BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby olejnin: Skvrnitosti máku

27. 09. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 789x

V dnešním příspěvku se zaměříme na patogeny způsobující listové skvrnitosti máku, a to houbový patogen Pleospora papaveraceae a bakteriální Xanthomonas campestris pv. papavericola. Na rostlinách způsobují podobné a snadno zaměnitelné příznaky a při vyšším infekčním tlaku dochází k předčasnému zasychání celých listů, a tím i snížení výnosu a kvality semene.

Limagrain

Pleosporová hnědá skvrnitost máku

Pleospora papaveraceae způsobuje pleosporovou hnědou skvrnitost máku, starší název choroby zní helmintosporiová nekróza máku, dříve se užíval název podle nepohlavního stadia houby Helminthosporium papaveris. Postupně docházelo ke změnám latinských názvů, Helminthosporium papaveris byl přejmenován na Dendryphion papaveris a v současné době je platný název Alternaria papavericola. V praxi však běžně používáme starší název Helminthosporium. Pleosporová hnědá skvrnitost máku je považovaná za nejzávažnější chorobu máku.

Houba napadá rostliny ve všech vývojových stadiích, od vzcházení až do sklizně.

Příznaky choroby se projevují již v průběhu vzcházení rostlin, kdy se infekce projevuje padáním klíčních rostlin. Kořenový krček napadených rostlin hnědne a zaškrcuje se, rostliny žloutnou a odumírají v důsledku omezeného přísunu vody a živin. V pozdější růstové fázi, v průběhu kvetení, se na listech tvoří hranaté skvrny ohraničené žilkami, na kterých za vlhka můžeme pozorovat hnědý až černý povlak konidioforů a konidií. Za sucha skvrny zasychají, při silnějším infekčním tlaku usychají celé listy a zůstávají viset na rostlině. Na napadených stoncích můžeme pozorovat protáhlé modročerné skvrny. Patogen napadá i makovice, ty potom bývají drobné a deformované. Mycelium prorůstá i dovnitř makovic a znehodnocuje semena.

Patogen přežívá myceliovým vláknem v semeni a na napadených rostlinných zbytcích. Zdrojem infekce je osivo, k primární infekci může dojít již při klíčení. Během vegetace se šíří konidiemi. Konidie jsou vícebuněčné, přehrádkované, válcovité se zaoblenými buňkami, tvoří se na stromečkovitě větvených konidioforech. Rozvoj choroby podporuje vysoká vzdušná vlhkost, vyšší teplota a poškození stonků a makovic škůdci.

Ochrana spočívá především v preventivních opatřeních, jako je likvidace posklizňových zbytků, střídání plodin, vysévání zdravého osiva a vyrovnané výživě. Z přímé ochrany je důležité moření osiva nejen proti houbovým patogenům, ale i proti krytonosci kořenovému. Fungicidní ošetření se provádí před květem až do konce kvetení na základě prognózy a signalizace.

Bakteriální listová skvrnitost máku

Příznaky podobné pleosporové hnědé skvrnitosti máku vyvolává i bakteriální patogen Xanthomonas campestris pv. papavericola, který způsobuje bakteriální listovou skvrnitost máku.

Příznaky napadení se projevují na listech nepravidelnými hranatými skvrnami ohraničenými listovými žilkami. Skvrny jsou zpočátku vodnaté, později žloutnou, zasychají. Odumřelá pletiva jsou světle zbarvená a téměř průsvitná. Skvrny se mohou vyskytovat na stoncích, napadeny mohou být i všechny části květu i tobolka (makovice).

Bakterie napadá rostliny máku ve všech vývojových stadiích, přežívá na napadených posklizňových zbytcích v půdě. Při optimálních podmínkách, jako je vysoká vzdušná vlhkost a teplota kolem 28 °C, se bakterie dostává na povrch pletiva v podobě kapiček bakteriálního slizu, a odstřikujícími dešťovými kapkami se šíří v porostu. Do rostlin proniká přes průduch a poranění. Xanhtomonas campestris pv. papavericola je aerobní, gramnegativní krátká tyčinka o rozměrech 1 až 1,7 × 0,6 až 0,7 µm, pohyblivá pomocí jednoho bičíku na jednom pólu a na masopeptonovém agaru vytváří jasně žluté kulaté kolonie.

Ochrana spočívá především v preventivních opatřeních podobně jako u předešlé houbové choroby. Důležité je použití insekticidů proti škůdcům, jejichž poškození na rostlině, může být vstupní branou pro bakterii. Pokud pěstujeme mák na semeno, můžeme proti bakterii použít fungicidní přípravek s bakteriocidním účinkem.

Pleosporová hnědá skvrnitost máku - příznaky na listech
Pleosporová hnědá skvrnitost máku - příznaky na listech

Bakteriální listová skvrnitost máku - příznaky
Bakteriální listová skvrnitost máku - příznaky

Pleosporová hnědá skvrnitost máku - příznaky napadení na stoncích
Pleosporová hnědá skvrnitost máku - příznaky napadení na stoncích

Konidie Helminthosporium papaveris
Konidie Helminthosporium papaveris

Související články

Inovace v ochraně řepky olejky

23. 04. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 130x

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 829x

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

02. 04. 2024 Ing. Marek Šmíka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 713x

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

01. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 282x

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

25. 03. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 311x

Další články v kategorii Choroby

detail