BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Možnosti ochrany klasů obilnin od společnosti UPL

01. 06. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 54x

V podmínkách České republiky je dlouhodobě nejpoužívanější a zaběhnutý systém dvojího fungicidního ošetření obilnin, a to v termínu T1, resp. fázi prvního kolénka a poté ochrana plně vymetaného klasu. I když technologie ochrany v termínech T2 a T3+ jsou rovněž poměrně časté, představují již relativně menší část. Vyšší intenzity pěstování jsou specifikem pouze některých regionů. Čistě fuzariózní aplikace navíc nemusí být vždy nutné, ale fungicidní ochranu ve fází plně vymetaného klasu již nevynechá žádný pěstitel, ať už je průběh ročníku (počasí a tlaku chorob) jakýkoliv.

Proseeds

Společnost UPL disponuje ve svém portfoliu přípravků pro rok 2022 řadou fungicidních přípravků, které lze flexibilně a spolehlivě použít právě pro tzv. klasové aplikace, jež představují v drtivé většině poslední vstup do porostů obilnin před sklizní. Pojďme si je nyní krátce připomenout.

Novinka Tiocan®

Fungicid Tiocan® obsahuje 250 g/l účinné látky prothioconazole, v tekuté EC formulaci. Tiocan® disponuje opravdu velmi širokou flexibilitou použití, nejenom co se týče registrace do plodin (je možné ho použít v pšenici, ječmeni, žitě, tritikale a řepce), ale stejně tak i co se týče flexibility použití. V obilninách ho lze použit již od poloviny odnožování až do fáze konce kvetení, což je opravdu nebývalý rozsah. Třešničkou na dortu, je v případě použití do řepky olejky, jeho použití bez omezení v ochranných pásmech povrchových a podzemní vod, ale i na svazích, což je společně s již zmíněnou flexibilitou použití v obilninách obrovským benefitem a fungicid se tak stává opravdovým pilířem, kterým lze v praxi řešit mnoho problému v řadě plodin. V obilninách je Tiocan® registrován v ozimé pšenici, žitě, tritikale i jarním ječmeni v jednotné dávce 0,8 l/ha (dle tlaku chorob, případně při použití v tank-mix kombinaci s dalšími fungicidy lze s dávkou flexibilně pracovat). Pro klasové aplikace je registrován proti braničnatce pšeničné, braničnatce plevové, pozdním infekcím padlí, v ječmeni dále proti hnědé skvrnitostirzi ječné. V ochranných pásmech povrchových a podzemních vod je možné Tiocan® použít zcela bez omezení, na svažitých pozemcích (k povrchovým vodám) poté s minimálním vegetačním pásmem 5 m, což je oproti nepřeberné nabídce generických produktů na trhu od nejrůznějších výrobců určitě ta nejnižší hodnota.

Dokonalé pokrytí je pro klasy zásadní

Netřeba jistě dlouze rozvádět, že jak v případě aplikace u pšenice (které mají nejčastěji bezosinné klasy, ale nejsou výjimkou ani vysoce výkonné osinaté odrůdy), tak především v případě ječmene, je společná kombinace se Silwet Star opravdu velkým benefit. Složité morfologické struktury klasu vyžadují co nejlepší pokrytí a roztažení postřiku s účinnou látkou do všech zákoutí klasů, pro co nejlepší ochranné působení. To je však jen jeden z mnoha praktických, technických, ale i ekonomických benefitů. Další je např. výrazná úspora vody, min. 30 %, což zásadním způsobem zvyšuje efektivitu postřikovače za hodinu a den a umožňuje ošetřit více porostů v tom nejoptimálnějším termínu. Další velmi žádoucí vlastností je výrazné proti-úletové působení. V neposlední řadě společně s velmi nízkým dávkováním 0,1 l/ha, tedy dobrou manipulací a minimálním množstvím plastového odpadu, rovněž přispívá k celkově praktičnosti použití, jehož důkazem je stále se zvyšující obliba a spotřeba.

Tradiční, ekonomická ochrana s Bounty®

Variantou, kterou již netřeba dlouze představovat, je oblíbený fungicid Bounty®, v koncentrované SC formulaci, obsahující 430 g/l uč. látky tebuconazole. Je hojně používán napříč vegetací v mnoha plodinách, a rovněž i cíleně pro klasové či přímo fuzariózní aplikace v obilninách. Doporučená a registrovaná dávka je 0,6 l/ha (BBCH 30–69), představující téměř 260 g tebuconazole/ha. I v tomto případě je samozřejmě vhodná a doporučená tank-mix kombinace se Silwet Star představující nesčetnou řadu výše zmíněných praktických benefitů, společně s velmi zajímavou hektarovou cenou.

Endotor - udržitelné řešení ochrany klasu

Novinkou loňského roku je fungicid Endotor. Obsahuje 60 g/l metconazole, který je již v segmentu fungicidní ochrany obilnin v termínu T3 zažitým standardem. Doporučené dávkování je 1,0 l/ha a představuje zlatou střední cestu (mezi Bounty a Tiocanem) ve fungicidní ochraně klasů obilnin. Praktickým benefitem i možnost následného použití v řepce na podzim proti Phoma lingam a účinné morforegulaci, což účinně rozšiřuje praktickou využitelnost fungicidu. V neustále se zpřísňujícím legislativním prostředí a ubývajících účinných látek se jedná, doufejme, o udržitelnou látku/řešení ještě na dlouhé roky.

Biologické řešení proti fuzariím

Pokud máme k ochraně klasu přistupovat opravdu uceleným způsobem, nesmíme opomenout ani přípravek Polyversum®. Jedná se o širokospektrální biologický fungicid na bázi Pythium oligandrum do mnoha plodin. V obilninách je registrován proti fuzariózám klasů, v dávce 0,1 kg/ha - max. 2–3×/vegetaci, zahrnující 1. ošetření na podzim ve fázi BBCH 13–15, 2. ošetření ve fázi poloviny odnožování až objevení se praporcového listu (BBCH 25–37) a 3. ošetření ve fázi před květem (BBCH 55–61).

Pokud jsou obavy, je dobré se pojistit

Vlhká a zdlouhavá sklizeň je něco, co straší pěstitele a je stejně nepříjemné a nežádoucí jako polehnutí porostu. Zvyšuje se riziko ztráty kvalitativních parametrů (snížením hodnoty pádového čísla, porůstáním zrna v klasu, ale i ztráty ostatních parametrů, jako je objemová hmotnost apod. Potravinářská pšenice vystavená opožděné sklizni a vlhkým podmínkám je vystavena vysokému riziku snížení pádového čísla (< 250 s). Je to způsobeno enzymem α-amylázou, který rozkládá škrob v zrnu a během pečení způsobuje „zhroucení“ pečiva/bochníku chleba. Nežádoucí proces, který komplikuje prodejnost sklizně za dobré peníze. K prevenci takovýchto nevratných ztrát je možné použít přípravek Elastiq Ultra, v dávce 1,0 l/ha, v růstové fázi BBCH 87 (žlutá zralost - deformace zrna nehtem ireverzibilní). Určitě velmi zajímavé řešení, které při současných cenách komodit dává více než smysluplné opodstatnění.

Související články

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 33x

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 102x

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 174x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 188x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 178x

Další články v kategorii Choroby

detail