BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby

Choroby chřestu

Choroby chřestu

10. 06. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1266x

Chřest obecný (Asparagus officinalis L., Asparagaceae) je v současné době známý především jako lahůdková zelenina, ale po tisíciletí byl ceněný jako léčivá rostlina. Před více než 5 000 lety byl v Číně chřest (příbuzný současného chřestu) využíván při léčení kašle, problémů s močovým měchýřem a vředy.

Choroby řepky z hlediska hospodářské významnosti

Choroby řepky z hlediska hospodářské významnosti

03. 06. 2022 Ing. Tomáš Fiala, Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 1101x

Řepka ozimá je pro zemědělce v současné době jednou z mála plodin, jejíž pěstování je rentabilní a ziskové. I proto je po ozimé pšenici druhou nejpěstovanější ozimou plodinou (dle ČSU cca 350 tis. ha). Vysoký podíl jakékoliv plodiny v osevním postupu s sebou nese zvýšené riziko vyššího výskytu vyselektovaných plevelů, škůdců a houbových chorob. Maximální zastoupení řepky by v osevním postupu mělo dosahovat 12,5 %.

Limagrain
Energen

Stále platný popis aktuálního stavu a rizik vývoje porostů

Po celý únor, díky vyšším teplotám a srážkám, probíhala intenzivní regenerace porostů na lehčích půdách. Nyní, na začátku března, obilniny rychle směřují do aktivního růstu, bohužel často s nedostatkem N, Mg, S, a Ca. U řepky přistupuje další problém. Krytonosec, který přezimuje jako dospělec, má již odpracováno a nakladeno.

Nový všestranný fungicid do obilnin

Nový všestranný fungicid do obilnin

01. 06. 2022 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o., Praha Choroby Zobrazeno 1462x

V podobě fungicidu Hutton® Forte přichází na trh nový přípravek, který naplňuje požadavky na efektivnost současné fungicidní ochrany obilnin. Zejména v letošním roce bude třeba zohlednit účelnost, účinnost a ekonomiku fungicidního zásahu nejen s ohledem na intenzitu pěstování. Jeho všestrannost spočívá v rozsahu registrace z pohledu termínu a spektra chorob doplněná o dlouhodobé fyziologické působení s podporou vitality a tvorby výnosu.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Možnosti ochrany klasů obilnin od společnosti UPL

Možnosti ochrany klasů obilnin od společnosti UPL

01. 06. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 1040x

V podmínkách České republiky je dlouhodobě nejpoužívanější a zaběhnutý systém dvojího fungicidního ošetření obilnin, a to v termínu T1, resp. fázi prvního kolénka a poté ochrana plně vymetaného klasu. I když technologie ochrany v termínech T2 a T3+ jsou rovněž poměrně časté, představují již relativně menší část. Vyšší intenzity pěstování jsou specifikem pouze některých regionů.

Soufflet - OSR

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR PROTECT. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny

Propulse - fungicid s širokým uplatněním v ochraně rostlin

Propulse - fungicid s širokým uplatněním v ochraně rostlin

29. 05. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o., Praha Choroby Zobrazeno 1796x

Fungicidní přípravek Propulse je možné využít v řadě plodin. Vysokou míru účinnosti zajišťují dvě špičkové účinné látky - fluopyram (SDHI) a prothioconazole (triazolthion). Vzhledem k vynikající účinnosti proti řadě chorob má tento přípravek registraci do celé řady plodin. Propulse působí dlouhodobě, má preventivní, kurativní a eradikativní účinnost a vedle vlastního fungicidního účinku zvyšuje vitalitu rostlin a zlepšuje jejich odolnost stresu.

Výskyt a význam stéblolamu v ČR a odolnost odrůd ozimé pšenice

Výskyt a význam stéblolamu v ČR a odolnost odrůd ozimé pšenice

28. 05. 2022 Mgr. Jana Palicová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1248x

Stéblolam, jehož původci jsou Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis, je nejzávažnější chorobou pat stébel obilnin. Vyskytuje se převážně na pozemcích s vysokým zastoupením obilnin v osevním sledu, napadá pšenici, ječmen, oves, žito, tritikale, rýži a plané druhy trav.

První aplikace fungicidů v obilninách se blíží: Stačí si správně vybrat

První aplikace fungicidů v obilninách se blíží: Stačí si správně vybrat

11. 05. 2022 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 1380x

Společnost Adama může nabídnout pěstiteli kvalitní řešení, přitom za rozumnou cenu. Lze je sestavit přesně na míru zdravotnímu stavu porostu tak, aby porost byl řádně ochráněn proti všem hospodářsky důležitým chorobám, ale také řádně zregenerován a zachoval si vysoký výnosový potenciál směrem k vysokému výnosu. Stačí si správně vybrat.

