BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

06. 06. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 135x

Pro postemergentní odplevelení porostů kukuřice jste v loňském roce mohli poprvé využít nový přípravek Kagura z dílny společnosti Sumi Agro. Jedná se o vysoce selektivní herbicid se dvěma účinnými látkami se širokým plevelohubným záběrem.

Limagrain

Kagura kombinuje dvě osvědčené účinné látky, kterými jsou mesotrione (80 g/l) a nicosulfuron (30 g/l). Právě z uvedeného složení přípravku tedy jednoznačně plyne jeho primární zacílení na odplevelení vzešlých a zapojených porostů kukuřice. Obě účinné látky působí systémově, jsou přijímány převážně listy zasažených plevelů a následně jsou vodivými pletivy rychle rozváděny v celé rostlině. Účinek přípravku na zasažených plevelech se projevuje zbělením listů, nekrózami a následným odumíráním rostlinných pletiv.

Velkým benefitem přípravku je OD formulace (olejová disperse). Ta zaručuje skutečně rychlý a plnohodnotný nástup účinku. Přínosem je uvedená formulace zejména v případě rychlosti a razance účinku proti trávovitým plevelům. K přípravku tudíž není potřeba přidávat žádné smáčedlo, olejová disperse zajišťuje jeho excelentní smáčivost. Spolehnout se můžeme nejen na likvidaci úporné ježatky kuří nohy, ale výborného účinku dosahuje rovněž na béry, rosičky a oves hluchý. Zejména v teplejších oblastech Kagura pomůže s likvidací vzešlého prosa. V případě zacílení na plevelné trávy však není radno s aplikací otálet, ideální je provedení herbicidního zásahu do růstové fáze jejich plného odnožení. Kontrolované spektrum jednoděložných trav je dále ve výčtu doplněno v podstatě kompletním spektrem dvouděložných plevelů, které se v porostech kukuřice vyskytují, včetně heřmánků, rdesen, laskavců, bažanky, durmanů, svlačců, merlíků, kakostů, rozrazilů a dalších.

Z hlediska vývojové fáze kukuřice lze Kaguru v registrované dávce 1,2 l/ha použít bezpečně až do 8 listů kukuřice. Dlouhodobé zajištění bezplevelného porostu kukuřice, včetně eliminace následně vzcházejících plevelů, je řešitelné využitím plné dávky Kagury v tank-mixu s půdně působícím přípravkem. Pro časně postemergentní aplikaci lze využít směs s dvousložkovým Kobanem Top v dávce 2,5 l/ha nebo s přípravkem Campus v dávce 1,2–1,4 l/ha. Tyto spolehlivé kombinace zajistí kompletní likvidaci vzešlých plevelů a eliminují možnost následného zaplevelení z dalších plevelných vln. Uvedené tank-mixy lze jako jeden aplikační herbicidní zásah doporučit zvláště v sušších podmínkách či srážkově velmi proměnlivého jarního počasí, kdy se někdy velmi těžko hledá spolehlivé herbicidní řešení.

Často plevele vzchází velmi pozvolna a vyskytují se v porostu v širokém rozsahu růstových stádií. Pro tyto podmínky lze využít ideálně tank-mix Kagura + Campus, který spolehlivě zlikviduje již vzešlé a často odrostlejší plevele. Zároveň spolehlivě brání dalšímu postupnému zaplevelování kukuřice. Pro oblasti, kde se často praktikuje setí kukuřice v krátkých sledech, můžeme zmíněnou kombinaci doporučit jako komplexní herbicidní zásah ideálně ve fázi 4–6 listů kukuřice. Nespornou výhodou směsi je právě možnost jejího využití coby alternativy k herbicidům s obsahem účinné látky terbuthylazine, jež mají omezení použití na témže pozemku 1× za 3 roky. Touto kombinací docílíme komplexního ošetření proti trávovitým i dvouděložným plevelům, ať již vzešlým nebo následně vzcházejícím.

Kagura si díky uvedeným přednostem a bezesporu i díky velmi zajímavé ceně našla hned od prvního roku svoje pevné místo mezi kukuřičnými herbicidy. Věříme, že v letošním roce se o jejich výhodách přesvědčí i další pěstitelé kukuřice.

Související články

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

08. 06. 2024 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 96x

Plevele meziplodin a jarních plodin

14. 05. 2024 Ing. Jan Winkler, Ph.D.a kol. Plevele Zobrazeno 364x

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

07. 05. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka, Nufarm Plevele Zobrazeno 256x

Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé

07. 05. 2024 Ing. Josef Chára a kol. Plevele Zobrazeno 806x

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici: Výsledky srovnávacích herbicidních pokusů z roku 2023

06. 05. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 472x

Další články v kategorii Plevele

detail