BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

28. 06. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 843x

Proti klasovým fuzáriím je třeba ošetřit klasy fungicidem Prosaro® 250 EC v době kvetení. I když je přesné načasování s ohledem na vývoj počasí velmi důležité, složení tohoto fungicidu umožňuje určitou flexibilitu v termínu aplikace. V loňském roce uvedený fungicid Hutton Forte není primárně určen k ochraně klasů, ale rozsah jeho registrace proti klasovým fuzáriím v pšenici ozimé a v ječmeni jarním toto použití vumožňuje.

Zrnová kukuřice a její kontaminace mykotoxiny v ČR v letech 2015–2022

Zrnová kukuřice a její kontaminace mykotoxiny v ČR v letech 2015–2022

28. 06. 2023 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Choroby Zobrazeno 828x

V některých částech světa patří zrno kukuřice mezi základní potraviny, jinde je naopak kukuřice využívána pro lidskou výživu jen výjimečně. U nás je kukuřice nejčastěji konzumována ve formě extrudovaných výrobků, jako jsou různé křupky a křehké chlebíky, ve formě snídaňových lupínků, případně kaší nebo tortill.

Proseeds
Energen

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

Sezona letí, a proto budeme naše doporučení jenom krátce popisovat společně s jejich odůvodněním. Některé momenty se bohužel budou opakovat, slabé kořeny ozimých obilnin se na mnoha porostech již velmi negativně propisují do vývoje porostů.

Prognóza alternariových skvrnitostí u brambor v ČR

Prognóza alternariových skvrnitostí u brambor v ČR

26. 06. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 623x

Alternariové skvrnitosti způsobované houbami Alternaria solani a Alternaria alternata jsou v posledních letech považovány za vzrůstající problém pro kvalitu a množství pěstovaných brambor nejen v ČR, ale i v dalších zemích. Druhy rodu Alternaria patří mezi listové patogeny, způsobující relativně pomalou destrukci rostlinných pletiv, a tím i omezení fotosyntézy. Při zanedbání ochrany mohou ztráty na konečné úrodě dosáhnout poměrně značné výše.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Co ukázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí

Co ukázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí

21. 06. 2023 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 1033x

Listové choroby brambor plíseň bramboru (Phytophthora infestans) a alternariové skvrnitosti, tedy terčovitá skvrnitost bramboru (Alternaria solani) a hnědá skvrnitost bramboru (Alternaria alternata), způsobují často i totální destrukcí listové plochy a napadají také hlízy. V letech s průběhem povětrnostních podmínek vhodných pro jejich šíření dosahují ztráty desítek procent.

Soufflet - OSR

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR PROTECT. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny

Choroby brukvovitých olejnin: Plíseň a padlí brukvovitých

Choroby brukvovitých olejnin: Plíseň a padlí brukvovitých

12. 06. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1140x

V tomto článku se seznámíme s patogeny, které způsobují plíseň a padlí brukvovitých rostlin. Oba se vyskytují ve všech oblastech pěstování řepky a nezpůsobují závažné ztráty na výnosu. Napadají nejen řepku, ale i kulturní a plevelné rostliny olejnin, zeleniny a okrasných rostlin z čeledě Brassicaceae.

Fungicidní ochrana klasů obilnin od společnosti  UPL

Fungicidní ochrana klasů obilnin od společnosti UPL

08. 06. 2023 Ing. Petr Kabelka, UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 645x

V podmínkách České republiky je dlouhodobě nejpoužívanější a zaběhnutý systém dvojího fungicidního ošetření obilnin, a to v termínu T1, resp. fázi prvního kolénka a poté ochrana plně vymetaného klasu. I když technologie ochrany v termínech T2 a T3+ jsou rovněž poměrně časté, představují již relativně menší část. Vyšší intenzity pěstování jsou specifikem pouze některých regionů.

Možnosti ochrany porostů máku setého proti chorobám

Možnosti ochrany porostů máku setého proti chorobám

07. 06. 2023 Ing. Matěj Satranský, Bc. Patrik Zimmer; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 966x

Intenzivní pozornost je třeba věnovat porostu máku setého v průběhu vegetace, především ve vztahu k ochraně vůči chorobám. Platí to pro produkci semen máku k potravinářským účelům, ale zejména pro porosty množitelské. K nejvýznamnějším chorobám máku patří plíseň máku (Peronospora arborescens) a pleosporová hnědá skvrnitost (Pleospora papaveracea).