Choroby nemají v řepce šanci

Choroby nemají v řepce šanci

11. 05. 2022 Ing. Jakub Řezanina; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 885x

V loňském roce jsme mohli poprvé vyzkoušet kombinaci fungicidů Intuity a Protiostar v ochraně řepky proti hlízence obecné. Nová hvězda Protiostar společně s Intuity tvoří nezlomný tandem.

Senzory připojené k rostlině umožňují nepřetržité sledování jejího zdraví

Senzory připojené k rostlině umožňují nepřetržité sledování jejího zdraví

10. 05. 2022 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 1140x

Vědci z North Carolina State University vyvinuly sestavu senzorů, která může být připojena k rostlinám, aby mohly být nepřetržitě sledovány choroby rostlin nebo jiné stresy, jako je poškození nebo extrémní teplota. Tým vědců vytvořil senzor připojitelný k rostlině, který neinvazivním způsobem sleduje stres a choroby rostlin měřením těkavých organických sloučenin (VOC) vylučovaných rostlinami.

Pojistěte si vysoký výnos řepky

Pojistěte si vysoký výnos řepky

01. 05. 2022 Ing. Helena Bochová; Syngenta Czech Choroby Zobrazeno 608x

Řepka ozimá je velmi náročnou plodinou na vstupy, a tak je dosažení vysokého výnosu opravdovou řeholí. Společnost Syngenta přináší v letošním roce na český trh nový fungicid Treso, který bude pro pěstitele řepky ozimé možností, jak si cestu k vysokému výnosu usnadnit.

Moudré možnosti ošetření proti hlízence v řepce

Moudré možnosti ošetření proti hlízence v řepce

01. 05. 2022 Ing. Pavel Hasman; Belchim Crop Protection Choroby Zobrazeno 857x

V nejbližších dnech začne kvést řepka, a to je vždy čas, kdy je potřeba ošetřit porosty proti hlízence obecné. Tato choroba způsobuje vysoké výnosové ztráty. Uvádí se, že i 20% napadení způsobuje ztráty přes 10 %, a proto je velmi důležité zvolit pro ošetření kvalitní řešení. Návratnost této investice je při dnešních cenách řepky totiž velmi vysoká.

Řešení ochrany řepky v květu pro jakoukoliv situaci

Řešení ochrany řepky v květu pro jakoukoliv situaci

01. 05. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 756x

Řepka olejka je dlouhodobě jednou z hlavních, vysoce profitabilních plodin. Úroveň ochranných vstupů je poměrně vysoká, ale v případě této plodiny je opravdovou nutností. Navíc jakákoliv intenzifikace posunující výnosovou úroveň i o malý kousek výše je vždy rentabilní, berouce v potaz současnou, nevídaně příznivou cenu, jejíž výši si můžeme do značné míry pojistit budoucími kontrakty již nyní.

Fabulis® OD se loňském roce osvědčil

Fabulis® OD se loňském roce osvědčil

01. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 1071x

Regulace růstu obilnin je velmi důležité opatření nejen v intenzivních technologiích pěstování. Regulací rozumíme celkové ovlivnění porostu vedoucí ke zvýšení odolnosti poléhání a zkrácení stébla. V kombinaci se vhodně zvolenou fungicidní ochranou vytvoříme nejlepší předpoklady pro bezproblémovou sklizeň s požadovanými parametry produkce.

Nový funkční balíček Mirage® C + Promino®: První zásah, to je základ

Nový funkční balíček Mirage® C + Promino®: První zásah, to je základ

12. 04. 2022 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 1050x

Masivní vypadávání tradičních účinných látek, které si pěstitel léta volil na efektivní ochranu obilnin před houbovými chorobami postihne i prochloraz. Letos tedy naposledy může pěstitel použít oblíbené přípravky, které jej obsahují, jako například Mirage® 45 ECNA nebo Kantik® s výhledem možnosti spotřebování zásob zřejmě až do roku 2023. Ale co pak dál? Jednou z nových možností je použít zajímavé řešení: balíček Mirage® C + Promino®.

Na vlně revyluce s BASF - zkušenosti s fungicidem Revycare®

Na vlně revyluce s BASF - zkušenosti s fungicidem Revycare®

02. 04. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 1458x

Strategie ochrany obilnin před houbovými chorobami je založena na kombinaci účinných látek ze skupiny azolů s druhou účinnou látkou s odlišným způsobem účinku. Společnost BASF nabízí fungicid Revycare®, který obsahuje účinnou látku Revysol® z nejmodernější skupiny tzv. isopropanol-azolů v kombinaci s účinnou látkou pyraclostrobin, který patří mezi nejlepší strobiluriny.

Empartis® - nový fungicidní standard v časné ochraně obilnin

Empartis® - nový fungicidní standard v časné ochraně obilnin

01. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 1087x

Segment časné fungicidní ochrany v brzké době zaznamená zásadní změnu a tou bude ukončení používání účinné látky prochloraz, která byla v zemědělské praxi pro první, ať již preventivní nebo časně kurativní zásahy v T1 s oblibou požívána dlouhé roky. Pomyslné smrákání na touto účinnou látkou již není žádným tajemstvím a dotýká se i společnosti UPL a jejího fungicidu Vuvuzela® jejíž prodej byl z tohoto důvodu ukončen ke konci loňského roku.

