BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby

Virové patogeny bramboru

Virové patogeny bramboru

23. 09. 2021 Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 3041x

Lilek brambor (Solanum tuberosum) je významnou potravinou, jeho hlízy mají dobrou stravitelnost, jsou zdrojem škrobu, bílkovin a některých důležitých vitamínů. Jeho plocha pěstování se v současné době pohybuje kolem 30 tis. ha, z čehož asi 10 % tvoří sadbové porosty. Jelikož se jedná o plodinu vegetativně rozmnožovanou, velký význam mají virové patogeny, neboť v sadbových hlízách přežívají a mohou tak být přenášeny do další vegetační sezony.

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

23. 09. 2021 Hana Vargová; Syngenta Choroby Zobrazeno 1112x

Minulý týden bylo rozhodnuto o obnovené registraci přípravku Toprex pro podzimní ošetření řepky ozimé. Později seté řepky jsou často nevyrovnané v růstu, a tak je Toprex ideálním řešením právě pro tyto porosty. Toprex větší rosliny řepky zreguluje a drobným rostlinám neublíží. Ideální doba na aplikaci je fáze 4. listu.

Proseeds
Ozimá řepka Onca

Když linka, tak Onca - ryze česká odrůda ozimé řepky

Špičkové liniové odrůdy výnosově za hybridy příliš nezaostávají a pokud se jim věnuje náležitá agronomická péče a pozornost, dokážou je často překonat. Takovým moderním liniovým materiálem je odrůda Onca, registrovaná v roce 2021. Jak během registračních, tak navazujících maloparcelních i poloprovozních pokusů potvrdila svoji výkonnost a zaujala přední příčku v kategorii doporučených liniových odrůd.

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

14. 09. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 1012x

Na území České republiky jsou dlouhodobě sledováni dva nejvýznamnější původci virových chorob - virus zakrslosti pšenice (WDV - Wheat Dwarf Virus) a virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV - Barley Yellow Dwarf Virus). Za závažné můžeme považovat obě choroby, které střídavě nabývají na významu.

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

13. 09. 2021 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1287x

V roce 2020 byly na porostech pšenice i ječmene pozorovány fuzariózy klasů často a napadení bylo v mnoha případech silné. Následkem toho se nyní v obilovinách opakovaně setkáváme s nálezy mykotoxinů, a to někdy i s velmi vysokými hodnotami.

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

09. 09. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1337x

Virové choroby řepy se projevují především žloutnutím listové čepele, mohou se vyskytovat ve všech pěstitelských oblastech řepy cukrovky. V porostu řepy cukrovky se první příznaky virových žloutenek objevují v červenci až srpnu v závislosti na náletu mšic. Viry se často vyskytují ve směsných infekcích.

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

27. 08. 2021 Ing. Vít Bittner; MariboHilleshög ApS ČR Choroby Zobrazeno 1557x

Cercosporová listová skvrnitost řepy (Cercospora beticola) patří dlouhodobě a pravidelně k nejvážnějším houbovým patogenům napadajícím listy cukrovky. V posledních letech se nejen zvýšila četnost výskytu, ale rozšířilo se také geografické rozšíření i na sever Evropy do Skandinávie, severních oblastí Polska a do pěstitelských oblastí Francie, kde v minulosti měla minoritní hospodářskou škodlivost.

Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech

Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech

23. 08. 2021 Ing. Karel Říha; Brno Choroby Zobrazeno 1258x

Na výskytu chorob všech plodin se výrazně podílí momentální klimatické faktory, vlastnosti půdy na dané lokalitě (včetně zásobení živinami a jejich formě) a vlastnosti pěstované odrůdy/hybridu. Obecně platí, že zprávy o chorobách podávají pracovníci výzkumných stanic a různých úřadů. Jimi zakládané pokusy jsou v ČR u slunečnice směrovány téměř výhradně na zkoušení účinnosti pesticidů.