Choroby rozchodníků

Choroby rozchodníků

06. 06. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1681x

Rozchodník (Crassulaceae L.), zahrnující více než 400 druhů, je považován za taxonomicky obtížný druh, který je známější pod starším vědeckým názvem - Sedum. Z rodu rozchodník byly vyčleněny tři, nyní samostatné rody, dudleja (Dudleya), rozchodnice (Rhodiola) a rozchodníkovec (Hylotelephium), který je oblíbený v zahradách jako okrasná rostlina.

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

01. 06. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 816x

Společnost BASF vyvinula v minulosti celou řadu účinných látek úspěšně používaných v cukrové řepě. Začali jsme se sírou v Kumulusu, po kterém následoval vysoce efektivní azol - epoxykonazol.

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

29. 05. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 1024x

Problematika klasových fuzarióz je v podmínkách ČR stále diskutovaným tématem i s ohledem na podíl obilnin v osevních sledech. Ačkoliv se technologie pěstování plodin zdokonalují ve všech směrech, nakonec je to vždy počasí, které dokáže rozhodnout, zda byla volba odrůdy, termínu ošetření a volba účinné látky fungicidu v daném roce úspěšná, či nikoliv.

Avastel® Pack: Mimořádné porosty si zasluhují mimořádnou ochranu

Avastel® Pack: Mimořádné porosty si zasluhují mimořádnou ochranu

25. 05. 2023 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 509x

Společnost Adama přichází pro tuto sezónu s komplexní nabídkou balíčků, které farmářům přináší maximální ochranu jejich porostů za zvýhodněnou cenu. Vlajkou lodí mezi nimi je fungicidní řešení Avastel® Pack, který je určen pro ochranu obilnin v době intenzivního růstu (T2).

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

19. 05. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1506x

Po několika relativně chladnějších a vlhčích letech byl rok 2022 teplejší a sušší, přičemž zejména u srážek byly pozorovány větší místní rozdíly v jejich množství. I přes celkově vyšší průměrné teploty vzduchu se nevyskytovaly dlouhotrvající horké vlny a ani nebylo zaregistrováno překročení dlouhodobých extrémních teplot.

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

14. 05. 2023 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 991x

Výskyt houbových patogenů ovlivňuje řada faktorů. Nezbytná je přítomnost náchylné hostitelské rostliny, dostatečné množství inokula patogenu a vhodné podmínky prostředí pro jeho rozvoj. Je známo, že povětrnostní podmínky v daném ročníku výrazně ovlivňují výskyt a intenzitu napadení pšenice.

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

11. 05. 2023 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 1089x

Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov na území Slovenska sucho významne zasiahlo všetky pestované plodiny.

Vliv chorob na výnos obilnin

Vliv chorob na výnos obilnin

05. 05. 2023 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 858x

Výnosový potenciál rostlin je v praktickém pěstování v polních podmínkách ovlivňován celou řadou faktorů. Základem pro vysoký výnos je, kromě vhodně zvolené odrůdy, dobré zpracování půdy a dodržení agrotechnických lhůt pro setí.

Boss - víc než jen fungicid

Boss - víc než jen fungicid

28. 04. 2023 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Choroby Zobrazeno 1047x

Ošetření řepky proti hlízence a některým dalším chorobám bývá klíčové pro její ekonomické pěstování, protože při silném napadení porostů hlízenkou může v úplném závěru pěstování dojít ke snížení výnosu až o 30 %. To je rozhodující pro rentabilní pěstování obzvláště v letošním roce, kdy ceny vstupů i několikanásobně vzrostly a cena řepky z letošní sklizně se neustále propadá.

Mirage® C - Stéblolam na výbornou

Mirage® C - Stéblolam na výbornou

27. 04. 2023 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 908x

Vypadávání tradičních účinných látek, který si pěstitel léta volil na efektivní ochranu obilnin před houbovými chorobami vloni postihlo i praxí léta oblíbený prochloraz. Ten se používal zejména na první jarní ozdravění porostu, a to zejména tam, kde hrozilo napadení porostu pravým stéblolamem. Co ale místo něj?

