Chemap Agro s.r.o.

Efektivní fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách

16. 05. 2021 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 365x

Základem úspěchu fungicidní ochrany obilnin je využití přípravků, které jsou schopné zabezpečit fungicidní ochranu odpovídající intenzitě pěstování v nejrůznějších podmínkách. Široké spektrum účinnosti a flexibilní použití jsou proto základní podmínkou, kterou musí splňovat moderní fungicid. Efektivní fungicidní ochrana je tedy systém ošetření spojující účelnost, účinnost a ekonomiku zásahu proti všem důležitým chorobám obilnin.

Složení fungicidů, tedy jeho účinné látky, jsou určující pro spektrum účinnosti a dlouhodobost vlastního působení. Rozhodují o tom, zda přípravek působí preventivně, kurativně nebo eradikativně. Pro maximalizaci účinnosti a efektivní využití účinných látek je velmi důležitá formulační technologie. Formulace fungicidů společnosti Bayer zajišťují rychlý příjem účinných látek, postřiková kapalina je odolnější dešťovým srážkám a vytváří ochranný film na listech. Zejména nejnovější XproTM technologie v sobě přináší stimulační a antistresové působení. Podporuje fotosyntetické procesy díky rozvoji listové plochy. Snižuje teplotu na povrchu rostlin pro lepší hospodaření s vodou a rychlejší regeneraci stresu vlivem sucha.

Fungicidem pro základní intenzitu a důležitým stavebním kamenem pro vyšší intenzitu pěstování je osvědčený Hutton®. Složení fungicidu Hutton® využívající kombinace tří účinných látek zabezpečuje, že tento fungicid je univerzálním nástrojem v ochraně proti houbovým chorobám obilnin. Efektivní použití nachází proti celému spektru listových a klasových chorob. Ošetření se obvykle provádí tak, aby byl ochráněn zejména praporcový list a popřípadě klas. Vhodný termín je však širší a je dán konkrétním tlakem chorob.

V pšenici, žitě a tritikale se Hutton® aplikuje zpravidla od praporcového listu do konce metání (BBCH 37–59). Spolehlivě účinkuje zejména proti braničnatkám, DTR, padlí a rzem. Účinně likviduje i kmeny braničnatky pšeničné rezistentní vůči strobilurinům. Doporučená základní dávka je 0,8 l/ha. Proti helmintosporióze pšenice je doporučená dávka 1,0 l/ha. Hutton® je vhodný také pro časnou aplikaci proti primárním infekcím listových chorob a padlí. V ječmeni, kde dochází často k nástupu chorob dříve, se ošetření provádí od začátku sloupkování do konce naduřování listové plochy (BBCH 30–47). Velmi účinný je zejména proti nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé, ramuláriové a rynchosporiové skvrnitosti. Účinně chrání ječmeny také proti padlí a rzem. Doporučená dávka je 0,6–0,8 l/ha. V případě vyššího tlaku chorob je vhodné použít maximální dávku.

Široké uplatnění v použití zejména při střední intenzitě pěstování nachází výnosový fungicid Delaro®. Jedná se o kombinovaný systémový fungicid s mimořádnou účinností proti širokému spektru chorob. Vyniká zejména proti braničnatkám, rzem, padlí a celému spektru chorob ječmene včetně ramuláriové skvrnitosti. Účinně likviduje také choroby pat stébel při časné aplikaci. Působí preventivně, kurativně i eradikativně. Optimální aplikační termín v pšenici je od objevení praporcového listu do konce metání. Delaro® je základním fungicidem pro účinnou ochranu ječmene. Zde je vhodné jej použít od počátku sloupkování až do metání. Odrůdy citlivé k padlí travnímu zpravidla vyžadují časnější ošetření proti této chorobě již v době odnožování. Delaro® se aplikuje proti listovým chorobám v dávce 0,75 l/ha. V případě silného tlaku je možné v pšenici zvýšit dávku až na 1,0 l/ha. Jedná se o fungicid, který je vysoce šetrný vůči obilninám. Proto je velmi vhodné jeho využití pro snížení celkového stresu s využitím optimálního „greening efektu“.

Fungicidem pro střední a vyšší intenzitu pěstování obilnin je Boogie® Xpro. Stal se prvním fungicidem založeným na Xpro™ technologii, nové účinné látce bixafen ze skupiny SDHI v kombinaci s prothioconazolem. Na této kombinaci je postavena velmi významná část fungicidní ochrany obilnin ve vyspělých obilnářských zemích západní Evropy. Kromě výborné účinnosti má synergický efekt těchto látek mimořádně příznivý vliv na fyziologii rostlin. Boogie® Xpro zabezpečuje dlouhodobou fungicidní ochranu obilnin a umožňuje jim lépe odolávat stresovým podmínkám. Další obsaženou účinnou látkou je spiroxamin, který zvyšuje flexibilitu použití tohoto fungicidu a dále rozšiřuje spektrum účinnosti. Účinností pokrývá prakticky celé spektrum významných houbových chorob obilnin včetně chorob pat stébel, DTR a braničnatek. Doporučená dávka proti listovým chorobám v pšenici je 1,0 l/ha. V jarním ječmeni je registrována dávka 0,9 l/ha, která pokrývá všechny jeho významné choroby. Dlouhodobé působení umožňuje včasný zásah proti chorobám a nastavení delšího intervalu pro další ošetření. Aplikace je možná od začátku sloupkování do konce metání.