Fungicidní ochrana a stimulace a sóji v roce 2020

Fungicidní ochrana a stimulace a sóji v roce 2020

20. 08. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 995x

Z důvodu absence ochrany sóji proti houbovým chorobám v ČR testujeme třetím rokem i vybrané fungicidy. Přestože se v současné době na našem území tato ochrana jeví jako méně významná, je v budoucnu velmi pravděpodobné (z důvodu zvyšování ploch sóji a globální změny klimatu), že se stane velmi významnou.

Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele

Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele

13. 08. 2021 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1225x

V rámci tříletých pokusů, ve kterých byly použity vybrané přírodní látky s antifungálním účinkem, byl sledován jejich vliv na produkci a kvalitu chmelových hlávek. Jako přírodní látky s antifungálním účinkem byly vybrány výtažky z mořských řas a terpeny z pomerančovníku, tymiánová silice a chmelový extrakt. Využití těchto látek by mohlo znamenat rozšíření spektra používaných přípravků pro fungicidní ochranu.

Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

09. 08. 2021 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1566x

Povětrnostní podmínky v roce 2020 svým charakterem ve vegetačním období připomínaly některé roky z druhé poloviny minulého století. Přestože jsme byli na jaře varováni, že by mohlo hrozit až pětisetleté sucho, opak byl pravdou a vyšší úhrny srážek na mnoha místech způsobily mj. silnější výskyt houbových chorob a v podzimních měsících komplikovaly sklizeň.

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

08. 08. 2021 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Choroby Zobrazeno 1024x

Měsíc květen patří mezi důležité měsíce v zemědělském roce. Zásahy, které se provádějí v téměř všech hospodářsky důležitých plodinách, mají podstatný vliv na konečný výnos a kvalitu produkce. Důležité je nepodcenit nejen ochranu, ale také výživu rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí účinná a efektivní řešení.

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2019/20

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2019/20

05. 08. 2021 Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1215x

Již osmým rokem se uskutečnily poloprovozní polní pokusy odrůdami řepky deklarovanými jako rezistentní proti patogenu Plasmodiophora brassicae Wor., který způsobuje chorobu s názvem nádorovitost kořenů brukvovitých, tedy i řepky. Jedná se o půdního patogena, jehož spory v půdě přežívají až 20 let a organizmus je tedy z půdy prakticky neodstranitelný.

Vliv chorob obilnin na výnos

Vliv chorob obilnin na výnos

28. 07. 2021 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 1020x

Houbové choroby jsou spolu s plevely nejdůležitějšími škodlivými činiteli, které mohou způsobit znatelné ztráty na výnosech kulturních plodin. Zatímco z hlediska potlačení plevelů nemívá agronom prakticky žádné pochybnosti o ekonomické návratnosti herbicidního zásahu, u houbových chorob nemusí být jistota dobře vynaložených finančních prostředků na aplikaci fungicidů vždy samozřejmostí.

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1577x

Virové choroby řepy se vyskytují ve všech pěstitelských oblastech řepy cukrovky. Výskyt virových chorob úzce souvisí s výskytem jejich přenašečů. Mezi nejzávažnější virové choroby řepy v současné době patří virová rizomanie řepy, dále v porostu řepy můžeme zaznamenat kadeřavost řepy, virovou žloutenku řepy, virové mírné žloutnutí řepy či mozaiku.

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 3648x

Jestli má zemědělství opravdu nějaké specifikum, tak jsou to nekončící a nepředvídatelné zvraty. Ať už hovoříme o změnách v cenách komodit (což jsou samozřejmě změny velice vítané, pokud hovoříme o pohybu směrem nahoru) nebo o výkyvech v počasí.

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 1094x

Společnost BASF zavádí tento rok novou účinnou látku Revysol® (mefentrifluconazol). V segmentu moření osiv se jedná teprve o druhou účinnou látku proti sněti zakrslé (doposud byl registrován pouze difenoconazol). Relenya® je registrována pro použití do pšenice ozimé (včetně pšenice tvrdé, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky).

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 1373x

Moření osiva ozimých obilnin je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zásadní vliv na zdravotní stav, klíčivost a vitalitu rostlin. Podobně jako ve foliární fungicidní ochraně, tak i v oblasti mořidel dojde v následujících letech k mnohým změnám, neboť s velkou pravděpodobností i v tomto segmentu skončí několik hojně používaných fungicidních účinných látek.

