BASF
BASF
BASF

AGRA

Výnosová fungicidní ochrana cukrovky

02. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 544x

Fungicid Propulse® je základem nejvýnosnějších systémů fungicidní ochrany cukrovky s výrazným efektem ve zvýšení cukernatosti. Pokud jsou naplněny podmínky pro šíření chorob, je třeba věnovat pozornost včasnému zahájení fungicidní ochrany pro udržení zdravých listů. Velmi důležitá je přesná signalizace pro načasování první a druhé, popřípadě třetí aplikace.

Proseeds

Efektivní fungicidní zásah je jedním z nejdůležitějších opatření v systému chemické ochrany cukrovky. Velmi důležité je načasování aplikace nebo sledu více aplikací s ohledem na délku vegetace a plánovanou sklizeň. Na základě signalizace a průběhu počasí je třeba zahájit fungicidní ochranu včas. Je třeba věnovat pozornost dalším chorobám, nejen cerkosporióze. Výběr vlastního fungicidu rozhoduje o úspěšnosti zásahu. Kromě jeho účinnosti a ekonomiky ochrany je nezbytné dodržovat pravidla antirezistentní strategie, zejména střídání účinných látek. Fungicid Propulse® obsahuje dvě účinné látky odlišné od strobilurinů a naplňuje požadavky současné moderní fungicidní ochrany cukrovky. Účinná látka fluopyram ze skupiny SDHI má navíc stimulační a anti-stresové účinky pro kulturní plodiny včetně cukrovky.

Fungicid Propulse® je registrován do cukrovky pro průmyslové zpracování v cukrovarnictví v režimu minoritního použití proti širokému spektru chorob jako jsou rez řepná, větevnatka řepná, žlutá skvrnitost listů, fomová listová skvrnitost řepy, alternáriová skvrnitost. Chrást ošetřených rostlin není možné využít pro krmné účely. Propulse® působí dlouhodobě fungicidně a podporuje vitalitu rostlin, což předpokladem kvalitní produkce.

Aplikaci doporučujeme provádět na základě signalizace výskytu chorob od uzavírání řádků do sklizňové velikosti bulvy cukrovky (BBCH 31–49) v dávce podle infekčního tlaku. Jako základní dávku doporučujeme používat 1,2 l/ha. Doba účinnosti je 3–4 týdny, a kromě registrovaných chorob velmi dobře kontroluje také cerkosporiózu a padlí řepné. Maximální počet aplikací v plodině je jednou za vegetaci. Ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. Dávku lze snížit při nižším infekčním tlaku a ve sledech s dalšími fungicidy.

Strategii fungicidní ochrany cukrovky je třeba přizpůsobit danému porostu a infekčnímu tlaku. Pokud plánujeme jedno ošetření použijeme Propulse® podle prognózy výskytu chorob v dávce 1,2 l/ha. S fungicidem Propulse® lze výhodně pracovat v systému dvou a více následných ošetření. Pro dvě ošetření s antirezistentní strategii proti cerkosporióze se nabízí sled 1,0–1,2 l/ha Propulse® podle signalizace a následně fungicid s odlišným mechanizmem (např. na bázi difenoconazolu, tetraconazolu nebo mefentrifluconazolu) účinku po 2–3 týdnech. Na základě zkušeností je třeba zkrátit intervaly mezi následnými aplikacemi podle tlaku chorob. V praxi se osvědčují kombinace fungicidů s mědnatými listovými hnojivy nebo fungicidy na bázi síry. Pokusy v loňském roce opět potvrdily správné načasování, první ošetření v první polovině července a následně v srpnu, a nutnost střídání účinných látek v kombinaci se sírou a mědí. Z fungicidního zkoušení Řepařského institutu v Semčicích vyšel nejlépe sled Propulse + měď a azol + měď s průměrným přírůstkem výnosu +10 %.

V rámci udržitelného a bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin, včetně fungicidů a insekticidů do cukrovky, je potřeba zohlednit a do budoucna uvažovat o dodržování intervalu pro opakovaný vstup do porostu k zamezení kontaktu pracovníků s rezidui účinných látek. Odstraňování plevelných řep a vyběhlic doporučujeme provádět před fungicidním ošetřením. Pokud to není možné, je třeba dodržet interval 10 dnů mezi aplikací přípravku a ručními pracemi v porostu. Při práci v porostu použijte pracovní oděv, který zabraňuje kontaktu povrchu těla s ošetřeným porostem. Přípravek nemá omezení ohledně vzdáleností od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel a není vyloučen z OP II. stupně podzemních vod.

