BASF
BASF
BASF

AGRA

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 226x

Společnost BASF vyvinula v minulosti celou řadu účinných látek úspěšně používaných v cukrové řepě. Začali jsme se sírou v Kumulusu, po kterém následoval vysoce efektivní azol - epoxiconazole. Ten byl následně míchán v readymix přípravcích s fenpropimorphem (Tango® Super) nebo s prvním strobilurinem v cukrové řepě kresoxim-methylem (Juvel®). Po přelomu tisíciletí byl zaregistrován pyraclostrobin (v kombinaci s epoxiconazolem používán ve fungicidu Retengo® Plus). Poté, co byla v roce 2021 ukončena registrace epoxiconazolu, přicházíme s Revysolem a zůstáváme tak lídrem v inovacích i v segmentu fungicidní ochrany cukrové řepy.

Proseeds

Fungicid Belanty® nabízí novou možnost širokospektrální ochrany porostů cukrové řepy. Vyniká registrací proti čtyřem nejrozšířenějším chorobám cukrové řepy v České republice - skvrnatičce řepné (cerkospora), padlí řepnému, rzi řepnéramuláriové skvrnitosti (větevnatka).

Doporučení pro maximální účinnost

Při aplikaci Belanty® je nutné dbát preventivní opatrnosti a snažit se zachovat účinnost azolů na nejvyšší možné úrovni, abychom zabránili problematické situaci, která nastává v západní Evropě. Tam došlo k prudkému rozvoji rezistentní populace cerkospory vůči přípravkům s obsahem strobilurinů, které prakticky ztratily účinnost. Navíc se začíná projevovat tzv. azolový posun, kdy jsou přípravky obsahující pouze solo azolovou účinnou látku postiženy razantním snížením účinnosti. Proto důrazně nedoporučujeme aplikaci fungicidu Belanty® solo ani jeho kombinace s jinými čistými azoly či strobiluriny. Naopak doporučujeme kombinaci s kontaktními přípravky na bázi síry nebo listovými hnojivy na bázi mědi. Lze jej také bez problému kombinovat s karboxamidem.

Systém Belanty® + Kumulus® WG - pojistka účinnosti

Z důvodu zabránění vzniku rezistentních populací cerkospory, dalších chorob a zároveň posílení účinnosti doporučujeme aplikovat Belanty®Kumulus® WG (kontaktní fungicid), mědí nebo síranem měďnatým (listová hnojiva). Výsledky evropských pokusů prokázaly, že síra i měď spolehlivě vytvářejí pojistku účinnosti Revysolu. Také pokusy v České a Slovenské republice potvrdily vysokou účinnost Belanty® v kombinaci s přípravkem Kumulus® WG nebo s přípravkem s obsahem mědi. Vysoká účinnost na cerkosporu vedla k prokazatelnému nárůstu výnosu a vyššímu výnosu cukru (cukernatosti).

Doporučení pro aplikaci

V praxi je možné aplikovat Belanty® 2× po sobě, avšak vždy v kombinaci s kontaktními fungicidy - Kumulus® WG nebo přípravky na bázi mědi. Možná je také aplikace Belanty® + Kumulus® WG (nebo měď) následně po první aplikaci, kdy byl použit karboxamidový či strobilurinový fungicid.

Výhody použití v cukrové řepě:

  • registrace proti širokému spektru chorob,
  • bez omezení aplikace,
  • navýšení výnosu a cukernatosti,
  • možnost dvou aplikací za sezonu.

 

Graf 1: Vliv použití systému Belanty® + Kumulus® WG na výskyt cerkospory (CZ + SK pokusy, n = 4, dvojí aplikace fungicidů, 2021)
Graf 1: Vliv použití systému Belanty® + Kumulus® WG na výskyt cerkospory (CZ + SK pokusy, n = 4, dvojí aplikace fungicidů, 2021)

Graf 2: Vliv systému Belanty® + Kumulus® WG na výnos bulev cukrovky (při 16% cukernatosti, CZ + SK pokusy, n = 4, dvojí aplikace fungicidů, 2021)
Graf 2: Vliv systému Belanty® + Kumulus® WG na výnos bulev cukrovky (při 16% cukernatosti, CZ + SK pokusy, n = 4, dvojí aplikace fungicidů, 2021)

Graf 3: Vliv systému Belanty® + Kumulus® WG na výnos čistého cukru po odečtení ztrát (t/ha, CZ + SK pokusy, n = 4, dvojí aplikace fungicidů, 2021)
Graf 3: Vliv systému Belanty® + Kumulus® WG na výnos čistého cukru po odečtení ztrát (t/ha, CZ + SK pokusy, n = 4, dvojí aplikace fungicidů, 2021)

Belanty® v kukuřici

Fungicid Belanty® nabízí dále možnost širokospektrální ochrany porostů kukuřice. Vykazuje vynikající účinnost proti chorobám kukuřice, a to především proti fuzariózám, ať již v silážní nebo zrnové kukuřici. Díky této účinnosti dochází k výrazné redukci obsahu mykotoxinů ve sklizené produkci a výraznému navýšení výnosu. Praktickým benefitem při aplikaci do kukuřice je to, že vynikajících výsledků je dosahováno již při časné aplikaci v období dlouživého růstu kukuřice (BBCH 31–39, fáze 1.–9. internodia), a není proto potřeba čekat až do období květu, kdy je vzhledem k výšce kukuřice aplikace již problematická, ne-li přímo nemožná.

Související články

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 51x

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 103x

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 174x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 188x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 178x

Další články v kategorii Choroby

detail