BASF
BASF
BASF

AGRA

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

08. 06. 2024 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 96x

Pěstování kukuřice není tak náročné na počet pesticidních vstupů jako u některých jiných polních plodin. Právě proto je však volba účinného a vysoce selektivního herbicidu jedním ze základních kamenů úspěšného pěstování této plodiny. Vzhledem k tomu, že se jarní období v posledním období vyznačuje teplým a suchým průběhem počasí, má tento jev mimo jiné za následek odklon od používání čistě preemergentně aplikovaných herbicidů. Velká část pěstitelů tedy přechází do segmentu postemergentního ošetření.

Limagrain

Cílem každého pěstitele je dosáhnout maximálního výnosu, a proto je nutné konkurenční tlak plevelů včas eliminovat a zajistit rostlinám optimální podmínky pro další růst. Správná volba herbicidního zásahu, je mimo volby optimálního hybridu, tím naprosto klíčovým prvkem, ovlivňujícím efektivitu a rentabilitu pěstování kukuřice.

Nový širokospektrální herbicid pro typicky postemergentní ošetření kukuřice s možností aplikace od 2. do 9. listu kukuřice je Principal Forte. Tento herbicid, obsahující 3 účinné látky a safener, dokáže v dávce 480 g/ha účinně regulovat bezkonkurenční počet trávovitých i dvouděložných plevelů, a to vše při vysoké selektivitě herbicidního ošetření vůči rostlinám kukuřice. Díky osvědčené a vzájemně se doplňující účinnosti tří účinných látek - rimsulfuron, nicosulfurondicamba, velmi dobře hubí nejen téměř kompletní spektrum jednoletých plevelů jako např. ježatka kuří noha, merlíky, laskavce, heřmánky atd., ale také poměrně široké spektrum problematických vytrvalých plevelů jako např. pýr plazivý, mléč rolní, pcháč oset, šťovíky a další. Principal Forte co by klasický postemergentní herbicid má poměrně krátký reziduální účinek a je nutné ho v případě sólo aplikace se smáčedlem aplikovat na plně vzešlé plevele. Dle doporučení lze k herbicidu Principal Forte přidávat smáčedlo Šaman v dávce 0,4 l/ha nebo smáčedlo Vivolt v dávce 0,2–0,3 l/ha, v závislosti na množství aplikované vody (na 100 l vody se přidává 0,1 l Vivoltu). Růstová fáze plevelů by v době aplikace neměla být vyšší než 4–5 pravých listů.

V případě časnější aplikace okolo 2.–4. listu kukuřice lze výhodně míchat Principal Forte s reziduálními přípravky na bázi terbuthylazinu (např. Balaton Plus) či dimethenamidu, a tím pokrýt i pozdní vlny vzcházení plevelů. Další možností, v případě vzcházení plevelů ve vlnách, může být i použití dělené aplikace 2× 240 g/ha opět s možností kombinace s půdními herbicidy na posílení reziduální účinnosti. Herbicid Principal Forte působí na plevele převážně přes listy. Citlivé plevele po aplikaci zastavují růst, začínají žloutnout a zhruba po 2–4 týdnech zcela zasychají. Kromě obsahu tří výše uvedených účinných látek, obsahuje Principal Forte nově také safener isoxadifen ethyl, díky kterému má výrazně širší aplikační okno. V kukuřici je nyní možné Principal Forte bezpečně aplikovat od 2. až do 9. listu kukuřice (dříve pouze do 6. listu kukuřice). Přípravek vykazuje velmi vysokou selektivitu vůči kukuřici v celé šíři aplikačního okna bez ohledu na ranost, hybrid či zaměření (silážní i zrnové hybridy). Naprosto zásadním faktem je, že safener zároveň nikterak nelimituje či nesnižuje účinnost na cílové plevele. Výhodou také je, že nijak neomezuje výsev následných plodin.

Pro efektivní regulaci jednoděložných plevelů je možné použít herbicid Equip Ultra, který je v současnosti považován za jeden z nejúčinnějších graminicidů v kukuřici. Spolehlivě účinkuje na kompletní spektrum trávovitých plevelů, od ježatky kuří nohy, přes oves hluchý, béry, prosa, psárku, až po chundelku metlici a další. Z vytrvalých trav má excelentní účinek na pýr plazivý. Proti jednoletým travám se aplikuje v dávce 1,5 l/ha a na pýr se aplikuje ve zvýšené dávce 2,0 l/ha v době kdy má 2–5 listů. Ačkoli Equip Ultra má excelentní účinek na trávy, působí rovněž na celou řadu dvouděložných plevelů. Pokud však chce pěstitel postemergentně vyhubit prakticky kompletní spektrum plevelů v porostech kukuřice a zároveň zabezpečit i reziduální působení, je nejvhodnějším řešením aplikace tank-mixu Equip Ultra + Story v dávce 1,5 + 0,3 l/ha. Tato kombinace tří širokospektrálních účinných látek se vzájemně doplňuje a vzniká jedinečné komplexní herbicidní ošetření.

Herbicid Story je určen k postemergentní aplikaci. Cílové spektrum plevelů je relativně široké a zahrnuje i ježatku kuří nohu (do 3. listu) a celou řadu dvouděložných plevelů. Z nejzávažnějších je možno jmenovat merlíky, laskavce, lebedy, heřmánkovec přímořský, rmeny, pohanku svlačcovitou, výdrol řepky nebo slunečnice, úhorník, svízel a další. Herbicid Story se vyznačuje kombinovaným způsobem účinku přes listy i půdu. Aplikuje se v dávce 0,3 l/ha společně se máčedlem Šaman v dávce 0,2 l/ha. Mimo to, je Story velmi vhodný partner pro reziduální herbicid Balaton Plus pro časně postemergentní aplikaci.

Z celkové palety herbicidů společnosti Corteva registrovaných a použitelných do kukuřice je zřejmé, že jsme připraveni nabídnout pěstitelům spolehlivé, účinné a naprosto selektivní řešení pro eliminaci širokého spektra plevelů. Uvedené herbicidy a postupy jsou vhodné pro všechny producenty kukuřice, kteří mají zájem dosáhnout vysokých výnosů, při udržení špičkové kvality sklizené produkce.

Související články

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

06. 06. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 136x

Plevele meziplodin a jarních plodin

14. 05. 2024 Ing. Jan Winkler, Ph.D.a kol. Plevele Zobrazeno 364x

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

07. 05. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka, Nufarm Plevele Zobrazeno 256x

Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé

07. 05. 2024 Ing. Josef Chára a kol. Plevele Zobrazeno 806x

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici: Výsledky srovnávacích herbicidních pokusů z roku 2023

06. 05. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 472x

Další články v kategorii Plevele

detail