BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 576x

K jednomu z nejdůležitějších ošetřením pro kvalitní a zdravý porost patří využívání herbicidů. A to obzvláště na pozemcích s výskytem problémových plevelů jako je například chundelka metlice (Apera spica-venti), ale i ostatních dvouděložných plevelů nebo výdrolu řepky.

Limagrain

Společnost INNVIGO vám může nabídnout dva osvědčené herbicidní přípravky obsahující známé účinné látky diflufenican a flufenacet, které doporučuje použít v tank-mix aplikaci, aby byl zaručen účinek proti širokému spektru jednoděložných i dvouděložných plevelů. Také je možno využít sólo aplikace nebo kombinaci s jinými pesticidy.

Saper 500 SC - zásah proti dvouděložným plevelům v ozimé pšenici a ozimém tritikale

Herbicid Saper 500 SC obsahuje účinnou látku diflufenican (500 g/l) a je přijímán přes list i kořenovou soustavu a jeho účinek podporuje optimální vlhkost půdy. Nejvyššího herbicidního efektu je dosaženo při použití v raných růstových fázích plevelů, tedy v době klíčení nebo krátce po jejich vyklíčení. Mezi citlivé plevele lze zařadit violku, ptačinec, rozrazily a další řadu dvouděložných plevelů. Použitím přípravku Saper 500 SC v dávce 0,3 l/ha lze částečně zasáhnout i chundelku metlici a je tak dobrým společníkem pro přípravek Cevino 500 SC s účinnou látkou flufenacet. Tuto kombinaci je nejlépe použít ve fázi viditelných řádků pšenice, kdy zajistí účinek na široké spektrum plevelů v ozimé pšenici.

Cevino 500 SC - specialista na chundelku

Přípravek Cevino 500 SC, který obsahuje flufenacet (500 g/l), je určen k podzimní aplikaci v ozimé pšenici, kde se specializuje na chundelku metlici a podporuje účinek i na některé dvouděložné plevele, jako jsou např. ptačinec, rozrazily, ale také výdrol řepky. Působí převážně přes půdu, a tím zaručuje dlouhodobý reziduální účinek.

Saper 500 SC + Cevino 500 SC - velmi efektivní i ekonomické řešení podzimních plevelů v pšenici

Pro časně postemergentní aplikaci vám můžeme doporučit společnou aplikaci Saper 500 SC + Cevino 500 SC v dávce 0,3 + 0,3 l/ha, při které je aplikováno 150 g/ha diflufenicanu a 150 g/ha flufenacetu, tedy vyšší dávku účinných látek oproti standartně používaným kombinovaným přípravkům obsahující stejné účinné látky. Dále je možné k této kombinaci přidat herbicid Rassel 100 SC (florasulam) v dávce 0,03–0,038 l/ha pro posílení účinku na vcházející výdrol řepky olejky. Tuto kombinaci lze použít při antirezistentní strategii proti již rezistentním chundelkám, a také lze aplikovat v tank-mixu s insekticidními přípravky proti přenašečům viróz.

Výhodný společný nákup 10 + 10 l

Naši výhodnou cenu přípravků jsme pro vás ještě zvýhodnili jejich společným nákupem - 10 l Saper + 10 l Cevino pro ošetření 33 ha se slevou 15,5 % oproti jejich samostatnému nákupu.

Související články

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

14. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 168x

Proti plevelům v obilninách na jaře

14. 04. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 195x

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

13. 04. 2024 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 217x

Možnosti jarní regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin

27. 03. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 479x

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

28. 02. 2024 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 877x

Další články v kategorii Plevele

detail