Choroby řepy: Listové choroby řepy (4)

Choroby řepy: Listové choroby řepy (4)

18. 03. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1475x

V předešlých článcích jsem se zabývala patogeny způsobující listové skvrnitosti. Ke konci vegetace můžeme na listech řepy pozorovat příznaky napadení tzv. černěmi - houbami rodu Alternaria, Cladosporium a Stemphylium (říše Fungi, oddělení Ascomycota). Vyskytují se ve všech oblastech pěstování řepy, nezpůsobují závažné ztráty na výnosu.

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách IV.  Patogeny okrasných rostlin

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách IV. Patogeny okrasných rostlin

09. 03. 2022 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1872x

Cesta ke zdomácnění nepůvodních houbových patogenů je velmi náročná, jakkoliv se jí člověk paradoxně svými aktivitami snaží usnadnit, seč může. Invadující patogeny musí překonat celou řadu více či méně obtížně prostupných bariér - od bariéry geografické, přes bariéru fytosanitární, environmentální bariéry v umělých habitatech cílové destinace (obvykle zahradnická centra, skleníky, zahradnictví), posléze ...

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

09. 03. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 1529x

V roce 2021 společnost BASF zavedla novou řadu nejmodernějších fungicidů na bázi účinné látky Revysol (mefentriflukonazol). Pro časnou jarní aplikaci od fáze konce odnožování až po praporcový list je bezesporu ideální volbou fungicid Tango Flex (balíček Revystar + Flexity).

Flexity® - nový specialista na padlí travní a choroby pat stébel v obilninách

Flexity® - nový specialista na padlí travní a choroby pat stébel v obilninách

07. 03. 2022 Ing. Stanislav Malík; BASF spol s r.o. Choroby Zobrazeno 1151x

Fungicid Flexity obsahuje účinnou látku metrafenon.Tato fungicidní látka se systémovým působením patří do skupiny tzv. benzofenonů (fungicidní skupina B6). Z této skupiny je metrafenon jedinou účinnou látkou, která se v našich podmínkách používá v ochraně obilnin proti houbovým chorobám, je tedy velmi vhodná jako základ antirezistení strategie.

Principy biologické ochrany proti houbovým chorobám rostlin

Principy biologické ochrany proti houbovým chorobám rostlin

04. 03. 2022 Mgr. Dominik Bleša, Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D., Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Bc. Kateřina Blažková; Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 1429x

Houby a houbám podobné organizmy jsou nejvýznamnějšími patogeny rostlin způsobující každoročně velké ztráty na zemědělských produktech. Pro zajištění kvalitní produkce nezávadných potravin je vhodné houbové patogeny, ale i jiné škůdce redukovat, a to pomocí správných agronomických a dalších pěstebních postupů s využitím pesticidů.

Choroby řepy: Listové choroby řepy (3)

Choroby řepy: Listové choroby řepy (3)

22. 02. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2210x

Na listech řepy cukrovky můžeme pozorovat nejen listové skvrnitosti nebo padlí, ale také rzivost a plísňovitost řepy. Obě jmenované choroby se vyskytují zřídka a nezpůsobují závažné ztráty na výnosu řepy.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2020/21

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2020/21

15. 02. 2022 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Choroby Zobrazeno 1289x

Průběh vegetace a výskyt škodlivých organizmů úzce souvisí s průběhem počasí na dané lokalitě. Během vegetačního období 2020/21 měl zásadní význam zejména neobvykle chladný průběh jara doprovázený nejprve nedostatkem a následně přebytkem srážek, které výrazně ovlivnily jak růst a vývoj rostlin, tak výskyt jednotlivých škodlivých organizmů.

Choroby kukuřice

Choroby kukuřice

24. 01. 2022 Ing. Nikol Zimová, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Choroby Zobrazeno 2441x

Kukuřice setá (Zea mays L.) je jednou z nejvíce pěstovaných plodin na našem území. V dřívějších dobách se na našem území pěstovala zejména jako minoritní plodina. Svoji popularitu získala až ve druhé polovině 20. století. Dle Českého statistického úřadu, byla v letošním roce (2021) kukuřice pěstována na 318 tis. ha. V loňském roce (2020) se kukuřice pěstovala celkem na 313 tis. ha, z toho na zeleno a na siláž 234 tis.

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

21. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1459x

V minulém čísle jsme se seznámili s významnými patogeny řepy - Cercospora beticola a Phoma betae, způsobující listové skvrnitosti řepy cukrovky a dalších druhů rodu Beta. Podobné příznaky na listech vyvolává i další patogen Ramularia beticola.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 16
detail