BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

28. 05. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 320x

Proti klasovým fuzáriím je určen fungicid Prosaro® 250 EC v době kvetení. V nabídce pro letošní rok je cenově zvýhodněný balíček Cayunis® + Prosaro® Pack se slevou 10%. Fungicid Hutton® Forte není primárně určen k ochraně klasů, ale rozsah jeho registrace a velmi dobrá účinnost proti klasovým fuzáriím v pšenici ozimé a v ječmeni jarním toto použití nabízí. Toho lze s výhodou využít, pokud plánujeme jedno fungicidní ošetření na přelomu T2 a T3.

Limagrain

Fungicidní systém Cayunis® 1,0 l/ha (BBCH 37–39) → Prosaro® 250 EC 0,75 l/ha (BBCH 61–65) přinesl výnos 10 t/ha,  tj. +25,3 % oproti neošetřené kontrole (Polní dny Bayer, Libčany, 2023)
Fungicidní systém Cayunis® 1,0 l/ha (BBCH 37–39) → Prosaro® 250 EC 0,75 l/ha (BBCH 61–65) přinesl výnos 10 t/ha, tj. +25,3 % oproti neošetřené kontrole (Polní dny Bayer, Libčany, 2023)

Proti fuzáriím v systému ošetření se stimulací

Fungicid Prosaro® 250 EC byl vyvinut cíleně pro ošetření klasů proti fuzáriím ve fázi kvetení (BBCH 61–65). Jeho použití v obilninách je možné od začátku sloupkování proti listovým chorobám. Obě účinné látky tohoto fungicidu se vzájemně doplňují a pokrývají svou účinností široké spektrum druhů fuzárií. Prosaro® 250 EC v dávce 0,75 l/ha zabezpečuje vysokou míru účinnosti v pšenici i ječmeni. Nepochybnou výhodou fungicidu Prosaro® 250 EC je zejména vyšší jistota účinnosti v případě, že aplikace neproběhne v optimálním termínu a mimořádná šíře účinnosti proti mnoha druhům fuzárií. Prosaro® 250 EC je registrováno také do kukuřice, máku, řepky, hořčice a slunečnice. Cenově zvýhodněný balíček Cayunis® + Prosaro® Pack nabízí fungicidní ochranu obilnin po celou dobu vegetace se slevou 10%. Nový fungicid Cayunis® je velmi vhodný pro první fungicidní ošetření obilnin v termínu T2 s využitím preventivního fungicidního a stimulačně-fyziologického působení. Kromě kontroly širokého spektra chorob podporuje rozvoj zelené listové plochy a působí antistresově. Na základě zkušeností lze doporučit fungicidní sled: T2 Cayunis® (0,8–1,0 l/ha) → T2–T3 Prosaro® 250 EC (0,75 l/ha).

Hutton® Forte pro jedno ošetření včetně klasu

Hutton® Forte je nový systémový kombinovaný třísložkový fungicid k ochraně proti houbovým chorobám stébel, listů a klasů obilnin. Obsahuje odlišně působící účinné látky, které se vzájemně doplňují a synergicky podporují v účinnosti. Vyznačuje protektivním, kurativním a eradikativním účinkem a reziduálním působením proti širokému spektru chorob. Hutton® Forte lze aplikovat v širokém aplikačním intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení pšenice, žita a tritikale (BBCH 30–69).

Přípravek se aplikuje preventivně nebo na základě signalizace na počátku výskytu chorob. Ošetření se obvykle provádí tak, aby byl ochráněn zejména praporcový list a klas. Použití je velmi flexibilní a vhodný termín je dán konkrétním infekčním tlakem chorob. Použití je možné během celé vegetace od raných infekcí padlí (T1) přes ochranu listových pater (T2) až po ošetření proti fuzariózám klasů (T3). Ječmen lze ošetřovat od začátku sloupkování do počátku kvetení (BBCH 30–61) podle nástupu chorob.

Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení je doporučeno používat plnou dávku 1,5 l/ha. V případě nižšího tlaku a výskytu chorob nebo při použití ve sledu s dalšími fungicidy, je možné dávku snížit na 1,3 l/ha.

Široké spektrum chorob včetně fuzarióz klasů

Hutton® Forte spolehlivě účinkuje proti běžným houbovým chorobám obilnin jako jsou padlí travní, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez plevová, rez pšeničná, rez žitná, rez ječná, helmintosporióza pšenice, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene a fuzariózy klasů. Účinná látka prothioconazole ochraňuje nové přírůstky rostlin a spolu s trifloxystrobinem působí dlouhodobě. Spiroxamine zrychluje a zvyšuje příjem obsažených účinných látek.

Podpora vitality rostlin

Hutton® Forte díky strobilurinové složce působí pozitivně fyziologicky a podporuje tím vitalitu rostlin a tvorbu výnosu. Optimalizovaným obsahem účinné látky trifloxystrobin je „greening efekt“ na požadované úrovni z pohledu udržení zelené listové plochy. Fungicid je vhodný pro všechny intenzity pěstování pro systémy založené na jednom fungicidu nebo do sledů s dalšími fungicidy (např. Boogie® Xpro nebo Prosaro® 250 EC). Mísitelnost s dalšími přípravky zejména regulátory růstu v průběhu sloupkování je možná a přínosná.

Všechny uvedené fungicidy je možné použít v OP II. stupně podzemních a povrchových vod. Vysoká úroveň fungicidní ochrany proti listovým a klasovým chorobám je základem pro dosažení požadovaného zdravotního stavu rostlin a následně využití výnosového potenciálu stanoviště.

Výhodné balíčky přípravků

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 74x

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 201x

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

11. 06. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 101x

Romeo si plodiny zamilují

09. 06. 2024 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 83x

Výskyt chorob obilnin a možnosti fungicidní ochrany

06. 06. 2024 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 101x

Další články v kategorii Choroby

detail