BASF
BASF
BASF

AGRA

Virová zakrslost ozimého ječmene

05. 06. 2024 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Náchod Choroby Zobrazeno 294x

V letošním jarním období bylo možné pozorovat nebývale vysoké ochoření ozimého ječmene žlutou virovou zakrslostí ječmene. Výskyty byly nejen v nížinných oblastech východních Čech, ale i v polohách s nadmořskou výškou kolem 450 m n. m.

Limagrain

Intenzita ochoření byla mnohdy rozdílná, velmi silná v jednom katastru (obr. 1), zatímco v sousedním se ochoření na ozimých ječmenech téměř nevyskytovalo. V napadených porostech byly ojediněle rostoucí nenapadené skupiny rostlin ozimého ječmene (obr. 2).

Obr. 1: Celoplošné ochoření ozimého ječmene
Obr. 1: Celoplošné ochoření ozimého ječmene

Obr. 2: Napadené rostliny virovou zakrslostí a ojediněle zdravé
Obr. 2: Napadené rostliny virovou zakrslostí a ojediněle zdravé

Biologie

Virus žluté zakrslosti ječmene Barley yellow dwarf virus (BYDV) napadá rostliny z čeledi lipnicovitých. Mezi nejnáchylnější patří ječmen, ale i pšenice a oves. Virus je přenášen z infikovaných trav a výdrolu obilnin mšicemi, ozimé obilniny jsou infikovány na podzim.

Symptomy ochoření na jaře 2024

Prvním projevem ochoření bylo zažloutnutí porostů v jarním období, které mnohdy předznamenalo virové onemocnění. Žloutnutí listů postupovalo od špiček až po zežloutnutí celých listů. Následovalo zpomalení růstu ječmene, odnožené rostliny zůstávaly při zemi zakrslé (obr. 3), neprodlužovaly se a postupně odumíraly (obr. 4). Ochoření porostů bylo možné sledovat zejména ke konci března a začátkem dubna.

Nenapadené rostliny začaly v dubnu sloupkovat. Rozdíly v růstu mezi nenapadenými sloupkujícími a napadenými zakrslými rostlinami byly v porostu ještě více patrné (obr. 5).

Podmínky pro šíření choroby

K tak intenzivnímu výskytu zřejmě napomohl průběh počasí na podzim 2023, kdy podle údajů ÚKZÚZ byl ve velmi silné intenzitě přelet mšice střemchové, která virus přenáší.

Ochrana

Mezi preventivní opatření je možné považovat nevysévat ozimé obilniny příliš brzy a volit vhodné odrůdy.

Chemická ochrana proti přenašečům je způsob, který může napadení obilnin viry snížit. Pokud by nastaly podobné podmínky jako v roce 2023 i na podzim 2024, bude zapotřebí věnovat pozornost insekticidnímu postřiku proti mšicím povolenými přípravky.

Vzhledem k dlouhému podzimnímu období, kdy může dojít k infekci, je nesnadné zvolit vhodný termín ošetření. Obtížné je také posoudit intenzitu výskytu, poněvadž pro mšice, jako přenašeče virové žluté zakrslosti ječmene (BYDV), nejsou zatím stanoveny prahy škodlivosti.

Obr. 3: Detail napadené rostliny virovou zakrslostí
Obr. 3: Detail napadené rostliny virovou zakrslostí

Obr. 4: Pohled do porostu ozimého ječmene v době sloupkování
Obr. 4: Pohled do porostu ozimého ječmene v době sloupkování

Obr. 5: Rozdíly v růstu na začátku sloupkování - vlevo zdravé, vpravo ochořelé rostliny
Obr. 5: Rozdíly v růstu na začátku sloupkování - vlevo zdravé, vpravo ochořelé rostliny

Související články

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 74x

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 201x

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

11. 06. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 101x

Romeo si plodiny zamilují

09. 06. 2024 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 83x

Výskyt chorob obilnin a možnosti fungicidní ochrany

06. 06. 2024 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 101x

Další články v kategorii Choroby

detail