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

01. 07. 2021 Ing. Pavel Egert; Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o. Choroby Zobrazeno 2220x

Zajištění optimálního zdravotního stavu porostů na jaře je stejně důležité jako udržení ozimých obilnin bez plevelů. Letos máme po několika letech za sebou „normální“ zimu s dostatečnou sněhovou pokrývkou, ale s porosty setými poměrně pozdě. V průběhu dubna porosty posilovaly kořenový systém, odnožovaly a jsou často po morforegulačním zásahu.

Faktory snižující účinnost fungicidů vůči bílé hnilobě řepky

Faktory snižující účinnost fungicidů vůči bílé hnilobě řepky

24. 06. 2021 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1630x

Bílá hniloba řepky je onemocnění, jež se v ČR vyskytuje ve všech oblastech pěstování řepky s častými silnými výskyty a patří mezi klíčové choroby (Rimmer a kol. 2007). Je způsobena patogenem Sclerotinia sclerotiorum, který parazituje na více než 300 druzích rostlin.

Účinné postupy regulace fuzárií v klasech pšenice: Obecné souvislosti a praktická doporučení

Účinné postupy regulace fuzárií v klasech pšenice: Obecné souvislosti a praktická doporučení

23. 06. 2021 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Choroby Zobrazeno 1966x

Napadení klasů obilnin mohou být způsobena několika různými druhy rodu Fusarium, nejčastějšími jsou z celosvětového pohledu tři následující: Fusarium graminearum Schwabe (Teleomorph. Gibberella zeae (Schwein.) Petch), Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc., Fusarium avenaceum (Fr.:Fr.)Sacc. (Teleomorph. Gibberella avenacea Cook).

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

11. 06. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2270x

Původci skládkových chorob infikují hlízy během vegetace, při sklizni i posklizňové úpravě. Infikované sadbové hlízy mohou negativně ovlivnit výnos. Při nevhodném skladování patogeny poškozují dužinu hlíz, často dochází k rozkladu pletiv. Znehodnocené hlízy se projevují mokrou nebo suchou hnilobou.

Choroby violky

Choroby violky

09. 06. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1561x

Brzy na jaře, ale i později, někdy až do podzimu, se objevují silně vonící fialové květy violky vonné (Viola odorata L.), známější pod označením fialka. Z míst původního výskytu (jižní a jihozápadní Evropa, severní Afrika, severní část Turecka a Kavkaz) se rozšířila ať už jako planá, či pěstovaná rostlina, téměř do celého světa.

Choroby cibule

Choroby cibule

27. 05. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 3357x

Spíše než léčivá rostlina je cibule známa jako zelenina, která je v dnešní době nepostradatelnou součástí každé kuchyně. Za pravděpodobné místo původního výskytu planých druhů je považována západní Asie, a je nepochybně nejstarším kultivovaným druhem z rodu Allium. Chaldejci pěstovali cibuli již kolem roku 4000 př. n.l. a na některých egyptských nástěnných malbách a freskách je vyobrazena i jako léčivá rostlina.

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

21. 05. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 1476x

Současné zemědělství se vyrovnává s nárůstem extrémních jevů, které mohou vést ke snížení výnosů a ke snížení kvalitativních parametrů. Klimatické změny s sebou přinášejí i větší proměnlivost v populacích patogenů. Výskyt původců houbových chorob může ovlivnit dlouhodobé zvyšování teploty i průběh počasí v konkrétním ročníku. Projevují se také změny v agrotechnice (zúžené osevní postupy, minimalizace, vliv intenzivního ošetření).

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

20. 05. 2021 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Choroby Zobrazeno 570x

S přicházejícími restrikcemi v používání některých účinných látek jsou na dnešního pěstitele kladeny nové nároky při modelování jednotlivých pěstitelských technologií a to v řadě plodin. Cílem společnosti AgroProtec s.r.o. je přinášet zemědělské praxi alternativní řešení v mnoha oblastech ochrany rostlin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 15
detail