BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 172x

Černý rybíz (Ribes nigrum L.) je známý spíše jako drobné ovoce než léčivá rostlina. Jeho plody jsou bohatým zdroje bioaktivních látek, které působí jako antioxidanty, obsahují vitamíny (C, B5, A), prvky (Mg, K, P, Fe, Ca, Zn), kyselinu gama-linolovou a další esenciální živiny. Pupeny a listy jsou zdrojem fenolických sloučenin a patří k významným zdrojům surovin pro potravinářský a zdravotnický průmysl.

Proseeds

Léčivé účinky černého rybízu jsou využívány v lidovém léčitelství na podporu vylučování moči a k ovlivnění revmatických onemocnění, méně často proti průjmu, čerstvé rozdrcené listy se přikládají po bodnutí hmyzu. Čistá šťáva z bobulí se pije proti nachlazení, kašli a chrapotu. U některých lidí citlivých na salicylát může ale vyvolat alergickou reakci.

Houbové choroby

K nejčastějším onemocněním černého rybízu patří především sloupečková rzivost rybízu způsobená dvoubytnou rzí Cronartium ribicola. Na líci listů se od počátku léta objevují světlé skvrny, na rubu listů se ze žlutohnědých puchýřků vyvíjejí rezavé chloupky. Silně napadené listy předčasně opadávají, v krajním případě může docházet k úplnému vyholení výhonů. Spory vytvořené na listech rybízu jsou přenášeny na borovice s pěti jehlicemi ve svazečku (b. vejmutovka, b. limba aj.). Z jehlic rez proniká do větví a kmene, na nichž se po několika letech objevují v prasklinách kůry oranžově zbarvená aecidia, z nichž uvolňované spory jsou přenášeny zpět na listy rybízu. K preventivním opatřením patří prostorová vzdálenost mezi černým rybízem a borovicemi, likvidace opadlých listů na podzim, případně fungicidní ošetření rybízu.

Ve vlhkých letech bývá zaznamenán výskyt antraknózy rybízu, jejímž původcem je houba Drepanopeziza rybis (anam. Gloeosporidiella ribis). Houba napadá kromě rybízu černého i rybíz červený a bílý, angrešt, meruzalky a křížence rybízu a angreštu. Symptomy se vyskytují především na líci starších listů jako kulaté až nepravidelné, žlutozelené, 1–1,5 mm velké skvrny, které postupně hnědnou a od středu nekrotizují. Ojediněle bývají napadány i řapíky listů, stopky hroznů a letorosty, na nichž se tvoří drobné šedohnědé skvrny. Skvrnité mohou být i plody, které praskají a opadávají. Silné napadení vede k předčasnému opadu listů, takže již v polovině vegetace mohou být výhony zcela vyholeny. Předčasný opad listů má za následek oslabení rostlin, snížení vitality, omezení růstu a produktivity. Houba přezimuje v infikovaných opadlých listech, v nichž na jaře dozrávají plodnice pohlavního stadia (apothecia) s vřecky a vřeckosporami. Od počátku května, obvykle v době kvetení rybízu, se vřeckospory postupně uvolňují a infikují listy rybízu. Za 3–4 týdny po infekci listů se vyvíjejí na skvrnách na listech acervuli s konidiofory a konidiemi, které zajišťují rychlé rozšíření houby během vegetace. Ochrana je založena na preventivní výsadbě rezistentních odrůd a na podzim (nejpozději před rašením rybízu) odstranění opadlých listů, pravidelném prosvětlování keřů a vyloučení zastíněných pozemků z výsadeb. Při pravidelném výskytu houby je vhodné provést preventivní fungicidní ošetření, a to před květem, nejpozději při zjištění prvních symptomů na prvním zcela rozvinutém listu. V závislosti na průběhu počasí a použitém fungicidu se ošetření 1–2krát opakuje.

U černého rybízu může způsobit pozoruhodné ztráty na sklizni, případně růstové deprese, také padlí (Podosphaera mors-uvae). Napadá vrcholky výhonů a listy, které pokrývá hustým bílým povlakem. Infikovaná pletiva zastavují růst, listy žloutnou, vrcholky výhonů mohou zasychat. Napadeny mohou být i plody. U černého rybízu přezimuje padlí myceliem v pupenech a na výhonech. Primární infekce jsou vyvolány askosporami, které jsou od konce dubna uvolňovány z plodnic pohlavního stadia - chasmothecií. U silně napadených keřů je vhodné během zimy provést silný řez, k novým výsadbám použít rezistentní odrůdy např. Titania, případně od prvních příznaků aplikovat fungicidy.

Oslabené keře bývají napadány dalšími houbami, např. Nectria cinnabarina či Botrytis cinerea. Počátkem léta jednotlivé výhony vadnou, listy zasychají a na odumřelých částech se postupně objevují charakteristické růžově oranžové kulovité plodničky Nectria cinnabarina nebo se ve výhonech se tvoří černá sklerocia B. cinerea. Napadány jsou především oslabené keře, např. nedostatkem vody či poškozené mrazem. Vhodnými pěstebními opatřeními (zálivka, odstranění poškozených výhonů až do zdravého dřeva) lze výskyt patogenů výrazně omezit. Přímá fungicidní ochrana není k dispozici.

Virové choroby

Celosvětově nejškodlivější virózou černého rybízu je zvrat černého rybízu (Blackcurrant reversion virus) způsobující snížení plodnosti až neplodnost. Listy napadených rostlin bývají užší, s menším počtem laloků a žilek. Objevit se mohou i malformace květů, zvýšený počet fialových kališních lístků, chybějící tyčinky a prodloužená čnělka, fialové květní pupeny či chlorotické kroužky a kresby na mladých listech. Přenašečem viru je roztoč Cecidophyopsis ribis. Napadené rostliny nelze vyléčit a měly by být zlikvidovány.

Abiotikózy

V některých letech bývá zaznamenán cca 3–4 týdny po odkvětu předčasný opad bobulí ve vrcholové části hroznu. Příčiny nejsou zcela jednoznačně objasněny a opad je vztahován k poškození pozdními jarními mrazy, nepříznivému počasí během kvetení a po odkvětu, nedostatečnému opylování či výživě aj.

Příznaky antraknózy rybízu
Příznaky antraknózy rybízu

Padlí černého rybízu
Padlí černého rybízu

Plodničky houby Nectria cinnabarina
Plodničky houby Nectria cinnabarina

Související články

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 57x

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 156x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 168x

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

31. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Petra Lišková, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 209x

Další články v kategorii Choroby

detail