Fungicid Propulse® je možné zakoupit v cenově zvýhodněném balíčku Decis® Forte + Propulse Pack se 7% slevou oproti nákupu obou přípravků samostatně.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Efektivní fungicidní zásah je jedním z nejdůležitějších opatření v systému chemické ochrany cukrovky. Velmi důležité je načasování aplikace nebo sledu více aplikací s ohledem na délku vegetace a plánovanou sklizeň. Na základě signalizace a průběhu počasí je třeba zahájit fungicidní ochranu včas. Je třeba věnovat pozornost dalším chorobám, nejen cerkosporióze. Výběr vlastního fungicidu rozhoduje o úspěšnosti zásahu. Kromě jeho účinnosti a ekonomiky ochrany je nezbytné dodržovat pravidla antirezistentní strategie, zejména střídání účinných látek. Fungicid Propulse® obsahuje dvě účinné látky odlišné od strobilurinů a naplňuje požadavky současné moderní fungicidní ochrany cukrovky. Účinná látka fluopyram ze skupiny SDHI má navíc stimulační a anti-stresové účinky pro kulturní plodiny včetně cukrovky.

Fungicid Propulse® je registrován do cukrovky pro průmyslové zpracování v cukrovarnictví v režimu minoritního použití proti širokému spektru chorob jako jsou rez řepná, větevnatka řepná, žlutá skvrnitost listů, fomová listová skvrnitost řepy, alternáriová skvrnitost. Chrást ošetřených rostlin není možné využít pro krmné účely. Propulse® působí dlouhodobě fungicidně a podporuje vitalitu rostlin, což předpokladem kvalitní produkce.

Aplikaci doporučujeme provádět na základě signalizace výskytu chorob od uzavírání řádků do sklizňové velikosti bulvy cukrovky (BBCH 31–49) v dávce podle infekčního tlaku. Jako základní dávku doporučujeme používat 1,2 l/ha. Doba účinnosti je 3–4 týdny, a kromě registrovaných chorob velmi dobře kontroluje také cerkosporiózu a padlí řepné. Maximální počet aplikací v plodině je jednou za vegetaci. Ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. Dávku lze snížit při nižším infekčním tlaku a ve sledech s dalšími fungicidy.

Strategii fungicidní ochrany cukrovky je třeba přizpůsobit danému porostu a infekčnímu tlaku. Pokud plánujeme jedno ošetření použijeme Propulse® podle prognózy výskytu chorob v dávce 1,2 l/ha. S fungicidem Propulse® lze výhodně pracovat v systému dvou a více následných ošetření. Pro dvě ošetření s antirezistentní strategii proti cerkosporióze se nabízí sled 1,0–1,2 l/ha Propulse® podle signalizace a následně fungicid s odlišným mechanizmem (např. na bázi difenoconazolu, tetraconazolu nebo mefentrifluconazolu) účinku po 2–3 týdnech. Na základě zkušeností je třeba zkrátit intervaly mezi následnými aplikacemi podle tlaku chorob. V praxi se osvědčují kombinace fungicidů s mědnatými listovými hnojivy nebo fungicidy na bázi síry. Pokusy v loňském roce opět potvrdily správné načasování, první ošetření v první polovině července a následně v srpnu, a nutnost střídání účinných látek v kombinaci se sírou a mědí. Z fungicidního zkoušení Řepařského institutu v Semčicích vyšel nejlépe sled Propulse + měď a azol + měď s průměrným přírůstkem výnosu +10 %.

V rámci udržitelného a bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin, včetně fungicidů a insekticidů do cukrovky, je potřeba zohlednit a do budoucna uvažovat o dodržování intervalu pro opakovaný vstup do porostu k zamezení kontaktu pracovníků s rezidui účinných látek. Odstraňování plevelných řep a vyběhlic doporučujeme provádět před fungicidním ošetřením. Pokud to není možné, je třeba dodržet interval 10 dnů mezi aplikací přípravku a ručními pracemi v porostu. Při práci v porostu použijte pracovní oděv, který zabraňuje kontaktu povrchu těla s ošetřeným porostem. Přípravek nemá omezení ohledně vzdáleností od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel a není vyloučen z OP II. stupně podzemních vod.

Fungicid Propulse® je možné zakoupit v cenově zvýhodněném balíčku Decis® Forte + Propulse Pack se 7% slevou oproti nákupu obou přípravků samostatně.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Inovace v ochraně řepky olejky

23. 04. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 128x

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 825x

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

02. 04. 2024 Ing. Marek Šmíka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 713x

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

01. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 282x

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

25. 03. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 311x

Další články v kategorii Choroby

detail