BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby olejnin: Plíseň a padlí máku

24. 08. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 678x

Plíseň máku způsobuje patogen Peronospora arborescens z oddělení Oomycota, říše Chromista. Choroba je rozšířena ve všech oblastech pěstování máku.

Proseeds

Plíseň máku

Plíseň máku způsobuje patogen Peronospora arborescens z oddělení Oomycota, říše Chromista. Choroba je rozšířena ve všech oblastech pěstování máku. Patogen napadá rod Papaver, který zahrnuje téměř 80 druhů, u nás je nejznámějším druhem mák setý (Papaver somniferum), mák vlčí (Papaver rhoeas) a mák zvrhlý (Papaver hybridum). V letech s příznivými podmínkami pro rozvoj choroby může Peronospora arborescens způsobit závažné ztráty na výnosu máku setého.

Příznaky napadení jsou rozdílné, podle toho, kdy došlo k infekci. Při napadení mladých rostlinek dochází k výraznému zpomalení růstu a deformacím. Napadené listy jsou ztluštělé, zkadeřené, křehké, na horní straně listů jsou zřetelné chlorotické skvrny, na spodní straně lze nalézt zpočátku bělavý, později šedofialový povlak sporangioforů a sporangií.

Na starších rostlinách se příznaky napadení projevují nejprve světlezelenými, žloutnoucími skvrnami, které zasychají. Při silném napadení dochází k předčasnému opadu listů, lodyha se neprodlužuje, nevětví, napadená poupata jsou malá, deformovaná, často opadávají. Makovice, pokud se vytvoří, jsou deformované, drobné, často fialově zbarvené, semena mohou být drobná, nevyzrálá, zakrnělá.

Patogen přetrvává myceliovým vláknem v semeni, může přežít i na napadených rostlinných posklizňových zbytcích. Zdrojem infekce je osivo nebo trvalé spory (oospory) v půdě. K infekci rostlin dochází zpravidla od května po celou dobu vegetace. Během vegetace se patogen rozmnožuje a rozšiřuje sporangiemi, které se tvoří na dichotomicky větvících sporangioforech. Sporangia jsou hyalinní, eliptického až kulovitého tvaru 18–24 × 14–18 μm velké, oospory jsou hnědé, kulovité, 36–46 μm v průměru.

Rozvoj choroby podporuje vysoká vzdušná vlhkost, nižší teplota (10–15 °C), ovlhčení listů a hustý porost.

Ochrana proti plísni spočívá především v preventivních opatřeních, jako je likvidace posklizňových zbytků, střídání plodin, volby odolných odrůd, vysévání zdravého osiva a vyrovnané výživě. Z přímé ochrany je důležité moření osiva, fungicidní ošetření se provádí od 2–3 pravých listů až do květu na základě signalizace a prognózy.

Příznaky napadení patogenem Peronospora arborescens - primární infekce
Příznaky napadení patogenem Peronospora arborescens - primární infekce

Příznaky napadení patogenem Peronospora arborescens - sekundární infekce
Příznaky napadení patogenem Peronospora arborescens - sekundární infekce

Povlaky sporangioforů a sporangií Peronospora arborescens
Povlaky sporangioforů a sporangií Peronospora arborescens

Padlí máku

Padlí máku je způsobeno patogenem Golovinomyces cichoracearum (syn. Erysiphe cichoracearum) z oddělení Ascomycota, říše Fungi. Tato houba je polyfágní patogen, má poměrně široký okruh hostitelských rostlin, převážně z čeledi Asteraceae a Papaveraceae. Škodlivost se u máku setého projevuje zejména při napadení nejmladších listů a makovic.

Příznaky napadení se začínají objevovat většinou ke konci vegetace, nejprve na starších spodních listech, později i na mladších a vyvíjejících se listech, v podobě bílého moučnatého povlaku mycelia. Během vegetace se v porostu patogen šíří nepohlavně konidiemi unášenými vzdušnými proudy. Ke konci vegetace, mycelium šedne a můžeme na něm pozorovat pohlavně vzniklé plodnice (chasmothecia).

Golovinomyces cichoracearum je obligátní biotrofní parazit, přežívá na posklizňových zbytcích v půdě, primárním zdrojem infekce jsou askospory tvořící se ve vřeckách, v chasmotheciích.

Rozvoj choroby podporuje suché a teplé (15–25 °C) počasí, přerušené menšími srážkami. Pro klíčivost konidií je zapotřebí vyšší relativní vlhkost, optimum je 95 %.

Ochrana proti padlí máku spočívá především v agrotechnice, jako je likvidace posklizňových zbytků, střídání plodin, volby odolných odrůd a vyrovnané výživě. Je vhodné volit hnojiva s obsahem síry a draslíku, která omezují rozvoj padlí. Přímá ochrana se většinou neprovádí, při vyšším infekčním tlaku můžeme použít fungicidy registrované proti Pleospora papaveracea.

Příznaky napadení patogenem Golovinomyces cichoracearum
Příznaky napadení patogenem Golovinomyces cichoracearum

Související články

Inovace v ochraně řepky olejky

23. 04. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 129x

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 829x

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

02. 04. 2024 Ing. Marek Šmíka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 713x

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

01. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 282x

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

25. 03. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 311x

Další články v kategorii Choroby

detail