BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Principy biologické ochrany proti houbovým chorobám rostlin

Principy biologické ochrany proti houbovým chorobám rostlin

04. 03. 2022 Mgr. Dominik Bleša, Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D., Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Bc. Kateřina Blažková; Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 621x

Houby a houbám podobné organizmy jsou nejvýznamnějšími patogeny rostlin způsobující každoročně velké ztráty na zemědělských produktech. Pro zajištění kvalitní produkce nezávadných potravin je vhodné houbové patogeny, ale i jiné škůdce redukovat, a to pomocí správných agronomických a dalších pěstebních postupů s využitím pesticidů.

Choroby řepy: Listové choroby řepy (3)

Choroby řepy: Listové choroby řepy (3)

22. 02. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 417x

Na listech řepy cukrovky můžeme pozorovat nejen listové skvrnitosti nebo padlí, ale také rzivost a plísňovitost řepy. Obě jmenované choroby se vyskytují zřídka a nezpůsobují závažné ztráty na výnosu řepy.

Limagrain
Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2020/21

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2020/21

15. 02. 2022 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Choroby Zobrazeno 428x

Průběh vegetace a výskyt škodlivých organizmů úzce souvisí s průběhem počasí na dané lokalitě. Během vegetačního období 2020/21 měl zásadní význam zejména neobvykle chladný průběh jara doprovázený nejprve nedostatkem a následně přebytkem srážek, které výrazně ovlivnily jak růst a vývoj rostlin, tak výskyt jednotlivých škodlivých organizmů.

Choroby kukuřice

Choroby kukuřice

24. 01. 2022 Ing. Nikol Zimová, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Choroby Zobrazeno 740x

Kukuřice setá (Zea mays L.) je jednou z nejvíce pěstovaných plodin na našem území. V dřívějších dobách se na našem území pěstovala zejména jako minoritní plodina. Svoji popularitu získala až ve druhé polovině 20. století. Dle Českého statistického úřadu, byla v letošním roce (2021) kukuřice pěstována na 318 tis. ha. V loňském roce (2020) se kukuřice pěstovala celkem na 313 tis. ha, z toho na zeleno a na siláž 234 tis.

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

21. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 374x

V minulém čísle jsme se seznámili s významnými patogeny řepy - Cercospora beticola a Phoma betae, způsobující listové skvrnitosti řepy cukrovky a dalších druhů rodu Beta. Podobné příznaky na listech vyvolává i další patogen Ramularia beticola.

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

10. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 610x

Při napadení listů řepy houbovými patogeny dochází ke snížení asimilační plochy, a tím i ke ztrátám na výnosu kořene a ke snížení cukernatosti. V současné době nejrozšířenějším patogenem způsobující listové skvrnitosti je Cercospora beticola. V menší míře se na listových skvrnitostech může podílet i Phoma betaeRamularia betae.

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

09. 01. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 434x

Rozvoj mohutného kořenového systému je základním předpokladem pro dosažení velké výkonnosti rostlin kukuřice, tvorbu vysokého výnosu a výborné kvality produkce. Kořenový systém nezodpovídá pouze za dostatečné ukotvení rostlin v půdě, ale zejména za zprostředkování zabezpečení dostatku živin a vody pro rozvoj rostliny.

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

06. 01. 2022 Ing. Eva Zusková, Anežka Rásochová, Mgr. Veronika Konradyová, Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 517x

Zástupci hub rodu Verticillium mají široký hostitelský okruh (slunečnice, brambory, bavlník, olivovník, rajče, salát, vodní meloun). Dva hlavní zástupci rodu Verticillium - V. longisporum a V. dahliae - byli detekováni na řepce v severní a střední Evropě. Diagnostika jednotlivých druhů je poměrně složitá, některé druhy V. longisporum se mohou morfologicky lišit a podobat se V. dahliae (Depotter et al.

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 566x

Spála řepy patří k významným onemocněním cukrové řepy. Vyskytuje ve všech oblastech pěstování řepy, především na utužených a zamokřených půdách. Jedná se o komplexní onemocnění způsobené různými mikroorganizmy vyskytujícími se v půdě a patogeny přenosnými osivem.

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 865x

Semena druhů pěstovaných lupin jsou velmi hodnotná a využívají se do krmných směsí pro hospodářská zvířata a také se využívají pro potravinářské účely.

Houbové choroby chmele

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 601x

Plíseň chmele, choroba, kterou způsobuje Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G. W. Wilson 1914, je v současné době nejzávažnější houbovou chorobou ohrožující produkci chmele ve všech chmelařských oblastech, převážně pak ve vlhčích regionech (Gent a kol., 2015).

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 561x

V podmínkách České republiky nemají bakteriální choroby řepy hospodářský význam. V porostech se objevují jen zřídka, častější výskyty jsou zaznamenávány v zamokřených půdách v období s optimálními teplotami pro rozvoj bakterie.

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 739x

Jednou z největších výzev v rostlinolékařství, pěstování zemědělských plodin, lesních dřevin, okrasných a dalších rostlin je nepochybně zavlékání nepůvodních druhů škůdců a patogenů. Fenomén zavlékání těchto organizmů je stejně starý jako zemědělství samo, nárůst jeho významu je však výrazněji spjat až s počátkem novověku a zejména nastupujícími hlubokými celospolečenskými změnami koncem 18. a počátku 19.

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (I).

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (I).

11. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 655x

Bakteriální choroby se v porostu řepy cukrovky v ČR nevyskytují tak často jako houbové choroby, ale pokud nastanou vhodné podmínky pro růst a množení bakterií, mohou výrazně snížit výnos a cukernatost a posléze i skladovatelnost bulev.

Virové patogeny bramboru

Virové patogeny bramboru

23. 09. 2021 Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 905x

Lilek brambor (Solanum tuberosum) je významnou potravinou, jeho hlízy mají dobrou stravitelnost, jsou zdrojem škrobu, bílkovin a některých důležitých vitamínů. Jeho plocha pěstování se v současné době pohybuje kolem 30 tis. ha, z čehož asi 10 % tvoří sadbové porosty. Jelikož se jedná o plodinu vegetativně rozmnožovanou, velký význam mají virové patogeny, neboť v sadbových hlízách přežívají a mohou tak být přenášeny do další vegetační sezony.

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

23. 09. 2021 Hana Vargová; Syngenta Choroby Zobrazeno 807x

Minulý týden bylo rozhodnuto o obnovené registraci přípravku Toprex pro podzimní ošetření řepky ozimé. Později seté řepky jsou často nevyrovnané v růstu, a tak je Toprex ideálním řešením právě pro tyto porosty. Toprex větší rosliny řepky zreguluje a drobným rostlinám neublíží. Ideální doba na aplikaci je fáze 4. listu.

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

14. 09. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 687x

Na území České republiky jsou dlouhodobě sledováni dva nejvýznamnější původci virových chorob - virus zakrslosti pšenice (WDV - Wheat Dwarf Virus) a virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV - Barley Yellow Dwarf Virus). Za závažné můžeme považovat obě choroby, které střídavě nabývají na významu.

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

13. 09. 2021 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 923x

V roce 2020 byly na porostech pšenice i ječmene pozorovány fuzariózy klasů často a napadení bylo v mnoha případech silné. Následkem toho se nyní v obilovinách opakovaně setkáváme s nálezy mykotoxinů, a to někdy i s velmi vysokými hodnotami.

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

09. 09. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 887x

Virové choroby řepy se projevují především žloutnutím listové čepele, mohou se vyskytovat ve všech pěstitelských oblastech řepy cukrovky. V porostu řepy cukrovky se první příznaky virových žloutenek objevují v červenci až srpnu v závislosti na náletu mšic. Viry se často vyskytují ve směsných infekcích.

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

27. 08. 2021 Ing. Vít Bittner; MariboHilleshög ApS ČR Choroby Zobrazeno 1012x

Cercosporová listová skvrnitost řepy (Cercospora beticola) patří dlouhodobě a pravidelně k nejvážnějším houbovým patogenům napadajícím listy cukrovky. V posledních letech se nejen zvýšila četnost výskytu, ale rozšířilo se také geografické rozšíření i na sever Evropy do Skandinávie, severních oblastí Polska a do pěstitelských oblastí Francie, kde v minulosti měla minoritní hospodářskou škodlivost.

Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech

Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech

23. 08. 2021 Ing. Karel Říha; Brno Choroby Zobrazeno 863x

Na výskytu chorob všech plodin se výrazně podílí momentální klimatické faktory, vlastnosti půdy na dané lokalitě (včetně zásobení živinami a jejich formě) a vlastnosti pěstované odrůdy/hybridu. Obecně platí, že zprávy o chorobách podávají pracovníci výzkumných stanic a různých úřadů. Jimi zakládané pokusy jsou v ČR u slunečnice směrovány téměř výhradně na zkoušení účinnosti pesticidů.

Fungicidní ochrana a stimulace a sóji v roce 2020

Fungicidní ochrana a stimulace a sóji v roce 2020

20. 08. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 771x

Z důvodu absence ochrany sóji proti houbovým chorobám v ČR testujeme třetím rokem i vybrané fungicidy. Přestože se v současné době na našem území tato ochrana jeví jako méně významná, je v budoucnu velmi pravděpodobné (z důvodu zvyšování ploch sóji a globální změny klimatu), že se stane velmi významnou.

Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele

Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele

13. 08. 2021 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 869x

V rámci tříletých pokusů, ve kterých byly použity vybrané přírodní látky s antifungálním účinkem, byl sledován jejich vliv na produkci a kvalitu chmelových hlávek. Jako přírodní látky s antifungálním účinkem byly vybrány výtažky z mořských řas a terpeny z pomerančovníku, tymiánová silice a chmelový extrakt. Využití těchto látek by mohlo znamenat rozšíření spektra používaných přípravků pro fungicidní ochranu.

Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

09. 08. 2021 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1106x

Povětrnostní podmínky v roce 2020 svým charakterem ve vegetačním období připomínaly některé roky z druhé poloviny minulého století. Přestože jsme byli na jaře varováni, že by mohlo hrozit až pětisetleté sucho, opak byl pravdou a vyšší úhrny srážek na mnoha místech způsobily mj. silnější výskyt houbových chorob a v podzimních měsících komplikovaly sklizeň.

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

08. 08. 2021 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Choroby Zobrazeno 777x

Měsíc květen patří mezi důležité měsíce v zemědělském roce. Zásahy, které se provádějí v téměř všech hospodářsky důležitých plodinách, mají podstatný vliv na konečný výnos a kvalitu produkce. Důležité je nepodcenit nejen ochranu, ale také výživu rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí účinná a efektivní řešení.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail