Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Účinné postupy regulace fuzárií v klasech pšenice: Obecné souvislosti a praktická doporučení

Účinné postupy regulace fuzárií v klasech pšenice: Obecné souvislosti a praktická doporučení

23. 06. 2021 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Choroby Zobrazeno 1221x

Napadení klasů obilnin mohou být způsobena několika různými druhy rodu Fusarium, nejčastějšími jsou z celosvětového pohledu tři následující: Fusarium graminearum Schwabe (Teleomorph. Gibberella zeae (Schwein.) Petch), Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc., Fusarium avenaceum (Fr.:Fr.)Sacc. (Teleomorph. Gibberella avenacea Cook).

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

11. 06. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1018x

Původci skládkových chorob infikují hlízy během vegetace, při sklizni i posklizňové úpravě. Infikované sadbové hlízy mohou negativně ovlivnit výnos. Při nevhodném skladování patogeny poškozují dužinu hlíz, často dochází k rozkladu pletiv. Znehodnocené hlízy se projevují mokrou nebo suchou hnilobou.

Proseeds
Limagrain

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

Společnost Limagrain má za sebou v sortimentu hybridů na zrno v ranosti FAO 250-260 několik velmi významných hybridů. Zemědělci dlouhé roky spoléhali na spolehlivý a přizpůsobivý hybrid LG 32.58, poté dominoval na polích výnosný hybrid LG 31.276. Nyní jej doplňuje nový kandidát LG 31.272.

Choroby violky

Choroby violky

09. 06. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 882x

Brzy na jaře, ale i později, někdy až do podzimu, se objevují silně vonící fialové květy violky vonné (Viola odorata L.), známější pod označením fialka. Z míst původního výskytu (jižní a jihozápadní Evropa, severní Afrika, severní část Turecka a Kavkaz) se rozšířila ať už jako planá, či pěstovaná rostlina, téměř do celého světa.

Choroby cibule

Choroby cibule

27. 05. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1427x

Spíše než léčivá rostlina je cibule známa jako zelenina, která je v dnešní době nepostradatelnou součástí každé kuchyně. Za pravděpodobné místo původního výskytu planých druhů je považována západní Asie, a je nepochybně nejstarším kultivovaným druhem z rodu Allium. Chaldejci pěstovali cibuli již kolem roku 4000 př. n.l. a na některých egyptských nástěnných malbách a freskách je vyobrazena i jako léčivá rostlina.

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

21. 05. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 911x

Současné zemědělství se vyrovnává s nárůstem extrémních jevů, které mohou vést ke snížení výnosů a ke snížení kvalitativních parametrů. Klimatické změny s sebou přinášejí i větší proměnlivost v populacích patogenů. Výskyt původců houbových chorob může ovlivnit dlouhodobé zvyšování teploty i průběh počasí v konkrétním ročníku. Projevují se také změny v agrotechnice (zúžené osevní postupy, minimalizace, vliv intenzivního ošetření).

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

20. 05. 2021 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Choroby Zobrazeno 180x

S přicházejícími restrikcemi v používání některých účinných látek jsou na dnešního pěstitele kladeny nové nároky při modelování jednotlivých pěstitelských technologií a to v řadě plodin. Cílem společnosti AgroProtec s.r.o. je přinášet zemědělské praxi alternativní řešení v mnoha oblastech ochrany rostlin.

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

19. 05. 2021 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 694x

Aj napriek tomu, že kondičný stav porastov repiek v období kvitnutia a po odkvitnutí v roku 2020 bol na mnohých miestach na Slovensku, ale aj v ČR poznačený nepriaznivými poveternostnými podmienkami, nakoniec dosiahnuté úrody semena repky boli priemerné až mierne nadpriemerné.

Efektivní fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách

Efektivní fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách

16. 05. 2021 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 576x

Základem úspěchu fungicidní ochrany obilnin je využití přípravků, které jsou schopné zabezpečit fungicidní ochranu odpovídající intenzitě pěstování v nejrůznějších podmínkách. Široké spektrum účinnosti a flexibilní použití jsou proto základní podmínkou, kterou musí splňovat moderní fungicid. Efektivní fungicidní ochrana je tedy systém ošetření spojující účelnost, účinnost a ekonomiku zásahu proti všem důležitým chorobám obilnin.

Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance

Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance

14. 05. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Choroby Zobrazeno 529x

Konec dubna a květen jsou tradičně špičkou v ochraně porostů obilnin proti houbovým chorobám. V letošním roce je zdravotní stav ozimů po přezimování vcelku uspokojivý bez větších příznaků napadení chorobami. Proto se v aplikačním termínu T1 asi moc ošetřovat nebude, aplikace se v této fázi zaměří spíše na zvýšení hustoty porostů - aplikace Celstaru 750 SL.

Rezistence původců stéblolamu vůči fungicidům

Rezistence původců stéblolamu vůči fungicidům

12. 05. 2021 Mgr. Jana Palicová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 739x

Ochrana porostů obilnin proti houbovým chorobám je v současné době komplikována několika faktory: nedostatečným střídáním plodin v osevních sledech a následným přenosem patogenů do další sezony, omezením fungicidních přípravků na bázi účinných látek zakázaných EU a v neposlední řadě vznikem rezistentních kmenů houbových patogenů vůči používaným fungicidům.

Choroby kukuřice

Choroby kukuřice

01. 05. 2021 Ing. Miroslava Strejčková, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Zemědělský výzkum Troubsko, spol. s r. o. Troubsko Choroby Zobrazeno 805x

Kukuřice je jednoděložná tráva z čeledi lipnicovitých, původem z Jižní a Střední Ameriky. Původní obyvatelé Ameriky divokou, či chcete-li planou formu kukuřice, zvanou teosinta sbírali a jako pokrm využívali již před 12 000 lety. Kulturní plodinu pěstovali staří Mayové, Aztékové a Inkové před 4–3 tisíci lety, odvážnější prameny hovoří o době před 8,5–7 tisíci lety.

Kenja - Moudré řešení pro vaši řepku

Kenja - Moudré řešení pro vaši řepku

01. 05. 2021 Ing. Michaela Boušková; BELCHIM Crop Protection Czech Republic Choroby Zobrazeno 533x

V loňském roce společnost Belchim představila novou účinnou látku v boji proti hlízence. Tato látka se jmenuje isofetamid a je obsažena v přípravku Kenja. I přesto, že se jednalo o úplnou novinku, získala si mezi vámi příznivce a velice pozitivní ohlasy. Kenja se všem uživatelům odměnila silnými, zdravými rostlinami a vyšším výnosem při sklizni.

Výborná souhra a jistota

Výborná souhra a jistota

01. 05. 2021 Ing. Vojtěch Štolpa; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 281x

Pomalu jsme si začali zvykat na suché a teplé podzimy, proto nás loňský rok více méně překvapil. Jedním z důležitých jarních vstupů, jak dostat ozimé porosty do kondice, bude volba vhodné fungicidní ochrany a provedení jejich kvalitní regulace. Novinka Protiostar a spolehlivý Lomis jsou sázkou na jistotu.

Balíček Galileo + Sportak EW - nové a účinné řešení chorob ozimé pšenice

Balíček Galileo + Sportak EW - nové a účinné řešení chorob ozimé pšenice

24. 04. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Choroby Zobrazeno 611x

Vysokou a kvalitní produkci obilnin si dnes již nelze představit bez promyšlené a správně načasované aplikace fungicidů. Jejich současná nabídka je velice široká a obsahuje jak nové přípravky (ze skupiny SDHI), tak i přípravky starší, praxí dlouhodobě používané a ověřené.

Žlutá a zelená - to je Propulse

Žlutá a zelená - to je Propulse

23. 04. 2021 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 503x

Je to již téměř rok, kdy jsem psala svůj každoroční „oslavný“ příspěvek na Propulse. Ten příspěvek začínal větou „Je stav nouze.“ Nikdo z nás netušil, že i za rok ve stejnou dobu bych mohla začínat úplně stejnou větou. Příroda je příroda, v dobrém i zlém.

Nabité portfolio UPL pro T1 ochranu obilnin

Nabité portfolio UPL pro T1 ochranu obilnin

10. 04. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 250x

I když opravdu nelze předvídat, jak budou probíhat následující měsíce počátku vegetační sezóny, dá se alespoň s jistotou říci, že minulý rok srážky přinesl, na některých místech dokonce výrazně více než je dlouhodobý průměr, sněhová pokrývka těsně před příchodem silných mrazů v únoru také dorazila, takže elementární prvek pro život (a tedy i dobrý start vegetace), voda, je zajištěna v dostatečné míře.

