BASF
BASF
BASF

AGRA

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

03. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 315x

Po letošní velmi teplé zimě se dá očekávat, že obilniny mohou být napadeny primárními infekcemi houbových chorob, které v latentní formě přečkávají již od podzimu. Pokud bude i vlhké a teplé časné jaro bude potřeba tyto primární infekce vyřešit – nejčastěji se může jednat o braničnatku pšeničnou a hnědou skvrnitost v ječmeni. Fungicidní řešení Tango® Flex je ideální volbou, protože obě tyto choroby vyřeší silnou kurativní schopností účinné látky Revysol® a navíc díky obsahu účinné látky metrafenone vyřeší jedním zásahem i problém se stéblolamem. Výhodou je účinnost za nízké teploty a vysoká odolnost smyvu deštěm.

Limagrain

Charakteristika Tango® Flex

  • účinný na listové skvrnitosti, proti padlí a stéblolamu,
  • působí dlouhodobě,
  • nezávislý na nepříznivých projevech počasí,
  • nemá žádná výrazná legislativní omezení aplikace.

Tango® Flex - fungicidní řešení pro ošetření časně na jaře až po praporcový list

Tango® Flex je technologický fungicidní balíček, který se skládá ze dvou produktů a to v poměru 15 l fungicidu Revystar® a 5 l fungicidu Flexity®. Při doporučené dávce 0,75 l/ha Revystar® + 0,25 l/ha Flexity® jedním balením ošetříte 20 hektarů.

Jistota účinku s Tango® Flex

Cílem fungicidní ochrany od konce odnožování až po vyvíjející se praporcový list je eliminace počátečních infekcí a preventivní dlouhodobá ochrana po několik týdnů od aplikace. Zejména choroby, které se vyskytují již na podzim, anebo se rozvíjejí během mírné zimy, mají potenciál pro rychlý vývoj na jaře. Mezi tyto choroby patří zejména braničnatka, padlí, stéblolam nebo také hnědá skvrnitost ječmene. Proti všem těmto chorobám vykazuje Tango® Flex velice dobrou účinnost.

Tato široká účinnost je umožněna vlastností formulace přípravků v Tangu Flex. Díky vynikající smáčivosti postřiková jícha pokryje celý list a následně účinné látky pronikají velice rychle do pletiv, kde jsou chráněny proti nepříznivým podmínkám okolí jako jsou srážky krátce po aplikaci nebo nízké teploty. Obě účinné látky vykazují rychlý kurativní účinek a dlouhodobý preventivní účinek až 40 dnů od aplikace.

Tango® Flex lze účinně použít i při nižších teplotách v dubnu a květnu

Fungicidní aplikace s cílem ochránit spodní listové patro a vyvíjející se praporcový list probíhají většinou v období od poloviny dubna do půlky května. Průměrná denní teplota v tomto období bývá velmi často pod 13 °C. Zatímco Revysol® obsažený v Tango® Flex je aktivně přijímán již při teplotách nad 5 °C, azoly starší generace jsou více závislé na teplotě a k jejich aktivnímu příjmu a účinku dochází až při teplotách nad cca 13°C.

Tango® Flex snižuje riziko smyvu deštěm krátce po aplikaci

Plánování fungicidní ochrany s přípravkem Tango® Flex je jednoduché. Díky velmi rychlému příjmu obou účinných látek do vnitřních pletiv se významně snižuje riziko smyvu deštěm po aplikaci. Z pokusů s umělými srážkami 1 hodinu po aplikaci je vidět, že i opravdová průtrž mračen v celkovém úhrnu 30 mm resp. 60 mm/hodinu nesnižuje významně účinnost přípravku.

Flexibilita aplikace Tango® Flex

V zemědělské praxi je snaha plánovat aplikace fungicidů tak, aby probíhaly, pokud možno jako preventivní ošetření porostů, ještě před výskytem chorob, nicméně pokud jsou porosty napadeny v průběhu teplé zimy a na počátku jara, bude potřeba vyřešit ty to infekce kurativně. Fungicidy s obsahem starší generace azolů může v těchto podmínkách selhat. Tango® Flex však obsahuje Revysol® a metrafenon, účinné látky s dlouhodobou preventivní, ale i velmi rychlou a spolehlivou kurativní účinností a tím umožňuje jistou flexibilitu v načasování fungicidní aplikace. Toto potvrzují rozsáhlé pokusy, ve kterých aplikace probíhaly v preventivních i kurativních podmínkách (viz. graf.)

Účinnost Tango® Flex při aplikaci ve fázi počátku sloupkování až po praporcový list, pokusy (pšenice ozimá, BASF 2021–22, n=38)
Účinnost Tango® Flex při aplikaci ve fázi počátku sloupkování až po praporcový list, pokusy (pšenice ozimá, BASF 2021–22, n=38)

Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav listů ozimé pšenice (maloparcelkový pokus, ZS Trutnov, 2021)

neošetřená kontrola - silné napadení spodních listových pater padlím travním a braničnatkou
neošetřená kontrola - silné napadení spodních listových pater padlím travním a braničnatkou

Tango® Flex - vynikající účinek na padlí travní
Tango® Flex - vynikající účinek na padlí travní

Tango® Flex vám dává jistotu zaručené ochrany před všemi důležitými chorobami časného jara od konce odnožování až po praporcový list, nezávislost na nepříznivých projevech počasí a umožňuje flexibilní plánování fungicidní ochrany díky silné kurativní a dlouhodobé preventivní účinnosti.

Související články

Inovace v ochraně řepky olejky

23. 04. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 130x

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 830x

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

02. 04. 2024 Ing. Marek Šmíka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 714x

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

01. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 283x

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

25. 03. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 311x

Další články v kategorii Choroby

detail