Nejnovějším fungicidem zejména pro vyšší intenzitu pěstování obilnin je Variano® Xpro, které naplňuje požadavky zemědělské praxe na vysokou flexibilitu použití a dlouhodobou účinnost. Společná kombinace účinných látek ze skupiny triazolthionů, karboxamidů a strobilurinů poskytuje výbornou účinnost proti širokému spektru chorob doplněnou o fyziologické působení jednotlivých účinných látek, vedoucími ke zlepšení celkové vitality rostlin. Rostlina tím dostává větší prostor pro tvorbu výnosu. Účinné látky jsou systémové a mohou se šířit i do těch částí rostliny, které nebyly při aplikaci přímo zasaženy. Variano® Xpro má široký rozsah registrace od počátku sloupkování do konce kvetení (BBCH 30–69). Hlavní využití je však pro ošetření praporcového listu a klasu v době metání. Registrováno je do pšenice, ječmene, žita, tritikale i ovsa. Přípravek je velmi účinný proti braničnatkám, padlí, rzem, helmintosporioze pšenice, skvrnitostem ječmene, ramulárii, fuzáriím a dalším chorobám. Základní dávka přípravku pro aplikaci v pšenici je 1,25 l/ha a 1,0 l/ha v ječmeni. Tuto dávku je možné v případě mimořádně silného tlaku chorob, zejména v případě potřeby zastavení již rozvinutých chorob, zvýšit u pšenice až na 1,5 l/ha a u ječmene na 1,25 l/ha.

Ošetření obilnin proti listovým chorobám je v našich podmínkách zpravidla nejdůležitějším fungicidním zásahem. Ochrana posledního listu je rozhodující z hlediska výživy klasu a jeho rychlé poškození houbovými chorobami přináší nenávratné škody na výnose. Fungicidy Hutton®, Delaro®, Boogie® Xpro a Variano® Xpro nabízejí možnost ochrany obilnin proti důležitým chorobám. S jejich pomocí je možné sestavit systémy ošetření šité na míru pro nejrůznější podmínky a intenzity pěstování.

Fungicidem zejména pro ošetření klasů je Prosaro® 250 EC. Vyznačuje se širokým spektrem účinku od chorob pat stébel až po fuzariózy klasu. V účinnosti proti skupině fuzariových chorob je kvalitativním standardem. Působí proti širokému spektru druhů fuzárií a zvyšuje tak jistotu fungicidního zásahu proti těmto nebezpečným chorobám, které jsou z pohledu úspěšné fungicidní ochrany velmi složité. Výborně působí také proti braničnatkám a dalším skvrnitostem. Vedle pšenice nachází Prosaro® uplatnění také v ječmeni. Pro aplikaci v obilninách je vhodná dávka 0,75 l/ha.

Všechny zde uvedené fungicidy je možné použít v OP II. stupně podzemních a povrchových vod. Vysoká úroveň fungicidní ochrany je základem pro dosažení optimálního zdravotního stavu rostlin a následně také požadované výnosové odezvy. V posledních letech je v řadě oblastí dosahování výnosů limitováno průběhem počasí s nedostatkem srážek. Z fungicidů společnosti Bayer je možné si zvolit fungicid nebo systém ošetření podle konkrétních podmínek.

Fungicidní varianty byly prezentovány na 39 odrůdách pšenice na Polních dnech Bayer ExpertTECH 2021 v Libčanech (obr. 1). V systém ošetření jedním fungicidem s průměrným výnosovým navýšením 19 % dosáhl největšího přírůstku fungicid Boogie® Xpro (+23 %). V systém dvou ošetření fungicidem s průměrnou výnosovou pozitivní odezvou 27 % dosáhl nejvyššího přírůstku sled Boogie® Xpro / Prosaro® 250 EC (+34 %). Všechny parcely byly ošetřeny proti polehnutí regulátorem Fabulis® OD (1,0 l/ha) a následně Cerone® (0,5 l/ha)

Fungicidy lze zakoupit v cenově zvýhodněném balíčku Delaro® + Prosaro® Pack (80 + 80 l) se slevou 10% a v Boogie® MAXIPack (80 l) se slevou 5 %.

Obr. 1: Fungicidní varianty Polní dny Bayer ExpertTECH 2021 v Libčanech (39 odrůd pšenice ozimé)
Obr. 1: Fungicidní varianty Polní dny Bayer ExpertTECH 2021 v Libčanech (39 odrůd pšenice ozimé)

Používejte fungicidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

11. 06. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 211x

Choroby violky

09. 06. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 179x

Choroby cibule

27. 05. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 532x

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

21. 05. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 550x

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

19. 05. 2021 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 451x

Další články v kategorii Choroby

detail