Nejlepší ochrana začíná od osiva - Systiva® + Revycare®

Nejlepší ochrana začíná od osiva - Systiva® + Revycare®

01. 04. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 358x

S příchodem nového portfolia fungicidů obsahujících moderní isopropanol-azol Revysol® jsme připravili nové doporučení technologie využívající nepostřikový fungicid Systiva® aplikovaný již na osivo s následnou foliární aplikací fungicidu Revycare®.

Choroby bramboru 8: Houbové choroby bramboru (III.)

Choroby bramboru 8: Houbové choroby bramboru (III.)

30. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 842x

Choroba rakovina bramboru je karanténní onemocnění vyskytující se převážně ve vlhčích a chladnějších oblastech. V České republice byl v posledních deseti letech potvrzen výskyt choroby v roce 2010 a 2013. Patogenem je houba Synchytrium endobioticum z říše Fungi, oddělení Chytridiomycota.

Výsledky dvouletého pokusu - hledání antistresových opatření

Výsledky dvouletého pokusu - hledání antistresových opatření

29. 03. 2021 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing. Petr Martinek, CSc.; Zemědělský výzkumný ústav, s.r.o. Kroměříž Choroby Zobrazeno 699x

Zaměření mnoha vědních oborů je v současné době orientováno na klimatické změny, jež ovlivňují životní styl, infrastrukturu i zemědělské postupy ve všech klimatických pásmech.

Zdravá a silná řepka je základem vysokého výnosu

Zdravá a silná řepka je základem vysokého výnosu

28. 03. 2021 Ing. Petr Vecek; Corteva AgriScience Choroby Zobrazeno 969x

Řepka ozimá je pro české zemědělství velmi důležitou tržní plodinou, proto je nutné jí věnovat patřičnou pozornost. Po zákazu účinných látek chlorpyrifos a thiacloprid bude řepka čelit bezprecedentnímu náletu stonkových škůdců.

Choroby bramboru (7): Houbové choroby bramboru II.

Choroby bramboru (7): Houbové choroby bramboru II.

26. 03. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 813x

Skvrnitosti na listu bramboru způsobují kromě plísně bramborové (Phytophthora infestans) i houby rodu Alternaria. Alternaria alternata způsobuje hnědou skvrnitost bramboru a Alternaria solani terčovitou skvrnitost bramboru.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2019/20

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2019/20

17. 03. 2021 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Choroby Zobrazeno 756x

Průběh počasí zásadním způsobem ovlivňuje vývoj vegetace i výskyt škodlivých organizmů na dané lokalitě. Ročník 2019/20 byl ve srovnání s předchozími extrémně suchými a horkými ročníky diametrálně odlišný. Vysoké úhrny srážek zejména ve druhé polovině vegetace výrazně ovlivnily jak vývoj porostů, tak výskyt a aktivitu jednotlivých škodlivých organizmů.

Xilon® GR biologická prevence výskytu houbových chorob v polních plodinách

Xilon® GR biologická prevence výskytu houbových chorob v polních plodinách

14. 03. 2021 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; VP Agro, spol. s r. o. Choroby Zobrazeno 680x

V říjnu 2019 byl zaregistrován a uveden v seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin biofungicid Xilon® GR rakouského výrobce KWIZDA, kterého účinnou složkou je houba Trichoderma asperellum kmene T34, registrována jako účinná látka v Annexu I. Evropské unie. V roce 2020 jsme získali první zkušenosti pěstitelů silážní a zrnové kukuřice, sóje a slunečnice.

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

06. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 792x

K nejznámějším a nejoblíbenějším fungicidům za posledních 25 let bezesporu patřil přípravek Tango® Super. Bylo to z důvodu velmi dobré účinnosti na choroby, velké univerzálnosti v použití a také příznivé ceny. Jeho cesta bohužel musela z legislativních důvodů skončit v roce 2020.

Flexity® a Priaxor® - úspěch na dohled

Flexity® a Priaxor® - úspěch na dohled

04. 03. 2021 Ing. Stanislav Malík, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 756x

V minulém roce firma BASF úspěšně zavedla nový fungicid s účinnou látkou metrafenon – Flexity®. Metrafenon je fungicidní látka se systémovým působením ze skupiny tzv. benzofenonů (fungicidní skupina B6). Z této skupiny je metrafenon jedinou účinnou látkou, která se v našich podmínkách používá v ochraně obilnin proti houbovým chorobám, je tedy velmi vhodná jako základ antirezistení strategie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
detail