Choroby brukvovitých olejnin: Skvrnitosti řepky

Choroby brukvovitých olejnin: Skvrnitosti řepky

26. 04. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 856x

V předešlém čísle jsme si přiblížili chorobu fomové černání stonků řepky, která se projevuje skvrnitostí ve všech růstových fázích řepky olejky. Skvrnitosti na řepce způsobují i houby rodu Alternaria a Pyrenopeziza. Choroby se vyskytují na celém území České republiky.

Choroby břízy

Choroby břízy

24. 04. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2653x

Do rodu Betula L. (bříza) je zahrnuto kolem 120 druhů opadavých stromů či keřů vyskytujících v mírném až arktickém pásu severní polokoule. U nás je najdeme především ve světlých lesích, ve stromořadích podél cest či v městských výsadbách. Některé druhy jsou využívány i jako okrasné dřeviny, např. B. pendula ´Purpurea´ s purpurovými listy či ´Youngii´ s krátkým kmenem a deštníkovitou korunou.

Možnosti ochrany řepky v květu proti hlízence

Možnosti ochrany řepky v květu proti hlízence

24. 04. 2023 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 854x

Řepka olejka je dlouhodobě jednou z hlavních, vysoce profitabilních plodin. Úroveň ochranných vstupů je standardně velmi vysoká, v případě této plodiny je opravdovou nezbytností, a zřejmě tomu asi nikdy nebude jinak.

Biologické metody ochrany mohou poškozovat plodiny

Biologické metody ochrany mohou poškozovat plodiny

23. 04. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 797x

Druhy rodu Trichoderma patří mezi houby vřeckovýtrusé (askomycety) a nacházejí se po celém světě v půdě, na kořenech rostlin, v rozkládajících se rostlinných zbytcích a na dřevě. Působí jako rozkladači substrátů a jako antagonisté jiných mikroorganizmů.

Zymoseptoria tritici a Microdochium nivale - dva významné houbové patogenní organizmy obilnin a účinná ochrana proti nim

Zymoseptoria tritici a Microdochium nivale - dva významné houbové patogenní organizmy obilnin a účinná ochrana proti nim

23. 04. 2023 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Choroby Zobrazeno 926x

Ochrana rostlin proti chorobám je disciplínou s široce rozprostřenými požadavky na odborné znalosti a kvalifikaci pracovníků, kteří se jí zabývají. Houbové choroby jsou výrazně vázány na podmínky prostředí, které podporují jejich rozvoj. Jsou to ale také podmínky, které vystavují stresu rostliny, oslabují je a ty se pak stávají náchylnějšími k napadení.

Ochrana obilnin proti chorobám letos opět o něco snazší

Ochrana obilnin proti chorobám letos opět o něco snazší

19. 04. 2023 Ing. Petr Vlažný, Ph.D.; Corteva Agriscience Choroby Zobrazeno 1154x

Ani v roce 2022 jsme se neubránili ztrátě některých přípravků, které se ale snažíme nahrazovat ještě lepšími, s delší a lepší účinností na jednotlivé choroby. Minulý rok jsme se rozloučili s přípravkem Promir a pochopitelně nejenom s ním, ale se všemi přípravky s účinnou látkou prochloraz. Ta byla hojně využívána především na ochranu před komplexem chorob pat stébel a proti klasovým fuzáriím.

Fungicidní ochrana obilnin inspirovaná praxí

Fungicidní ochrana obilnin inspirovaná praxí

13. 04. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 1170x

Základem úspěchu fungicidní ochrany obilnin je využití přípravků, které jsou schopné zabezpečit její účinnost odpovídající intenzitě pěstování v nejrůznějších podmínkách. Široké spektrum účinnosti a flexibilní použití jsou proto základní podmínkou, kterou musí splňovat moderní fungicid. Efektivní fungicidní ochrana je tedy systém ošetření spojující účelnost, účinnost a ekonomiku zásahu proti všem důležitým chorobám obilnin.

Bude rez plevová škodit i v roce 2023?

Bude rez plevová škodit i v roce 2023?

12. 04. 2023 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 1103x

Na otázku, zda bude rez plevová škodit v následující vegetační sezoně nelze jednoznačně odpovědět. Její opakované silné nebo epidemické výskyty souvisí buď se vznikem a šířením nových ras, nebo s kombinací vhodných klimatických podmínek pro její rozvoj a vhodné růstové fáze hostitelské rostliny. Tedy predikce výskytu s tolika neznámými je obtížná, neboť vývoj každého z faktorů nelze s jistotou předpokládat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 16
detail