Chemap Agro s.r.o.

dimethenamid

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

WING-P
Polní dny Sója 2020
detail