternata

Konidie Colletotrichum coccodes
Konidie Colletotrichum coccodes

Související články

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 123x

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 106x

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 341x

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 406x

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

01. 07. 2021 Ing. Pavel Egert; Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o. Choroby Zobrazeno 89x

Další články v kategorii Choroby

detail